Ze dne: 1.1. 2007

Jeden z možných pohledů na rok 2007

Rok, který před nás klade výzvu vytvořit harmonický vztah k potřebě poznávat v životě nové možnosti.

Kdo nemá ještě dostatečně rozvinuté sebeuvědomění, bude si muset dávat v tomto pro každého z nás zlomovém roce pozor na žití ve falešné pýše a nestavět větrné zámky. Obavy o budoucnost se mohou týkat každého z nás bez ohledu na dosažený stupeň sebeuvědomění.

V tomto roce půjdeme jen velmi neradi po vyšlapaných cestách a kdo má poněkud podivné představy o náboženství, mohl by si nepříjemně komplikovat průběh roku.

Pýcha, falešná hrdost a stavění vzdušných zámků, může způsobit otravu falší, ješitností, pýchou, touhou po moci nebo bohatství. Zejména rodiče nadaných dětí by si z jejich nadání neměli dělat výdělečnou činnost, bylo by to nejenom krátkozraké, ale také pro potomky velmi frustrující. 

Je dobré si uvědomit, že planety nás vedou k vyhledávání té pro nás správné společnosti, se kterou se učíme podporovat sami v sobě správné jednání a chování. Problémy s přizpůsobováním budou výzvou pro každého z nás a tak je dobré vysledovat, na základě jakých motivací se přidáváme k té, které skupině, která nás nějakým způsobem přitahuje. Vyhledávání společnosti je pro další vývoj nevyhnutelné a bude měnit způsob našeho chování.

Mnozí z nás si ve světě zábavy uvědomí novou barevnost světa a kdo se dokáže odevzdat nespoutané představivosti a neztratí kontakt s realitou každodenního života, vytvoří mnoho nového, přínosného pro sebe i společnost - uměleckými díly, novými myšlenkami nebo vynálezy.

Kdo je již schopen se v životě řídit podle dharmy, dostává se do společnosti lidí, kteří u sebe i mezi sebou navzájem dokáží poznat a realizovat to, co je v nich nejlepší.  V dobré společnosti se zbavujeme starých vzorců jednání a cítíme, že jsme na dobré cestě.

Mnozí z nás budou v tomto roce připraveni rozvíjet svůj vkus ve všech směrech. Jakmile je náš vkus okolí příjemný a pro okolí přínosný, začínáme k sobě přitahovat osoby, které jsou na různých stupních uvědomění a přesto jsme s nimi schopni komunikovat a žít, aniž bychom je měli potřebu vychovávat nebo hodnotit či posuzovat.

Někteří z nás začnou žít život, ve kterém nebudou ničím a k ničemu připoutáni, najdou sebe, nebudou potřebovat, aby někoho získali nebo se někomu zalíbili. Výzvou bude dokázat v praxi, že nepotřebujeme skupinu následníků nebo lidí nám oddaných. Nepotřebujeme se cítit jako guru.

Jsme rozumové bytosti a naše nadání rozumem nám pomáhá najít spojení s Pravdou a žít v harmonii se zákonem Pravdy. Poznáváme jednotu veškeré existence. Žádné hrozby zvenčí nepřicházejí, protože již víme, že všechna domnělá nebezpečí jsou v nás samých a toto poznání je to, co již víme a jsme schopni podle toho i bezpečně žít.

Přeji nám všem, abychom byli schopni v roce 2007 přijmout vše, co jsme až doposud odmítali. Mnozí z nás se probudí k dalšímu sebeuvědomění  díky vynucenému vyhnanství jakéhokoliv druhu a objeví v sobě následkem toho pozitivní intelekt.

Pravda je podstata existence, přeji všem lidem, aby v roce 2007 šťastně prošli objevováním pravdy novou cestou.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz