Ze dne: 13.8. 2015

Další studijní rok se blíží ...

Stav uvědomění se, je projevován v každodenním "všedním" jednání člověka...Vnější, každodenní život je ukazatelem stupně uvědomění si své podstaty. Další studijní rok se blíží a opět se budeme potkávat na cestě, která když není člověk úplný vyděšený lenoch, vede k postupnému sebepoznávání. Sebeuvědomění, je poznávání Boha neboli Božskosti - v nás. Toho, co je uvnitř každého z nás a čeká na objevení a přijetí. Nemá to naprosto nic společného s náboženstvím. Lze dokázat naučit se žít řádný, každodenní život a nenechávat se mást nároky konformní společnosti. Přičemž také dochází k uvědomění, že normální není to, co žije vyděšená a manipulovaná část lidstva, ale to, co jednotlivci dává prožitek hlubokého smysluplného konání.

Všichni jsme hledajícími a máme shodný cíl dosáhnout vnitřního míru a vést život plný skutečného uspokojení. Žít v radosti znamená dokázat žít vnitřním životem ve spojení s životem každodenní praxe, to je životem vedoucím k praktikování sebe samého. Bez aplikace v každodenním životě bez pověr, pobožnůstkářství a ostatních pitomostí s tím souvisejících, nepokračujeme k toužebnému cíli a když tak zakopáváme o svou hloupost - nevadí, každý dělá svým tempem na co stačí, úměrně tomu, jak je otevřené jeho vědomí.

Potřeb a tužeb je bláhové dosahovat na úkor druhých lidí. Neubližovat a neškodit. Když už se to stane, potom nestačí, že vám někdo odpustí - bezpodmínečně je ještě třeba vše napravit. Odpouštíme kvůli sobě, z úcty k sobě, všem bytostem a k životu, který je velmi vzácný. Nápravu dělá ten, kdo uškodil a dělá ji pro zdárný průběh jeho dalšího života. Je v našich silách být užiteční druhým lidem a nevyčerpávat svůj potenciál na pitomostech a škodění.

Nakonec poznáme nutnost a skutečnou potřebu být ve svých každodenních činnostech božsky praktičtí.

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz