Ze dne: 6.6. 2010

Přání plně a bohatě prožitého léta...

Také o dovolené se lze prohlubovat a rozvíjet a nabrat nové síly....

Posluchači naší esoterické školy se mne vždy ke konci školního roku ptají, zda o prázdninách nebo o dovolené dále studovat odborné texty a dohnat takzvaně zameškanou studijní látku nebo zda si dopřát pauzu. Je žádoucí odložit "učebnice" a texty se kterými během roku pracujeme a raději zkoumat své city a hnutí mysli. Doporučuji však nepřerušovat cvičení a praktikování, protože není nutné se obávat, že by to mohlo být na úkor kvality prožívání zaslouženého volna během dovolené, spíše se zde nabízí možnost prožít vzácné chvíle volna mnohem plněji. Například se můžeme naučit, že dříve než vznikne jakákoliv emoce, můžeme zachytit určitou mezeru, která dává příležitost si uvědomit, že než má citová energie příležitost vzniknout, můžeme dokázat zachytit okamžik ryzího uvědomění. V takových okamžicích jsme schopni zachytit uvědomění, že nejsme nebo nemusíme být připoutáni k dosavadním zaběhnutým potřebám a možnostem a této "mezery" se prostě zmocnit a uvědomit si hluboká návyková dramata svých citů a hlubokých návykových sklonů. V tom okamžiku si řekněte: co bych teď nejraději udělal/a nebo řekl/a a prostě to udělejte a především pečlivě vnímejte co budete cítit až to řeknete nebo uděláte. Možná poté přehodnotíte svůj dosavadní názor a uvědomíte si, že každý člověk má uvnitř sebe sama dostatek všeho potřebného k tomu, aby se mohl v každém okamžiku svého života svobodně měnit.

Zkuste mít na mysli základní pravidlo a sice: není důležité co se stalo, ale jak jsem se k tomu postavil/a a upřímně si přiznat, jaká byla motivace následného jednání.

V důsledku prožitých zkušeností si uvědomujeme, že v každém okamžiku se stále rodíme i umíráme a dává nám to potěšení z toho, že se můžeme zbavovat každodenních rozptýlení a klamů.

Přeji radostně prožité léto a těším se na setkávání v dalším přednáškovém roce.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz