Ze dne: 3.9. 2007

Výklady Tarotu dle Bourgeata

a dále pro inspiraci :výkladové kombinace Velkých arkán Tarotu....

 

22 arkán vyšších  1) Dovednost, diplomacie, chytrost, obratnost.  2) Tajemství, mystérie  3) Klíčení, kvašení, plodnost, plození psychické a fysiologické  4) Podpora, stálost, moc, přízeň, velká osobnost.  5) Inspirace, znamení, učení, člověk, k němuž jdeme pro radu, kněz, lékař, advokát.  6) Přitažlivost, láska, krása, idealismus.  7) Obezřelost, pomoc.  8) Spravedlnost, slušnost, poctivost  9) Opatrnost  10)Štěstí, osud, vznešenost, vzestup  11)Síla, energie, čin, práce.  12)Smíření, posvěcení, mučednictví  13)Smrt, zkáza  14)Proměny, změny, přeměny  15)Vyšší síla  16)Pád, katastrofa, zničení  17)Vliv, vystupování  18)Tmy, hrůzy, voda  19)Odhalení, objasnění, světlo, oheň  20)Probuzení, překvapení, lesk, obrácení  21)Nevědomost, klam, poblouznění, pošetilost,  22)Rádkyně, Rádce            

Padesát nižších arkán:                     

            Desítky   hole - zevnějšek, cizí město          

            poháry - město, vesnice, země obývaná rádci        

            meče - strast, námaha, žal, utrpení, slzy    

            peníze - stříbro, zisk, úspěch, výhra,  odměna        

            Devítky hole - zpoždění, zastavení, obeslání           

            poháry - úspěch, vítězství, zdar, přednost   

            meče - nedostatek, zklamání, klam 

            peníze - ujištění, jistota, určitost       

            Osmičky hole - cesta, cestující, nestálost, pohyblivost       

            poháry - radost, zábava, zadostiučinění, potěšení  

            meče - spor, náraz, úder, srážka, pohroma, boj     

            peníze - dílo,situace,poměr,zaměstnání,výkon       

            Sedmičky hole - řeči, slova   

            poháry - přízeň, milost, dobrodiní     

            meče - trápení, zaujatost      

            peníze - záležitost, spekulace, koupě          

            Šestky hole - nátlak, závada, překážka        

            poháry - nové zprávy, noví známí,hosté, nové prostředí     

            meče - neurčitost, nerozhodnost, nestálost

            peníze - aspirace, touhy, naděje, důvěra     

            Pětky hole - dráždění, rozlícenost, hněv, prchlivost, rozhorlení      

            poháry - závist,žárlivost, nevrlost,mrzutost 

            meče - krádež, ztráta, zklamání, nesprávnost, lichva         

            peníze - myšlenka, inspirace, idea   

            Čtyřka hole - venkov, odpočinek, nečinnost.

            poháry - rodina, příbuznost, příbuzní, okolí,obklopení          

            meče - bezpečnost, bdění, pozornost         

            peníze - odměna čestná, dary, odkaz, dědictví       

            Trojka hole - odhalení, nález, setkání           

            poháry - přímost, poctivost, upřímnost, pravdivost, pravda

            meče - okolnost, vhodnost   

            peníze - narození, rozkvět, objevení se        

            Dvojka hole - fyzické utrpení, nemoc           

            poháry - jednota, svornost, sympatie, laskavost, přátelství 

            meče - soupeření      

            peníze - korespondence, psaní, list, papír   

            Esa hole - stvoření, vynález, dobytí  

            poháry - dům, byt, příbytek   

            meče - spojení, zapletení, zprávy     

            peníze - zlato, peníze

            Sluhové hole - poslání, listonoš, domácí sluha        

            poháry - dítě, jinoch, vzkaz, novina  

            meče - dozor, bedlivost, vyzvědačství, zrada         

            peníze - dítě, jinoch, vzkaz, novina   

            Páni hole - odjezd, vzdálení, zmizení, opuštěnost  

            poháry - jednání, návrh, učení, pozvání, podněcování         

            meče - břímě, útok, napadení, kritičnost, satira, výsměch, pomluva, utrhání        

            peníze - nepředvídatelný příchod, neočekávaná návštěva  

            Dámy hole - žena neb dívka, inteligence tvořivá      

            poháry - žena neb dívka, inteligence milující

            meče - žena neb dívka, inteligence bojující,opuštění,vdovství        

            peníze - žena neb dívka, inteligence uskutečňující  

            Králové hole - muž, inteligence tvořivá        

            poháry - muž, inteligence milující     

            meče - muž, inteligence bojující       

            peníze - muž, inteligence uskutečňující       

 

 Metody výkladu:  Lze vybrat například z Dam, ptáme-li se na dívku. 

Lze zamíchané karty složit do 12 řad po 4 kartách, pak řada: 

1 otázky života člověka,konstituce,temperamentu,těla, zvyků, trvání života 

2 štěstí neb chudoba,žádosti,obchod,podniky 

3 rodina,rodiče,příbuzné 

4 statky nemovité, dědictví, okultní poklady, požadovaná dobrodiní 

5 láska, těhotenství ženy, narození, pohlaví a počet dětí, milostná korespondence, domácí krádeže 

6 nemoci, jejich příčiny, průběh, uzdravení 

7 sňatek a nepřátelství 

8 smrt 

9 vědy, umění, zákony a rozličná povolání. 

10 vztahy vztahující se k řízení a administrativě státu 

11 přátelství, laskavost, ušlechtilé city 

12 zlo, zármutek, persekuce všeho druhu    

 

 

Výkladové kombinace Velkých arkán Tarotu

 

I. Neúspěch, zklamání a bludné kruhy v lidském životě ukazují seskupení :

1. - Blázen a Kočár - zklamání pro nedostatek reálného uvažování v životě

2. - Blázen a Mnich - totéž vlivem fantazie a iluzí

3. - Císař a Věž - zhacený plán

4. - Mnich a Věž - deziluze, rozčarování nad něčím

5. -  Mnich a Ďábel  - citový neúspěch svede člověka z cesty

6. - Kolo a Oběšenec - nutno zamyslet se sám nad sebou do budoucna

7. - Oběšenec a Věž - velké zklamání následkem prohlédnutí v životě

8. - Ďábel a Věž - nesprávný vztah či plán ( správný pouze zdánlivě )

II. Znaky pro spory, konflikty, sobectví, násilí a nepřátelství :

1. - Blázen a Spravedlnost - prohra v úředních a právních záležitostech

2. - Mág a Spravedlnost - spravedlivý výsledek ve věcech toho typu

3. - Císařovna a Spravedlnost - přirozeně  spravedlivé  vyřešení sporu.

4. - Císařovna a Ďábel - nevěra, ale více spíše hádka  pro žárlivost kvůli nevěře a spravedlnosti

5. - Císař a Spravedlnost - spory o majetek, přísnost

6. - Císař a Ďábel - zálety i nepřátelství

7. - Papež a Spravedlnost - Soudce, právnická osoba

8. - Papež a Věž - přerušení vztahů v podobě vnitřního ublížení

9. - Kočár a Ďábel - lze očekávat násilí a sobectví s ješitností

10. - Spravedlnost a Ďábel - nemoudrý spor o majetek

11. - Mírnost a Ďábel - pýcha, nepřátelství, nestřídmost

III. Nemocnost

1. - Blázen a Luna - nedorozumění a melancholie, nervové onemocnění

2. - Mág a Luna  - ohrožení duševního stavu

3. - Mnich a Luna - deprese

4. - Síla a Věž - nemoci z těžkostí v životě

5. - Oběšenec a Ďábel - psychické problémy

6. - Oběšenec a Luna - onemocnění vzniklá následky skrytých problémů a tužeb

7. - Věž a Luna - deprese a těžší onemocnění z nešťastné lásky

IV. Zdraví

1. - Mág a Síla - sebedůvěra a dobré zdraví ( astrální energie )

2. - Papež a  Papežka - soulad, ochrana a uzdravení ( vedle významu manželské dvojice

3. - Císařovna a Papež - fyzická odolnost a dobrá organizace

4. - Papežka a Síla - překonání problémů, dobré zdraví

5. - Císař a Síla - období dobrého zdraví, přirozený talent

6. - Císařovna a Síla -  období dobrého zdraví a přirozený talent

7. - Papež a Síla - příliv duchovní energie v podobě pomoci zvenčí

8. - Kočár a Síla - dobré zdraví vlivem přebytku energie shora

9. - Mnich a Síla - uzdravení působením příznivých proudů vesmírné energie.

10. - Mnich a Luna - skryté deprese

11. - Síla a Mírnost - vyvážené zdraví vlivem rovnováhy energií

12. - Síla a Svět - celkové zlepšení zdraví i životních poměrů vlivem životní energie

13. - Mírnost a Svět - dobré zdraví i vyřešení problémů

 

 

V. Okruhy pro nebezpečí v životě

1. - Blázen a Mág  - nebezpečí plynoucí z unáhlenosti

2. - Mág a Císařovna - nebezpečí ze lstivé zprávy nebo flirtu

3. - Papežka a Oběšenec - nebezpečí ze strany ženy i z neschopnosti vyřešit si problém

4. - Papežka a Ďábel - nebezpečí svedení z cesty formou černých myšlenek

5. - Císařovna a Věž - nebezpečí osudového zásahu odněkud od života

6. - Milenci a Spravedlnost - nebezpečná nerozhodnost a váhání

7. - Kočár a Věž - nebezpečí přehnané sebedůvěry a podcenění nebezpečí

8. - Spravedlnost a Síla - nebezpečí nerovnováhy a  zanedbání povinností

9. - Spravedlnost a Oběšenec - nebezpečí podrazu nebo ztráty soudnosti

10. - Mnich a Věž - nebezpečí nehody, zklamání, rozhořčující rozčarování

11. - Smrt a Luna - nebezpečí plynoucí ze zasvěcení do černé magie

12. - Mírnost a Věž - nebezpečí narušení harmonie a rovnováhy

13. - Mírnost a Ďábel - Nebezpečí nestřídmosti, pýchy, nepřátelství

VI. Ztráty, stagnace, opatrnost

1. - Blázen a Císař - hmotná ztráta

2. - Císař a Oběšenec - finanční ztráta v podobě stagnace příjmů

3. - Papežka a Věž - neúspěšný plán vlivem chybné intuice

4. - Císařovna a Oběšenec - vynucená stagnace  nepřízní prostředí

5. - Kočár a Oběšenec - nutná opatrnost při cestách i podnikání

6. -  Kolo a Ďábel - nutná opatrnost v podnikání všeho druhu

7. - Věž a Soud - ztráta ideálů a iluzí

VII. Zisk, obchod, bohatství

1. - Mág a Svět - zisk, obchod, bohatství

2. - Papež a Slunce - mimořádné šance k získání bohatství

3. -  Slunce a Svět - totéž, velký zisk

VIII. Úspěch  a úspěšná úsilí

1. - Mág a Císař - stabilita a úspěch v podnikání

2. - Mág a Svět - úspěch spolu se ziskem při porozumění

3. - Papežka a Slunce - úspěšný projekt či plán

4. - Papežka a Svět - vítězné uskutečnění zamýšleného projektu

5. - Císařovna a Císař -  ( mimo manželské dvojice ) zde též : úspěch a stabilita zaručí dobré obchody

6. - Císařovna a Svět - úspěch v podobě vytouženého spojení ( pro štěstí )

7. - Císař a Hvězda - příznivé období pro úspěch

8. - Císař a Svět - úspěch a bezpečí

9. - Papež a Soud - úspěšné úsilí pro uplatnění vůle

10. - Papež a Svět - úspěch dosažený díky našemu nadhledu

11. - Milenci a Svět - dosažený úspěch bude povzbuzením

12. - Kočár a Svět - úspěšná snaha na konci cesty

13. - Oběšenec a Svět - vzestup, úspěch v podobě naplnění

14. - Smrt a Svět - šťastné ukončení posune k harmonii

15. - Hvězda a Slunce - kompletní úspěch a nějaké prospěšné setkání

16. - Hvězda a Svět - nejpříznivější období pro veliké úspěchy

17. - Slunce a Svět - úspěch v podobě zisku

18. - Soud a Svět - úspěšný vzestup v podobě naplněného vztahu

 
IX. Druhy volby - rozhodnutí

1. - Blázen a Milenci - nerozhodnost v lásce, či pošetilost ve volbě partnera

2. - Mág a Milenci - důležitá volba s potřebou opatrnosti

3. - Mág a Ďábel - nezodpovědné rozhodnutí

4. - Papežka a Milenci - milostná volba intuicí

5. - Papežka a Spravedlnost - spravedlivé rozhodnutí

6. - Papežka a Soud - změna rozhodnutí následkem objasňujícího rozřešení a dobré zprávy

7. - Císařovna a Milenci - rozhodování citem při potlačování rozumu

8. - Císař a Milenci - rozhodování pouze rozumem

9. - Papež a Milenci - důležité rozhodnutí v podobě seznámení s partnerem

10. - Papež a Ďábel - špatné rozhodnutí

11. - Milenci a Kolo osudu - osudové rozhodnutí v podobě změny v lásce

12. - Milenci a Oběšenec - osobní rozhodnutí poznamenané vnitřní nejistotou

13. - Milenci a Mírnost - vyvážené, harmonické rozhodnutí na rozumném základě

14. - Milenci a Ďábel - velmi nerozumná volba, rozhodnutí

15. - Milenci a Hvězda - šťastná volba životního partnera

16. - Milenci a Luna - nestálost v rozhodování vlivem nedostatečných informací

17. - Milenci a Slunce - příznivé rozhodnutí v lásce

18. - Milenci a Spravedlnost - nebezpečná nerozhodnost

19. - Spravedlnost a Soud - rozhodnutí od vyšší instance ( úřední )

X. Okruh změn

1. - Blázen a Smrt - opravdově nutná změna

2. - Blázen a Soud  - změna v uvažování

3. - Mág a Kolo - změna ve formě významné cesty, nebo příležitosti

4. - Mág a Smrt - velmi složitá změna,  také změna jakkoli více významná

5. - Papežka a Smrt - změna v uvažování, coby předtucha

6. - Císařovna a Kolo - změna k lepšímu,  ve formě  růstu bohatství

7. - Císařovna a Smrt - těžká životní změna

8. - Císař a Kolo - změna k lepšímu, zde jako změna profese, povolání

9. - Císař a Smrt - těžká životní změna - , nutnost velké změny v životě

10. - Papež a Oběšenec - vnitřní změna vedoucí k hlubokému poznání

11. - Papež a Smrt - výrazná, velmi bolestná změna v životě

12. - Milenci a Kolo - dílčí změny v podobě citového rozhodnutí

13. - Milenci a Smrt - zásadní změna v podobě rozhodnutí

14. - Kočár a Smrt - prudká, neuvážená změna

15. - Spravedlnost a Smrt - těžká životní změna v podobě nutnosti nové životní cesty

16. - Mnich a Smrt - podstatná zásadní změna životního stylu, směru

Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz