Ze dne: 8.3. 2011

Exoterní, esoterní a hierarchičtí vládci znamení :

Aktuální text k probíhajícím přednáškám.

 

Slunce  - skrze tento princip v sobě probouzíme skutečnou oddanost úkolům, které se týkají vývoje duše. Nesoulad v této rovině se demonstruje pýchou. Nepodlehnout pýše na to, čeho se nám dostává. Čím více získáváme, tím více v sobě potřebujeme probudit odpovědnosti a pokory.

 

Měsíc – úroveň vědomí, která souvisí s Měsícem je základem astrálních a éterických sfér života. Skrze Měsíční princip navazujeme vztah s podvědomými biologickými a psychickými funkcemi a podněcujeme je k větší aktivitě.

 

Merkur – v astrologii tato sféra významově odpovídá studiu, komunikaci, obchodním záležitostem, cestování, uzavírání smluv, umění magie a myšlení obecně, pomáhá při zacházení s idejemi v nejširším slova smyslu. Skrze tuto sféru se učíme vtisknout astrální látce svou vůli, aby se mohla manifestovat ve fyzickém životě.

 

Venuše - rovina emocí ve které nacházíme cestu k vlastnímu srdci. Vede nás k hlubšímu porozumění mezilidských vztahů, lásce, umění. Skrze Venuši postoupíme k hlubšímu pochopení samotnému principu lásky, který vládne celé přírodě.

 

Mars – pravá ruka Slunce, pomáhá nám rozvíjet naše volní vlastnosti a odvahu. Jsme schopni větší iniciativy, rychlejší v úsudku a energičtější. Užitím Marsu máme sílu bořit staré a dělat cestu novému. Probouzíme v sobě úctu k přírodním silám a chápeme jejich užitečnost. Probouzíme v sobě odpovědnost za užití našich sil.

 

Jupiter – hojnost, zdar, ustanovení řádu, vnímáme ho na úrovni milosrdenství a spravedlnosti. Skrze tento princip nalézáme vnitřní mír a prožijeme svou duchovní povahu. Láska Jupitera nesoudí a nedává podmínky ani hranice. Skrze Jupitera se učíme chápat pravou moc lásky.

 

Saturn – trpělivost a vytrvalost jsou plody, které sklízíme porozuměním této planetě. Světlo odhalujeme dlouhodobým úsilím. Pochopíme situace, které nám byly dlouho nejasné. Jednotlivé situace v životě nás vedou k pochopení celku, to jsou objevená poselství této planety.

 

Uran – s poznáním podstaty universa přicházejí další a další duchovní prožitky. Přesahuje různá vidění nebo tušení. Z pobožnosti se stává zbožnost. Probouzíme v sobě religiozitu. Podstata našich intuitivních schopností.

 

Neptun – otvírá brány k čistému zkoumání, k nečekaným, překvapivým věcem a zpřístupňuje myšlenky, které nebyly dosud zhodnoceny.jakmile se dostaneme do tvůrčího kontaktu, víme již, že žijeme ve fyzickém světě, ale ne bezvýhradně. Pocit míru a univerzálnosti.

 

Pluto – vhled do skrytých příčin a dokončení proměny. Vše je třeba dotahovat do konce. Jedině nekompromisními kroky a postoji můžeme přejít na jinou úroveň. Regenerační schopnosti a nejhlubší vlastnosti.

 

 

Je třeba znovu stále objevovat a užívat svou vitalitu. Vitalita je schopnost potřebná k udržení se v různých podmínkách vnějšího prostředí, je to životní síla, životnost.

 

Entelechie - její vědomé včlenění do života považuji za důležitý krok k udržení si vitality pro další vývoj jednotlivce. Naší entelechií je být tím, kvůli čemu jsme přišli na Zemi - objevovat své vlastní poslání v tomto životě. Jakmile nelézáme smysl svého života, zlepšuje se naše zdraví, dostavuje se radost a úspěch a zlepšení zdraví je toho přirozeným důsledkem. Je to síla působící v látce pohyb a tím postupně uskutečňuje svůj tvar, účelná činnost, jíž se možnost stává skutečností. Tvořivý princip účelně působící v živých organismech. Toto slovo je odvozeno z řečtiny. Znamená vzorec poslání duše příslušného jednotlivce. V rostlinné říši pro příklad : entelechií žaludu je být dubem.

 

Doposud jsme si v astrologii většinou vystačili ve značné míře s interpretací horoskopů ve smyslu interpretace exoterní - zde hrají roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace. Např.: Slunce ve znamení Berana - vládne Mars atd. Takovýto vládce vládne osobnosti a další postup tradičního výkladu.

Vládce ASC - zde se promítá přání duše, skrze jaký princip se můžeme stát tím, kým se toužíme stát, abychom nalézali a naplňovali smysl života. Nalézaný smysl života potom následně projevujeme.

Jak může být astrolog prospěšný sobě i druhým - uvědomováním si momentálního stupně poznání, na kterém se nachází on i osoba se tázající. Dále hledáním dalšího postupu na cestě a uvědomováním si motivací, které vedou ke konkrétnímu konání. V neposlední řadě potom nalézat odvahu a přebírat odpovědnost k uchopení života do vlastních rukou.

 

Nehledejme odborníky, kteří nám řeknou, jak máme žít náš život, staňme se sami odborníky na svůj vlastní život tím, že s dotyčnými lidmi budeme aktivně spolupracovat na zkvalitnění našich životů. ASTROLOG NÁS MŮŽE INSPIROVAT JINÝM ÚHLEM POHLEDU NA SITUACI, VE KTERÉ SE MOMENTÁLNĚ NACHÁZÍME.

 

To, že jiné úhly pohledu, které nás mohou inspirovat vyčte z horoskopu, numerologického rozboru nebo Tarotu, to je již pouze otázka jeho pracovního nástroje. Krásný dům nepostavily stroje a nástroje stavitelů, ale stavitelé, kteří s těmi nástroji dokázali zacházet tak, že výsledek je takový, jaký je. Pochopitelně zde hraje svou roli i kvalita nástrojů, kterou si každý z nás může svobodně zvolit.

 

Exoterní, esoterní a hierarchičtí vládci znamení : 

Nejprve si  v začátcích studia vystačíme s interpretací astrologie exoterní - zde hrají přední roli exoterní vládci znamení, aspekty, tvary horoskopu a konfigurace.

Exoterní vládce vládne osobnosti - stačí znát den a měsíc narození. Rok narození zde hraje roli pouze k uvědomění si historických souvislostí - získaná informace se týká toho, zda se jedná o pokročilého nebo velmi pokročilého člověka na úrovni biologické a společensko kulturní. Což lze pouze předpokládat a bez osobního kontaktu s dotyčnou osobou nelze ověřit.

Esoterní vládce - vládce duše - nutno k předešlému znát ještě čas a místo narození. Získáme dvanáct důležitých bodů horoskopu, které uvozují takzvané domy. Důležitou roli hrají hlavní osy horoskopu a vnitřní domy. Ascendent nás přivádí k tomu, kým se musíme stát, abychom naplnili smysl života. Vyjadřuje přání duše projevit se v tomto světe skrze osobnost. Okolí Ascendentu spoluvytváří charakteristiku přání duše. Jde o to najít své jedinečné místo, kde sloužíme v řádu věcí a prostřednictvím své osobnosti realizujeme poslání duše.

Hierarchický vládce - za pomoci tohoto principu se můžeme začít, když dokážeme tato témata zpracovávat, zbavovat v nevědomí nahromaděných problémů.   

 

znamení   exoterní vládce  esotení     hierarchický

Beran        Mars            Merkur              Uran

Býk           Venuše        Vulkán              Vulkán

Blížen.       Merkur         Venuše             Země

Rak           Luna            Neptun             Neptun

Lev           Slunce          Neptun             Uran

Panna        Merkur         Luna                Jupiter

Váhy          Venuše        Uran                Saturn

Štír            Pluto           Mars                Merkur

Střelec       Jupiter         Země               Mars

Kozoroh     Saturn          Saturn             Venuše

Vodnář       Uran            Jupiter             Měsíc

Ryby          Neptun         Pluto               Pluto

 

Je v silách člověka svou každodenní činností prokázat, že jeho jedinou inspirací a vedením je cesta k sebeuvědomění.

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz