Zápis ke studiu v astrologické škole KAVALLE : září 2023 – červen 2024

Vážení, pro studijní rok září 2023 – červen 2024 jsou pravidelné studijní termíny pro skupiny začátečníci i pokročilí, obsazené.

Volné termíny jsou již pouze v sebepoznávacím způsobu studia pro jednotlivce samouky, kteří z různých osobních či pracovních důvodů ( rodičovská dovolená, směnný provoz apodobně)

upřednostňují nepravidelné termíny studijních setkávání v dopoledních i odpoledních časech. Nabízené obory: astrologie začátečníci i pokročilí, tarot, numerologie, kabala – Strom života.

Časový rozvrh a délka setkání po vzájemné domluvě. Začít  studium je možné kdykoliv, podle vašich i mých možností

Doplňující dotazy zodpovím na tel : +420 607 871 734 nebo e-mail: taurus@kavalle.cz

 

Současným posluchačům školy KAVALLE přeji další úspěchy v aplikaci naučeného do praxe a v září se na nás všechny opět těším, při společných setkáváních.

 

 

                                                       

                                                                                                                           --------------------------------------------------------------------------------

"Když lijeme vodu do prázdné nádoby, tak vydává klokotavý zvuk.

Když se nádoba plní, zvuk ustává.

Podobně člověk, který Boha dosud nenalezl, je plný ješitného žvanění o božské bytosti a jejich vlastnostech.

Kdo Boha jednou uzřel, raduje se tiše z božské slasti"

SRI RAMAKRISHNA

 

VÍTEJTE ...

Školy, které vedou žáky ke vzdělání pozemskému a duchovnímu sebeuvědomění, jsou od sebe prozatím ještě stále odděleny. Při setkáních rozvíjíme myšlenku, že ve výroku " jak nahoře, tak dole", je možno spatřit kromě jiného i podstatu astrologie. Astrologie je umění výkladu pohybu nebeských těles, přičemž je to právě sebeuvědomění každé lidské bytosti, které je třeba brát v úvahu. Ve středu každého tropického horoskopu je planeta Země a na ní prožívající duše ve hmotném, lidském projevu. Planety a stálice rozhodně dle mého vnímání, nepůsobí nezvratně na lidské osudy, můžeme pouze předpokládat, ke kterým lidským sklonům bychom mohli inklinovat na základě toho, co naznačuje konstelace horoskopu a životní příběh dotyčného člověka. Teprve když se svým sklonům oddává, přitahuje situace různých kvalit. Jejich vědomé prožívání může pomoci k sebeuvědomění. Učíme se rozhodovat a máme svobodnou vůli, která je vymezena našim dosaženým vývojem a je pouze na nás, jak se v každém okamžiku života rozhodujeme. Zjednodušeně lze říci, že čím slabší sebe uvědomění, tím je vůle "omezenější". Vhled závisí na našem stavu vědomí.

Seznamujeme se nejprve se základy astrologie a postupně s jejími dalšími odvětvími. Cestou školy KAVALLE  je sebepoznávání, přirozeně vedoucí k sebeuvědomění. Vše je v neustálém pohybu, začínáme vnímat cykly života z hlediska kvalit a živlů. Poznáváme symboliku planet, v jakých možných variantách je můžeme prožívat ve dvanácti znameních, domech, aspektech... Pokračujeme porozuměním postupu výpočtu horoskopu a dalšch souvislostí při práci s interpretací horoskopů. Základní trvání kurzů astrologie je dvouleté, numerologie jednoroční, Tarot jednoroční, Kabala dle potřeb a pokračujeme u všech oborů podle zájmu studentů v neomezeném časovém trvání. V přednáškovém roce 2020 - 2021 se budeme ve vyšších ročnících opět zabývat astromedicínou.

Volíme, čemu nejprve věříme a při pracovité trpělivosti můžeme dojít k vědění a zvolit cestu láskyplné, cítící, pomáhající bytosti.

Srdečně se těším na naše setkávání.

S úctou Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz