Ze dne: 5.5. 2010

USPOŘÁDANÉ MYŠLENÍ.....

vše, čeho se nejvíc bojíme a vše, co si nejvíce přejeme, se nám splní - ego přirozená součást lidské individuality.Naše mentální energie někdy poklesne natolik, že propadáme těm nejtemnějším myšlenkám. Přitom je třeba se naučit si uvědomovat: jaké myšlenky držíme ve své mysli, takové se zcela přesně nakonec v konkrétních situacích realizují v našem životě. O to přesněji a o to dříve, čím silnějším emocionálním nábojem jsou provázené.

Proto je třeba se učit měnit svá špatná očekávání v dobrá a o tom si budeme spolu povídat v této rubrice.

Zatím si do našeho příštího setkání připravte takovou základní práci a sice, vezměte si stránku čistého listu papíru a nadepište si ji textem: co bych nejraději udělal/a a změnil/a ve svém životě, kdybych mohl/a věřit tomu, že mě od toho neodradí co tomu řeknou druzí lidé.

Vaše první spontánní rekace většinou bude, že vám nezáleží na tom, co tomu co děláte říkají druzí lidé a jste zcela pevně přesvědčeni o své samostatnosti a schopnosti se svobodně rozhodovat. Napište si proto do sloupce pod sebe seznam takových skutků, které byste nejraději udělali a to včetně zdánlivých maličkostí a banalit až po ty velké činy. Poté si do vedlejšího sloupce vždy vedle odůvodněte, proč si myslíte, že to není možné a konkrétně jmenovitě pojmenujte překážky, které vidíte na cestě.

Když se na tento seznam podíváte upřímně si uvědomte:  objevili jste příčiny překážek převážně v sobě nebo v těch druhých lidech okolo vás, v okolnostech, které domněle řídí váš život, v době, ve společenských okolnostech, finančních podmínkách, v počasí, v různých dalších příčinách.....

Znovu si zkusme osvěžit paměť a připomeňme si, jelikož opakování je matka moudrosti, co nám principy planet nabízejí na naší cestě k sebeuvědomění. Podívejte se na svůj horoskop zrození jakoby novýma očima.

Co všechno jste za posledního půl roku prožili a co jste dokázali uzavřít a vzít si z dotyčných situací poučení.

Také si dejte do souvislosti osobní tranzity dne, kdy Saturn byl 5.dubna 2006 v zastávce. Co jste ve svém životě dokázali od konce listopadu toho roku do počátku dubna pochopit a změnit natolik, že se Vám doslova ulevilo a máte ze svých rozhodnutí potěšení? Jste hrdí na změny, které jste dokázali realizovat?

Slunce - je to semínko, o které když se budeme upřímně poctivě starat, můžeme si uvědomit zase další část sebe sama a posílit svou vůli.

Měsíc - nám připomíná, že jsme také duše, která dostává potravu z Božího zdroje.

Merkur - spojuje lidské s božskou myslí a opět nám opakuje, že jak přemýšlíme, takoví jsme.

Venuše - princip lásky, který nám osvětluje naše tělesné, emocionální a duchovní svazky.

Mars - princip fyzické síly, který je nezbytným nástrojem k projevení ducha. Připomíná nám ve svých důsledcích, abychom nezapomínali, že silou svého ducha uvádíme hmotu do pohybu.

Jupiter - nám připomíná hlad každé lidské bytosti po poznání Božské přítomnosti. Podle toho, jakou kvalitu života žijeme, nám dává jasně najevo, do jaké míry jsme porozuměli, že na planetě Zemi, lze uplatňovat zákon hojnosti. Skrze Jupiterský princip získáváme moudrost.

Saturn  - nám nyní jasně ukazuje, nakolik jsme opět vyzráli na základě posledních výzev, které jsme od života dostali.

Uran - je rovina v nás, skrze kterou docházíme k sebeuvědomění a učíme se spojovat Vyšší mysl s myslí individuální. Máte konkrétní prožité zkušenosti, že jste se svou intuicí opět v harmoničtějším kontaktu?

Neptun - za pomoci této roviny v nás se nalaďujeme na vyšší úroveň vědomí. Jaký je Váš osobní postoj k odevzdání ega vyšším potřebám celku a jak jste na tom se schopností svěřovat se do rukou Vyšší mysli? Jak prožíváte na vlastní kůži v konkrétních situacích princip Božího soucitu. Jak se to projevuje ve Vašem životě?

Pluto - V jaké oblasti Vašeho života je Vám dána příležitost přetavit těžkosti života do tvůrčích změn a jaký k takovým situacím zaujímáte postoj? Pluto odstraňuje vše, co není důležité, bez ohledu na to, jestli nám to důležité připadá či nikoliv a přináší do našeho života transformaci.

Cvičení: Jakmile se dostanete do situace, která Vám není příliš po chuti, zkuste si říci: 1/ k čemu mě tato situace nutí a za 2/ v čem mi tato situace brání. Potom si zkuste velmi intenzívně uvědomit: není tolik důležité co se stalo, ale jaký já osobně k této situaci zaujmu postoj a jak se ji rozhodnu řešit. Mějte na mysli, že motivace našeho konání není dobré podceňovat a rozhodně se sami od sebe někam neznámo kam nerozplynou a jednou se budeme tomuto faktu muset podívat zpříma do očí - někdy, jednou a nemůžeme vědět jak to bude dlouho trvat.

 

K procvičování logiky a intuice je příznivý čas a tak si můžete zkusit jednoduché cvičení, při kterém si uvědomíte, do jaké míry jste či nejste vědomě v kontaktu se svou intuicí a do jaké míry vám tento kontakt připadá bezpečný a zda jste skutečně připraveníi s intuicí pracovat. Intuici a intelekt je třeba přijmout jako nástroje našeho vývoje. Intuice není něco, co lze rozvíjet, tak jako nemůžeme rozvíjet elektřinu, pouze se s elektřinou učíme stále lépe a co nejbezpečněji pracovat a bezpečnost je odvislá také od našich znalostí a zkušeností.

Intuice nepracuje s konkrétními symboly, jsou to spíše alegorické nápovědy. Zkuste se rozvzpomenout na to, jak jste to dělali v dětství, když vám jako dětem ještě nebyla dosažitelná logika. Moudrost intuice v sobě každý máme vloženou od svého narození a logickému myšlení jsme se museli začít postupně učit. Můžeme proto použít sílu logického myšlení pro znovunavázaní kontaktu se svou intuicí.

Zkuste si uvědomit, co pro vás bylo v poslední době opravdu nejzajímavější a nejpřitažlivější a dotazujte se sebe samých, jak nejlépe bude možné toto téma realizovat. Co ve vašem okolí stále zřetelněji ve spojitosti s tímto tématem vystupuje do popředí a doslova na sebe hlasitě a zřetelně upozorňuje.

Položte si ve smyslu toho, co považujete aktuálně za nejdůležitější, tři otázky - co je mým úkolem -  proč je to mým úkolem a - jak tento úkol splnit?

Potkáváme lidi, kteří mluví o pokoře a aniž si to uvědomují bojují sami proti sobě, proti své přirozenosti, aby zakryli svou žízeň po slávě, touhu po moci a vlastní přesvědčení o své nadřazenosti nad druhými lidmi. Mnohem pyšnější jsou však ti z nás, kteří je pomlouvají a soudí. Podle našich vlastních soudů jsme souzeni. Díky tomu, co v životě prožíváme, se postupně učíme pozorovat, naslouchat a soucítit s lidmi, kteří si své utrpení způsobují sami svou nevědomostí, způsobenou jejich potřebou vládnout druhým lidem místo sami sobě. Ten, kdo nemá zapotřebí předstírat pokoru, si udělá čas na sebeanalýzu a hledá cestu, kudy se ubírat, aby se nepodobal těm, které odsuzuje. Je to naše pýcha, která nám dává právo soudit druhé lidi.

Ego je přirozená součást lidské individuality, protože dokud je duše v pozemském těle, může působit jedině skrze osobnost, kterou s ním tvoří. Je proto zcela nesmyslné domnívat se, že když budeme ego potlačovat, že tím dosáhneme projevení pokory srdce. Výzvou pro nás v době pozemského života je milovat své ego takové jaké je a z lásky se je stále snažit ovládat a zušlechťovat. Tímto způsobem z něj můžeme učinit nejčistší obraz jiskry, která oživuje naše bytí a bez které bychom se v pozemské rovině nedokázali vyvíjet. Jinak bychom šli proti vlastní podstatě. (V astrologii je to pro nás Slunce, ten bod ve středu kruhu, kterým označujeme princip duchovní podstaty člověka. Božskou jiskru v člověku, to pěstované semínko, ze kterého vyrůstá síla osobnosti každého z nás. Výsledek je potom obrazem toho, jak se dokážeme o toto semínko starat, jací jsme v podstatě zahradníci a jak o svou zahradu pečujeme). Pozorujme proto své slabosti a snažme se z hlubin vlastní duše vytahnout na povrch sílu. Potom přijde poznání, že ego není ani dobré ani špatné, je takové, jaké je učiníme. Pýcha je negativní pól ega a ambice vykonávat činy, které nás činí šťastnými a jsou uplatňováním nejčistších ideálů, jsou pólem druhým. Mezi těmito dvěmi póly žijeme a hledáme to, čemu říkáme štěstí a toužíme prokázat v praxi, že ideály jsou od toho, aby se realizovaly. Mějme proto porozumění pro způsob hledání každého z nás, to ovšem neznamená nečinně přihlížet, když se slabším děje bezpráví a když je nám dovoleno, potom není nutné váhat a lze i pomoci.

V  každém okamžiku svého současného života se můžeme pokoušet uvědomovat a rozvzpomínat se na to, odkud a proč jsme sem přišli.

Nepřišli jsme o lásku žadonit a podbízet se - přišli jsme sem ji bezpodmínečně dávat - BER NEBO NECH BÝT.

 

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz