Zápis ke studiu v astrologické škole KAVALLE : září 2024 – červen 2025

Vážení, pro studijní rok září 2024 – červen 2025 jsou pravidelné studijní termíny pro skupiny v počtu 4 uchazečů začátečníci i pokročilí, obsazené.

Je možné se přihlásit jako náhradník, když se některé místo uvolní, dám vám do konce srpna 2024 vědět.

Volné termíny jsou již pouze v sebepoznávacím způsobu studia pro jednotlivce samouky, kteří z různých osobních či pracovních důvodů ( rodičovská dovolená, směnný provoz apodobně)

upřednostňují nepravidelné termíny studijních setkávání v dopoledních i odpoledních časech. Nabízené obory: astrologie začátečníci i pokročilí, tarot, numerologie, kabala – Strom života.

Časový rozvrh a délka setkání po vzájemné domluvě. Začít  studium je možné kdykoliv, podle vašich i mých možností

Doplňující dotazy zodpovím na tel : +420 607 871 734 nebo e-mail: taurus@kavalle.cz

 

Současným posluchačům školy KAVALLE přeji další úspěchy v aplikaci naučeného do praxe a v září se na nás všechny opět těším při společných setkáváních.

 

 

                                                                                                                                                                             

"Když lijeme vodu do prázdné nádoby, tak vydává klokotavý zvuk.

Když se nádoba plní, zvuk ustává.

Podobně člověk, který Boha dosud nenalezl, je plný ješitného žvanění o božské bytosti a jejich vlastnostech.

Kdo Boha jednou uzřel, raduje se tiše z božské slasti"

SRI RAMAKRISHNA

 

VÍTEJTE ...

Školy, které vedou žáky ke vzdělání pozemskému a duchovnímu sebeuvědomění, jsou od sebe prozatím ještě stále odděleny. Při setkáních rozvíjíme myšlenku, že ve výroku " jak nahoře, tak dole", je možno spatřit kromě jiného i podstatu astrologie. Astrologie je umění výkladu pohybu nebeských těles, přičemž je to právě sebeuvědomění každé lidské bytosti, které je třeba brát v úvahu. V horoskopu prožívá duše hmotnou zkušenost na planetě Zemi v lidském projevu. Planety a stálice rozhodně dle mého vnímání, nepůsobí nezvratně na lidské osudy, můžeme pouze předpokládat, ke kterým lidským sklonům bychom mohli inklinovat na základě toho, co naznačuje konstelace horoskopu a je na nás, jak se bude odvíjet náš životní příběh. Teprve když se svým sklonům člověk oddává, přitahuje situace různých kvalit. Jejich vědomé prožívání může pomoci k sebeuvědomění. Učíme se rozhodovat a máme svobodnou vůli, která je vymezena našim dosaženým vývojem a je pouze na nás, jak se v každém okamžiku života rozhodujeme. Zjednodušeně lze říci, že čím slabší sebe uvědomění, tím je vůle "omezenější". Vhled závisí na našem stavu vědomí.

Seznamujeme se nejprve se základy astrologie a postupně s jejími dalšími odvětvími. Cestou školy KAVALLE  je sebepoznávání, přirozeně vedoucí k sebeuvědomění. Vše je v neustálém pohybu, začínáme vnímat cykly života z hlediska kvalit a živlů. Poznáváme symboliku planet, v jakých možných variantách je můžeme prožívat ve dvanácti znameních, domech, aspektech... Pokračujeme porozuměním postupu výpočtu horoskopu a dalšch souvislostí při práci s interpretací horoskopů. Základní trvání kurzů astrologie je dvouleté, numerologie jednoroční, Tarot jednoroční, Kabala dle potřeb a pokračujeme u všech oborů podle zájmu studentů v neomezeném časovém trvání. V přednáškovém roce 2020 - 2021 se budeme ve vyšších ročnících opět zabývat astromedicínou.

Volíme, čemu nejprve věříme a při pracovité trpělivosti můžeme dojít k vědění a zvolit cestu láskyplné, cítící, pomáhající bytosti.

Srdečně se těším na naše setkávání.

S úctou Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz