Zápis ke studiu v astrologické škole KAVALLE – září 2018 – červen 2019

Volná místa jsou již pouze v sebepoznávacím způsobu studia pro jednotlivce.  

Dle Vašeho výběru za pomoci podpůrné techniky astrologie, numerologie nebo symboliky Stromu života.

Časový rozvrh a délka setkání po vzájemné domluvě.

Zdeňka K.

                                                       

                                                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------

"Když lijeme vodu do prázdné nádoby, tak vydává klokotavý zvuk.

Když se nádoba plní, zvuk ustává.

Podobně člověk, který Boha dosud nenalezl, je plný ješitného žvanění o božské bytosti a jejich vlastnostech.

Kdo Boha jednou uzřel, raduje se tiše z božské slasti"

SRI RAMAKRISHNA

 

VÍTEJTE V CENTRU KAVALLE

Školy, které vedou žáky ke vzdělání pozemskému a duchovnímu sebeuvědomění, jsou od sebe prozatím ještě stále odděleny. Při našich setkáních rozvíjíme myšlenku, že ve výroku " jak nahoře, tak dole", je možno spatřit kromě jiného i podstatu astrologie. Astrologie je umění výkladu pohybu nebeských těles, přičemž je to právě sebeuvědomění každé lidské bytosti, které je třeba brát v úvahu. Ve středu každého tropického horoskopu je planeta Země a na ní pobývající duše ve hmotném, lidském projevu. Planety a stálice rozhodně podle mého vnímání, nepůsobí nezvratně na lidské osudy, můžeme pouze předpokládat, ke kterým lidským sklonům bychom mohli inklinovat na základě toho, co naznačuje konstelace horoskopu. Vhled závisí na našem stupni sebeuvědomění. Teprve když se svým sklonům oddáváme, přitahujeme situace různých kvalit. Jejich prožívání nás přivádí k sebeuvědomění. Učíme se rozhodovat a máme svobodnou vůli, která je vymezena našim dosaženým vývojem a je pouze na nás, jak se v každém okamžiku života rozhodujeme. Zjednodušeně lze říci, že čím slabší sebe uvědomění, tím je vůle "omezenější".

Seznamujeme se nejprve se základy astrologie a postupně s jejími dalšími odvětvími. Především se věnujeme cestě školy KAVALLE, kterou je sebepoznávání, přirozeně vedoucí k sebeuvědomění. Vše je v neustálém pohybu a začínáme vnímat cykly života z hlediska kvalit a živlů. Poznáváme symboliku planet, v jakých možných variantách je můžeme prožívat ve dvanácti znameních, domech, aspektech... Pokračujeme porozuměním postupu výpočtu horoskopu, poznáváme další souvislosti a pracujeme s interpretací horoskopů. Základní trvání kurzů je u astrologie dvouleté, numerologie jednoroční, Tarot jednoroční, Kabala jednoroční. Dále pokračujeme podle zájmu studentů v neomezeném časovém trvání. V přednáškovém roce 2017 - 2018 se budeme ve vyšších ročnících opět zabývat astromedicínou.

Volíme to, čemu nejprve věříme a při pracovité trpělivosti dojdeme k vědění. Můžeme zvolit cestu láskyplné, cítící, pomáhající bytosti.

Srdečně se těším na setkávání s vámi.

S úctou Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz