Ze dne: 2.4. 2006

Testy

Uvádím výnatěk z testů pro 1. a 2. pololetí 1. ročníku astrologie, které mohou posluchači astrologie, kteří mají zájem, dobrovolně vyplň

Jméno……………………

                             

                                 

Stále a stále sestupuješ,

do proměnlivého klína Země,

až se naučíš ve světle číst,

že život a umírání jedno jsou

a všechen čas bez času.

Až se namáhavý řetěz věcí

k stále odpočívajícímu kruhu

v tobě seřadí -

v tvé vůli je vůle světa

ticho je v tobě - ticho -

a věčnost.

MANFRED KYBER

 

  

1/  -  Jaký je rozdíl mezi souhvězdím a znamením zvěrokruhu.............................................................. 

2./ -  vyjmenujte proměnlivá znamení....................................................................

3./ -  jak se nazývá počátek čtvrtého domu........................................................................

4./ -  Jak byste interpretovali tranzit Pluta přes AS ...............................................................................

....................................................................................

5./ -  kterému domu odpovídá klíčové slovo - analyzuji.........................................................................

6./ -  kdy je planeta direktní .....................................................................

7./ -  Cyklus Jupitera trvá necelých ........ let. V tranzitu odpovídá třetí fáze  třetímu roku a interpretujeme ji ..................................................................................                                                                                           

8./ - Aspekt konjunkce Mars - Uran interpretujeme :

9./ -  která planeta je první vně oběžné dráhy Země .............................................................................

10./ -vzdálenost prvků měřená v úhlových stupních se  nazývá.............................................................

11./ -Merkur Prometeus vychází před Sluncem nebo za Sluncem ........................................................

12./ -Omezení na vnější hodnoty a tradiční schéma dokonalosti přísluší Venuši Jitřence nebo Venuši Večernici ..........................................................................

13./ -Vyjmenujte alespoň tři tvary horoskopu ...........................................................................

14./ -popište planetární konfiguraci DRAK ..................................................................................

15./ -jak se nazývá oběžná dráha Slunce ..................................................................................

16./ -tranzity nejsou pouze zdrojem předpovědí, ale především ukazatelem  .......................................

17./ -Luna v 6.domě v sekundární direkci nám umožňuje pochopit .......................................................

18./ -Saturn ve 3.domě v solární revoluci nterpretujeme.......................................................................

19./ -rozběžný trigon 120° symbolizuje ..........................................................................

20./ -doběžný trigon  240° symbolizuje ............................................................................

21./ -Luna v Radixu ve znamení Vah symbolizuje ...........................................................................

22./ -Chybí-li v Radixu trigony....................................................................................

23./ -retrográdní Mars v horoskopu symbolizuje ............................................................................

24./ - o čem hovoří horizontální osa horoskopu ...............................................................................

25./ -jaký způsob myšlení je typický pro všechny esoterické systémy ...................................................

26./ -duchovní princip je symbolicky představován ..... , princip hmoty převažující nad duchem  je představován ..... , princip duševna nadřazeného hmotě  je představován .........

27./ -k čemu by podle Vás měla sloužit astrologická porada     ..........................................................

28./ -v solárním horoskopu interpretujeme postavení Slunce v 5. domě ...............................................

29./ -v solárním horoskopu symbolizuje Merkur v pozadí  ………………………………………………….

30./ -”osudové” události jsou v solárním horoskopu pod vlivem planety ...............................................

31./ - Doplňte název planety, která odpovídá interpretaci :

 - duše, která dostává potravu z Božího zdroje .......................

- princip lásky, tělesný, emocionální, duchovní svazek...........

- Božská jiskra v člověku, pěstované semínko, ze kterého vyroste síla vůle osobnosti................

- princip fyzické síly, nezbytný nástroj k projevu ducha ....................

- spojuje lidské s božským myslí, jak přemýšlíš, takový jsi.........................

- hlad po poznání božské přítomnosti a uplatnění zákona hojnosti..................

- skrze který princip získáváme uvědomění? ( název planety) ......................

- skrze který princip získáváme moudrost? ( název planety) .........................

- skrze který princip zrajeme? ( název planety) ......................

- která planeta hovoří o zákonu karmy - co zaseješ, sklidíš.....................

- která planeta spojuje vyšší mysl s individuální a značí princip intuice.....................

- která planeta svým symbolickým působením odstraňuje všechno, co není důležité a přináší do života transformaci a učíme se v souvislostmi s událostmi přetavovat těžkosti do tvůrčích změn............- za pomoci kterého principu ( planety) se nalaďujeme na vyšší úroveň vědomí, představuje Boží soucit, odevzdání ega vyšším potřebám celku a svěření do rukou Vyšší mysli.................

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz