Ze dne: 27.3. 2009

pro inspiraci a zamyšlení nad tranzity planet...

Nově vloženo: Opozice Mars - retrográdní SaturnMars tranzituje znamením Ryb v opozici na retrográdní Saturn ve znamení Panny. ( vloženo 27.3.2009 ) Mars, rychlejší ve svém pohybu vzhledem k Saturnu, vládne znamení, kterým právě tranzituje Slunce.

Často si můžeme uvědomit, že vnímáme tranzit Saturnu jako takzvanou „karmickou záležitost“ skrze kterou k nám hovoří konkrétní události našeho života. Karma je to, co si vytváříme svou nevšímavostí a lhostejností k tomu, k čemu vede povahu člověka duše. To něco v nás, co nás nabádá dělat, co považujeme za správné, touží, abychom se dali duševně i duchovně do pořádku a snaží se dovolat k lidské bytosti, která buď slyší a dbá nebo nedbá. Pouze ve výjimečných případech může někdo o sobě říci, že skutečně nic neslyší nebo nevnímá. Karmické vlivy musíme překonat a ne si na karmu hrát. Někdo si má potřebu hrát na karmu a někdo ne, to je věc každého a jaho volby. Nestačí pouze "moudře" rozprávět a téma probírat s lehce chvějivým pocitem v břišní dutině a mít pocit, že tím pro sebe něco konkrétního děláme. O životě jsme si sem nepořišli povídat - přišli jsme ho žít. Ctíme a vážíme si lidí, kteří zanechali spoustu psaných textů i osobních zkušeností, ale sami pro to neděláme nic. Podle plodů poznáme strom. Výsledky za nás hovoří a ne to, co hodláme dělat.

Překonej strach být sám sebou, i když zatím třeba jenom matně tušíš, s kým se to vlastně jednoho dne setkáš. Položme si otázku: realizuji to, co duše považuje za správné? Duše to za mě neudělá, potřebuje moje ruce.

V současné době nám výše jmenovaná opozice nabízí možnost si uvědomit, že každá opozice sama jako taková má ze své astrologické podstaty charakter „saturnský.“  Vybízí nás, abychom se k opozičním prvkům stavěli „saturnsky“ to znamená trpělivě, a v neposlední řadě se pokusit o to, aby si zúčastněné prvky v nás obsažené, navzájem vycházely vstříc a učily se spolupracovat. Ovšem to za nás výše zmiňované planety ani aspekty neudělají. Je to výzva pro nás a naši povahu a charakter. O opozici Saturn – Mars víme každý své minimálně z tranzitních zkušeností a tak se nevymlouvejme na to, co všechno se můžeme v astrologické literatuře dočíst. Tam není psaná omluva našich slabostí a strachů. Texty by nám téma měly osvětlit a ne nás zbavit akceschopnosti. Nevymlouvejme se na svůj Radix, ten není omluvenkou pro Život,  když chodíme za školu a poflakujeme se nebo schováváme ve slepých uličkách, kde si myslíme, že na nás není vidět. Kterých domů se současná opozice týká a jak jsem připraven na blížící se konec retrogradity Saturnu? Zbavujme se závislosti na svém navyklém myšlení, při každé příležitosti, která nám přijde do cesty, potom nebudeme mít pocit, že nás Saturn vězní v kobce vystavené ze strachu z nás samých. Tranzit nebude trvat věčně a čekat, až se probereme k akci. 14.dubna 2009 v odpoledních hodinách opozice na nějaký čas přeruší svůj hlas. Neopatrná bojechtivost bez diplomacie a rozvahy? Jedu na plný plyn a přitom ze všech sil brzdím? Podrážděné rozhořčení ze situací. Neschopnost akce bez povzbuzení zvenku? Pocit, že naše práce ztrácí hlubší smysl?  Zkusme myslet srdcem a cítit mozkem a uvidíme, jak vnímat tento aspekt?  Aspekty na nás působí asi tak jako televize, film nebo divadelní představení. Buď trpně sedíme a nadáváme nebo program vypneme a volíme jinou aktivitu. Vždy máme na výběr, proto ti, kteří se troufnou, mohou nyní žít opozici Saturn – Mars jakoby to byl trinus nebo rozběžný kvinkunks nebo snad dokonce doběžný kvinkunks? Máme možnost si uvědomit, že život před nás neklade neřešitelné situace, vždy jsou to pouze situace, pro  které v tu chvíli řešení nevidíme. Prostě z té opozice a všeho co jste se o ní kde dočetli udělejte praktický důkaz toho, jak ji lze žít také jinak bez pouček, ale za to ze svého srdce a zdravého rozumu.  Není důležité co se v těchto dnech „stane“, ale jak se k té situaci postavíme a to je na celé této opozici velmi vtipné. Saturn je velmi praktický strážce s osobitým smyslem pro humor, má legraci z nás, kteří ještě nevíme, že je  obsažen v nás samých. Nechce být výmluvou a jakýmsi podivným alibi pro náš nespokojený život. S velkou láskou a opatrností nás chrání před námi samými, abychom nezklamali sami sebe a aspiraci, se kterou jsme sem do této pozemské zkušenosti přišli. Položte si otázku, proč máte strach se mýlit a udělat chybu, když přeci již víme, že neděláme chyby - sbíráme přeci zkušenosti, že? Kdo má strach se v těchto týdnech mýlit, to má prostě těžší až místy dost těžké..….a přitom promarňuje příležitost zbavit se strachu z toho, co by tomu řekli ti, o kterých si myslí, že by je neměl zklamat.

Kdo je nejdůležitější člověk na světě ve Vašem životě???

Kdy jste pro něj naposledy udělali něco dobrého???

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

druhý vstup Pluta do znamení Kozoroha 27.11.2008 (v 3:07 SEČ Praha)(Vloženo 28.října 2008)

 

K prvnímu vstupu došlo 26.1.2008 (ve 4:23 SEČ Praha) každému přišla výzva, která je pro něj důležitá, dále již nepůjde jít cestou stejným způsobem. Již během této první fáze mohl přijít vhled do skrytých příčin našich nezvládnutých úkolů a výzev. Kdo je příliš soustředěný sám na sebe, toho čeká posun ve vědomí. Poté jsme během období retrográdního pohybu Pluta mohli ledacos z těch událostí vstřebat a připravit se na výzvy, které znovu přijdou se druhým vstupem, až skončí retrográdní fáze pohybu.  

Podívejte se ve kterém kvadrantu a domu je Pluto ve vašem osobním horoskopu umístěn, tam je připravena celoživotní výzva k transformaci Ducha. Také je dobré prostudovat horoskop  události vstupu. Během života přijdou situace, kdy se budeme vzdávat všeho nepotřebného, co nám brání v transformaci. Abychom události plutonského typu přestávali postupně vnímat jako omezující, ohrožující, nebezpečné a potlačující, je třeba se ve vlastním zájmu posunout do osobního vnímání života, abychom mohli s Plutem začít pomalu vědomě spolupracovat.

Obrození a očištění díky vlastní oběti je nám nyní nabízeno v opětovně oživené podobě v souvislosti s přechodem do znamení Kozoroha. Znamení Kozoroha je důležité pro každého z nás, podle toho, v jakém domě a v souvislosti s jakými planetami a aspekty je v horoskopu umístěno. Naše duševní schopnosti je třeba posunout na další stupeň uvědomění vždy když dojdeme na hranici svých možností. Není proto nutno se doprovodných změn obávat.

Je třeba vstřebávat princip Kozoroha - Otrokyně, abychom se nemuseli učit skrze zdravotní problémy s páteří, když nebudeme zvládat tendence k omezování druhých lidí nebo když se sami necháme omezovat vládychtivými lidmi. Saturn nyní prochází stále znamením Panny, tak si neurychlujme příchod pro nás nepříjemných situací díky falešné skromnosti nebo příliš dlouhému setrvávání v analýze detailů a neschopnosti zaujmout nadhled nad situacemi, se kterými si nevíme rady nebo se kterými nesouhlasíme. V takovém případě nás včas nejčastěji upozorní střevní a zažívací problémy a zácpa. V souvislosti s přechodem Pluta do znamení Kozoroha si uvědomte jaké aktuálně probíhají tranzity ve vašem osobním horoskopu. Kozoroh je Otrokyně, která z radosti a z uspokojení z toho, že se může projevovat činorodě a ukazovat, že nevidí ve velkém množství práce problém, se dostává právě do postavení otroka. Ve kterém kvadrantu a domu máme Kozoroha, tam tuto výzvu budeme muset přijmout a uvést své jednání do rovnováhy, přestat přehánět a eventuelně se zbavit fanatismu. Saturn ve znamení Panny nám nyní hlídá, zda dostatečně užíváme intelekt k praktičnosti, šetrnosti a k čemu nám slouží materiální hodnoty a praktický zisk z naší práce. Zde přihlédněte k aktuálnímu stavu svého zdravotního stavu. Ve chvíli druhého vstupu Pluta do znamení Kozoroha již bude Slunce procházet znamením Střelce, takže bude třeba se nezaleknout toho, co bude zrovna v našem osobním životě probíhat, snažit se porozumět tomu, co vlastně hledáme a nezapomenout při tom brát ohled na slabší nebo utiskované jedince.

Pluto prochází znamením Kozoroha do 23.3.2023

Nechť nám všem následujícíobdobí přispěje ke zvládnutí životních lekcí, posílení a hlubšímu vhledu do života.

 

 

Mercury is Retrograde in Virgo from August 20, 2004 to September 3, 2004.
in Sagittarius from December 1, 2004 to December 20, 2004.
in Aries from March 20, 2005, to April 12, 2005.
in Leo from July 23, 2005 to August 16, 2005.
in Sagittarius from November 14, 2005 to December 4, 2005.
in Pisces from March 3, 2006 to March 26, 2006.
in Leo from July 5, 2006 to July 29, 2006.
in Scorpio from October 29, 2006 to November 18, 2006
in Pisces from Feruary 14, 2007 to March 8, 2007.
in Cancer from June 16, 2007 to July 10, 2007.
in Scorpio from October 12, 2007 to November 2, 2007.
in Aquarius from January 28, 2008 to February 19, 2008.
in Gemini from May 27, 2008 to June 20, 2008.
in Libra from September 24, 2008 to October 16, 2008.
in Aquarius from January 12, 2009 to February 1, 2009.
in Gemini from May 7, 2009 to May 31, 2009.
in Libra from September 7, 2009 to September 30, 2009.
in Capricorn from December 27, 2009 to January 15, 2010.
in Taurus from April 18, 2010 to May 10, 2010.
in Virgo from August 19, 2010 to September 11, 2010.
in Capricorn from December 9, 2010 to December 29, 2010.
Venus is Retrograde in Gemini from May 18, 2004 to June 30, 2004.
in Aquarius from December 23, 2005 to February 2, 2006.
in Virgo from Juy 26, 2007 to September 7, 2007.
in Aries from March 5, 2009 to April 16, 2009.
in Scorpio from October 7, 2010 to November 17, 2010.
Mars is Retrograde in Taurus from October 1, 2005 to December 9, 2005.
in Cancer from November 14, 2007 to January 29, 2008.
in Leo from December 19, 2009 to March 9, 2010

Saturn is Retrograde in Cancer from November 8, 2004 to March 22, 2005.
in Leo from November 21, 2005 to April 4, 2006.
in Leo from December 5, 2006 to April 18, 2007.
in Virgo from December 18, 2007 to May 2, 2008.
in Virgo from December 30, 2008 to May 16, 2009.
in Libra from January 12, 2010 to May 29, 2010.
Jupiter is Retrograde in Virgo to May 5, 2004.
in Libra from February 2, 2005 to June 5, 2005.
in Scorpio from March 3, 2006 to July 5, 2006.
in Sagittarius from April 5, 2007 to August 6, 2007.
in Capricorn from May 8, 2008 to September 7, 2008.
in Aquarius from June 14, 2009 to October 12, 2009.
in Aries from July 22, 2010 to November 17, 2010.
Uranus is Retrograde in Pisces from June 11, 2004 to November 11, 2004.
in Pisces from June 13, 2005 to November 15, 2005.
in Pisces from June 18, 2006 to November 19, 2006.
in Pisces from June 23, 2007 to November 23, 2007.
in Pisces from June 26, 2008 to November 26, 2008.
in Pisces from July 1, 2009 to December 1, 2009.
in Aries from July 4, 2010 to December 5, 2010.

Neptune is Retrograde in Aquarius from May 18, 2004 to October 24, 2004.
in Aquarius from May 18, 2005 to October 25, 2005.
in Aquarius from May 21, 2006 to October 28, 2006.
in Aquarius from May 25, 2007 to October 30, 2007.
in Aquarius from May 26, 2008 to November 1, 2008.
in Aquarius from May 29, 2009 to November 3, 2009.
in Aquarius from May 31, 2010 to November 6, 2010.
Pluto is Retrograde in Sagittarius from March 23, 2003 to August 31, 2004.
in Sagittarius from March 26, 2005 to September 1, 2005.
in Sagittarius from March 28, 2006 to September 3, 2006.
in Sagittarius from March 31, 2007 to September 6, 2007.
in Capricorn from April 1, 2008 to September 8, 2008.
in Capricorn from April 3, 2009 to September 10, 2009.
in Capricorn from April 6, 2010 to September 13, 2010.

Převzato z internetových stránek.

-------------------------------------------------

Vloženo 3.3.2008

Vzpomínáte ještě na poslední zimní slunovrat? Vnímali jsme ho sice jako temnou noc duše…... a vypadá to, že jsme se již oklepali a zase už jenom čekáme co dalšího pošimrá naše nervy…..Saturn a Kozoroh vládnou všemu, co dobrovolně sami nevyhledáváme: odpovědnost ke všemu co se týká praktického ovládání hmoty. Za jak dlouho dojde Saturn do znamení Kozoroha? Tam bude vládnout ve "svém" znamení. V současné době prochází Saturn znamením Panny a hlídá náš poklad. Pluto vstoupil zatím jen pro „ochutnávku“ toho, co nám koncem roku předloží již dlouhodoběji, do znamení Kozoroha. Pod vládou Kozoroha je každá iniciace, kterou v životě projdeme a tady už nyní pomalu končí idealizace všeho druhu. Kde máte v horoskopu znamení Panny, tam se vám po přijetí sebedisciplíny otevřou dveře. Saturn je nejsoucitnější planeta ze všech, protože nás nepustí dál, dokud to pro nás není bezpečné. Saturn pouze nechce, abychom sami sebe a svou touhu, se kterou jsme sem přišli - zklamali. Kozoroh jsou dveře do ducha a tak si to srovnejte s tranzitem Pluta aktuálně, když nám dal na malou chvíli zatím pouze nahlédnout do Kozoroha. Saturn-Panna a Pluto-Kozoroh se postarají o to, abychom se vyrovnali každý podle svých schopností se všemi možnými podobami hmoty. Musíme se naučit zacházet se zákony, které vládnou materiálnímu světu, najít jiný bod pohledu…… to je prostě vývoj :-))  Připravujeme se postoupit dál. Co nového už jste se naučili ve svém životě přijmout a dále rozvíjet?.......

10.7.2007 - Merkur v zastávce (začíná se pohybovat přímo)  (vloženo 8.7.2007) -  Merkur je posel světla a života Slunce. V zásobárnách našich zkušeností je toho díky Merkuru ( představuje logický a čistý rozum na různém vývojovém stupni u každého jedince) nahromaděno mnoho a my nyní potřebujeme dokázat být dobrými správci svých zásob. Co není k upotřebení je třeba uvolnit a odevzdat  zpět do oběhu. Podle našeho životního pudu, který nám dává Slunce se nyní každý potřebujeme očišťovat. Zkusme si uvědomit maximum všech možných situací, ve kterých jsme si až do 10.7.2007 uvědomovali -  co, nebo kdo nás brzdí a překáží na naší cestě. Respektive v kontaktu s kým se sami brzdíme tím, že pouze utloukáme čas. Stále více nás, jestliže jsme dozráli k bodu změny neuspokojují prázdná, plytká, rádoby „vtipná“ slova různých lidí, která pouze zastírají nedostatek invence, síly a vůle dotyčných jedinců. Dívejme se kolem sebe kdo pouze tlachá a není za ním vidět žádný výsledek, kritizuje druhé lidi a sám nemá zameteno před svým prahem a kdo méně hovoří a více skutečně tvoří. Další krok: volba, je pouze na nás. Energie retrográdního Merkuru vnímáme, i když ne u každého jedince je tato záležitost vědomá. Pociťujeme toto působení různě podle toho, jak jsme vnímaví a jak je rozvinutá naše schopnost sebereflexe. Napovrch vystupuje vše, co je třeba, abychom vyřešili a vůbec věnovali „běžným“ situacím větší pozornost. Některé věci již nemůžeme přehlížet jenom proto, abychom takzvaně „nedělali problémy“ nebo „nekazili druhým lidem zábavu či klídeček a pohodičku“. (Viz: motto pro červenec - Kozlík šikula). Všechny možné staré vzorce připravené k vyřešení se hlásí, abychom se svým životem něco udělali. Cítíme se v takových situacích mnohdy velmi nepohodlně a vysloveně si uvědomujeme, jak je náš život vzácný a mnohdy máme pocit, že nesedíme na správném místě s těmi správnými lidmi. Prostě již nejsme schopni dále něco dalšího přehlížet a marnit svůj vzácný čas. Všimněme si, že se v takových situacích většinou nepouštíme do velkých sporů, maximálně pouze řekneme svůj názor a jednoduše se z života těchto lidí vytratíme nebo oni z našeho a jelikož příroda nemá ráda prázdná místa, tak se uvolněná místa opět ve správný čas zaplní. Jsou to energie, které nás opravdu tlačí a pro nás je velkou výzvou dokázat vidět vše jasně a neutíkat před tlakem, který tyto situace vyvolávají.

7.8.2007 - Jupiter v zastávce (začíná se pohybovat přímo)

(Vloženo 1.8.2007) - Prožili jsme během června a července tohoto roku dostatečné množství situací, které ve svých důsledcích předznamenávají události, které se začnou odvíjet již  během měsíce srpna.

Od 7.8. bude Jupiter v zastávce (na 10.stupni znamení Střelce) a začne se pohybovat přímo. Je třeba vzít v úvahu kromě celkového pohledu na naše soukromé i celospolečenské dění, ještě minimálně dvě níže uvedené konjunkce, abychom se dostali do jemnějšího kontaktu s událostmi, které jsou před námi. Po dobu direktního pohybu této planety bychom si již mohli uvědomovat, že končí období stavění vzdušných zámků, také povyšování a dogmatismu – z čehož může vzejít poznání, že schopnost regenerace je v každém z nás bez výjimky uložená k upotřebení, jenom stačí ji uchopit a projevit. Celek se regeneruje ve vztahu k množství regenerovaných jednotek. Jupiter – játra – kreativita – vzdělávání se - vyučování – cestování  (toto téma se opět výrazněji projeví při konjunkci Jupiter-Pluto-4.12.2007) Říkáte, že nechcete být nemocní? – Přesvědčete o tom své tělo.

13.8. proběhne konjunkce Neptun – Slunce: nepodléhat sebeklamu, uvědomovat si, které situace nás nejzjevněji vedou k tomu, abychom se zbavovali předsudků a to, zda budeme mít sklon manipulovat druhými lidmi nebo se sami staneme objektem manipulace. To je již otázka našeho současného stupně sebeuvědomění. Vyfantazírovaná představa o tom, co je to duchovní láska vede k idealizaci mezilidských vztahů.

22.8. proběhne konjunkce Saturn  - Slunce: jestliže budeme prožívat nějaké překážky, bránící nám v uskutečnění našich záměrů, potom se zřejmě bude nejčastěji jednat o výchovu k trpělivosti, lepší organizaci a zbavování se strachu z překážek, které si vytváříme sami ve své mysli, kvalitou svých myšlenek. Pozor na to, aby se z nás na druhé straně nestali tvrdí a nesmlouvaví lidé, kteří jdou za svými cíli bezohledně. Výzvou je: snažme se mít na mysli, že můžeme dělat co si myslíme, že chceme, ale nepřipisovat svému konání příliš velký význam. Někteří budeme dělat to, za co jsme druhé odsuzovali nebo odsuzujeme a potom už záleží na tom, co si z těchto prožitků dovedeme pro sebe vzít. Intenzita událostí je úměrná naší schopnosti na tyto situace reagovat.

3.9.2007 - Saturn vstupuje do znamení Panny a zpět do znamení Lva se nevrací  --- 

Doposud se pohybuje ( vloženo 10.5.2007) Saturn znamením Lva, prochází jedním znamením zhruba 2,5 roku. Zkusme si uvědomit události za poslední fázi pohybu a vyvodit z toho potřebné hlubší porozumění svým prožitkům. Především jsme všichni získávali zkušenosti ze situací, kdy bychom mnohdy raději vybuchli a předvedli druhým své „lepší“ názory. Právě ti, kteří dokázali odolat a prokázali svou schopnost diplomacie, mohou ze sebe mít „radost“. Ne, až bude Saturn procházet znamením Panny, ale právě v uplynulých letech jsme se měli dokázat naučit metodičnosti, taktu a udržet své emoce v případě potřeby na uzdě. Eventuelní problémy například s játry a dnou ukazují na to, že někteří ne vždy vše dobře zvládali. Metodická a zodpovědná práce přinesla v lepším případě prožívání radosti ze života. Nepotřebovali jsme se schovávat za svou nepostradatelnost na pracovišti, rozvinuli jsme laskavost a porozumění vědomým i nevědomým potřebám našim i druhých. Především je důležité si uvědomit, že za toto období jsme v sobě uložili všechny prožitky doslova jako kapitál. Saturn nás vybízí v době, kdy opouští znamení Lva, se nad obsahem zkušeností zamyslet a pečlivě provést korekci. -------  Přechodem do znamení Panny už bychom mohli umět se přirozeně a v klidu zahloubat do práce, věcně a přesně vystupovat a formulovat své myšlenky. Naučíme se, že si  nelze vynutit násilím nebo manipulací poslušnost a jestliže bychom k tomu měli ještě i nyní stále sklony, je to přetrvávající omyl z fáze „Lva“. Pocity úzkosti z přijetí druhými lidmi a z toho plynoucí nedůvěra v lidi a potřeba je ovládat, vede k nemocem. Zdravá duše tvoří zdravé tělo. Kdo má v této oblasti ještě rezervy, má možnost se nad sebou zamyslet. Budeme si uvědomovat, nakolik se eventuelně povyšujeme nad druhé a třeba si i myslíme, že jenom my sami vše víme nejlépe a jsme „nepostradatelní. Pozor na „workholismus“ – ostatně jako na všechny ostatní –ismy. Zde pozor na to, abychom nezačali propadat pocitu, že nám naši „úžasnost“ , „velikost“ a „dokonalost“ někdo závidí a tím bychom si vysvětlovali i nastupující „mizení“ lidí z našeho dosahu co nejdále. Nelze stále jen chytračit a vést prázdné pouze "květnaté" teoretické "řeči". Nadchází čas, kdy za nás budou hovořit a již dnes hovoří naše činy. Nepříjemným a varovným důsledkem by mohly být stavy melancholie, pocity zklamání nebo využívání druhými lidmi, kteří "nedosahují našich úžasných kvalit" atd. viz Skrytý význam tělesných příznaků onemocnění - téma: Melancholie. Najdete vložené pod písmenem "M"

Nemoci, kterým je třeba předcházet především u těch lidí, kteří mají sklony k těmto onemocněním: střevní katary, jaterní nemoci, zánět slepého střeva, zácpa, špatné trávení….

7.9.2007 - Venuše v zastávce (začíná se pohybovat přímo) - ( vloženo 13.8.2007) -  Hodnotový systém každého jednotlivce se neustále vyvíjí a rychlost není vůbec důležitá - jedním z mnoha možných způsobů, jak se začít hlouběji zabývat tématy, která potřebujeme znovu otevřít, abychom se posunuli dále ve vývoji, je otevřít například diskusi o eutanasii. Lze očekávat, že se toto téma opět bude stávat více záležitostí veřejných diskusí. Důležité bude především, jaký bude náš vnitřní postoj, který na veřejnosti třeba ani nevyjádříme. Formálně zbožní lidé, by se mohli výrazně posunout v osobním vývoji. Po čase se opět naskýtá šance, aby řada lidí našla svou duši. Zamyšlení nad smrtí může působit jako oživení. Tato témata se nám budou nabízet v mnoha podobách různých situací, které nás k takovým otázkám budou přivádět. Kontaktem s tajemstvím se otevíráme možnosti prožít zápas o nalezení sebe sama.

Podaří-li se nám vzít v úvahu také informaci, kterou nám dává Světlo Slunce, které bude 18.srpna obsahovat zesílené informace Venuše, která projde z našeho pohledu za slunečním diskem, vše by se mohlo stát zjevnějším. Slunce konjunkce s Venuší na 25.stupni Lva, Merkur na 28. stupni Lva, Saturn na 29. stupni Lva, to vše v opozici na Neptuna R ve Vodnáři a v trinu na Pluta R ve Střelci. Jestliže si s lidmi, se kterými žijeme v častějších nebo intimních vztazích nejsme prozatím schopni poskytovat vzájemnou podporu, bude postupně docházet ke změnám v mezilidských vztazích. Proto je také 18. srpen vhodný pro rituály Venuše.

Nutno nepřehlédnout, že od 7.9. bude také Pluto v zastávce.Viz text Jupiter v zastávce 7.8.2007

7.9.2007 - Pluto v zastávce (začíná se pohybovat přímo) - (vloženo 27.8.2007)Je dobré brát v úvahu aktuální tranzity jednotlivých  planet a podívat se na situaci celkovým pohledem. Vzdor a nesouhlas s vývojem našeho života je možný, ovšem pouze prázdný odpor a absence sebereflexe bude vývoj výrazně komplikovat. Na kolik nám každému chybí potřebná schopnost sebereflexe, natolik se jí budeme učit.  Pluto se teď bude na  čas (26.1.2008 – Pluto vstupuje do znamení Kozoroha - od 14.6.2008 bude pohyb retrográdní) pohybovat přímo.  Přicházejí stále častěji a výrazněji se prezentují výzvy, abychom měnili způsob svého myšlení. Ještě před deseti lety proběhla prudká diskuse, když jsem na jedné přednášce psychologie, coby student prohlásila, že člověk se bude učit být odpovědný za své myšlenky a že se tato naše odpovědnost bude stále více zviditelňovat až se stane nevyhnutelnou. Bylo to v polovině devadesátých let minulého století a dnes se tomuto přesvědčení brání a ohrazuje stále méně lidí. Zlé myšlenky nás prostě řečeno začnou a mnohé již doslova začínají bolet, což se bude promítat do silnější nervové citlivosti člověka. Deprese a pocit, že když něco v přístupu ke svému životu nezměníme, že situaci neudržíme, může být stále silnější. Vědomě to většina lidí zřejmě zpracovávat nebude, ale „cosi uvnitř“ bude každého z nás k této změně postupně přivádět. Mars prochází v době současné aktuální zastávky Pluta znamením Blíženců a Merkur ve Vahách je bez aspektů. Výpočet ukazuje na čas stacionárního Pluta :7.IX.2007, 14:05 SELČ pro Prahu. Pluto je v případě tohoto výpočtu v 1.domě a tak to bude také naše intuice, která nám pomůže lépe pochopit doposud nám skryté zákonitosti života. Saturn je v trinu na Pluta a tak se ukáže u každého z nás, jakým způsobem realizujeme svou potřebu mít silný vliv na okolí a jak a čím je motivovaná naše touha po úspěchu. Někdo třeba následně přijde na to, že když změnil sebe, prospěl tím i jeho okolí a nejenom sobě. Téma pojmu úspěch jako takový bude také procházet nepřehlédnutelným vývojem.  Kdo své ambice a potřebu dobrého jména nemá vybudovanou podle svých představ, tak může své ambice přehánět a sám sebe ničit. Saturn je v tuto dobu stacionárního Pluta již ve znamení Panny a kdo má ASC v Panně, tomu stoupá nebo aktuálně přechází Mars přes MC. Mnohdy budeme doslova přinuceni okolnostmi, které si kvalitou svých myšlenek vytvoříme, abychom byli ve svém myšlení svědomitější a nesnažili se kvantitou a rychlostí ošidit to, co vyžaduje pečlivost, trpělivost a ukázněnost. Bez ohledu na to, jaké situace si budeme potřebovat každý vytvořit, budeme si uvědomovat, že nadešel čas ukázat, jak jsme porozuměli - a v době další nejbližší retrogradity budeme přicházet na to, jak dát vše v životě do souladu s našimi materiálními potřebami a duchovními touhami. A tak budeme až přijde další direktní fáze, zase o kousek moudřejší a zkušenější v oblasti dopadu kvality myšlení na lidské zdraví a život celkově. Každý máme svůj vlastní životní příběh a proto si budeme vytvářet za spolupráce s druhými lidmi své školící situace doslova na míru. Oporou nám může být vědomí, že se dostáváme pouze do takových situací, které jsme vybaveni řešit a zvládnout, jak a na kolik, to už je jiná otázka…

Opět mi přichází na mysl motto pracovních textů pro studenty astrologických kurzů , které jsem zvolila před více než deseti lety a stále není důvod je měnit: síla lidské myšlenky je větší nežli vliv všech planet.  Další souvislosti např. viz výše:  3.9.2007 - Saturn vstupuje do znamení Panny a zpět do znamení Lva se nevrací 

 

12.10. - Merkur v zastávce (začíná se pohybovat zpětně) - vloženo 3.X.2007.  Zastávce Merkura a následné retrograditě předchází novoluní ve Vahách 11.X.2007 a tak je vhodné dát mnohé v našem životě do širších souvislostí s tím, jak aktuálně probíhá náš život. Bude kladen důraz na to, abychom dočistili své vztahy a konkrétněji si uvědomili, které nechceme pustit a rozloučit se s nimi a držíme je doslova za každou cenu, která už pro mnohé začíná být ohrožující v různých smyslech tohoto slova. Dříve než vstoupí Slunce 23.X.2007 do znamení Štíra, je možné udělat ještě inventuru svých vztahových záležitostí, uvědomit si zda naše životní filosofie je naše nebo od kohokoliv přejatá, zda jsme spokojeni se svým vzděláním a zda jsme kvůli domněnkám nezahodili nějaký svůj talent nebo potěšení z tvořivosti, jenom proto, že se to dnes "nenosí" protože je to nepraktické. Vše co nyní zameteme pod koberec začne "bujet v temnotách"- Slunce - Štír - Pluto - a až přijde ten správný čas, budeme postaveni před nutnost dočisttit vše nastřádáné. Je čas si uvědomit, jaký dopad na naše okolí a v neposlední řadě především na nás mají naše vztahy s druhými lidmi. VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ, ROVNÝ ROVNÉHO SI HLEDÁ aneb PO JAKÝCH CESTÁCH CHODÍME, TAKOVÉ POCESTNÉ POTKÁVÁME - viz motto pro měsíc říjen. Spojení s lidmi se stejnými vizemi nebo názory je nyní dobré k tomu, abychom se naučili mnohé přijímat bez pocitu zklamání a eventuelně se do sebe neuzavírali. S lidmi, se kterými jsme nejraději poznáme, kde je dobré být, živí to ducha sounáležitosti. Sdílení myšlenek a pocitů je v současné době nejenom dobré, ale nutné pro další vývoj událostí.

31.10.2007 - Neptun v zastávce (začíná se pohybovat přímo) 

Vloženo 27.10.2007

Konec retrográdního pohybu  planety Neptun.

Neptun byl v retrográdním pohybu od 25.5.2007. Inspirace – matení.  Mámení - osvícení. Zvýšení citlivosti nebo oslabení sebe sama sebeklamy?

Každý z nás se nechal někdy někým oklamat nebo někoho oklamal. Nyní a všimněme si, že 31.10. se můžeme v důsledku prožitých zkušeností začít orientovat  v otázce, k čemu nejčastěji inklinujeme. Zda se potřebujeme raději vyhnout něčemu nebo někomu nepříjemnému, raději, nežli bychom připustili, že nám dotyčná situace nebo osoba neškodí a naopak nám třeba ukazuje, kde sami sebe nejvíce klameme. Klameme sebe sama tím, že o sobě předpokládáme, jak máme nějaké konkrétní téma úžasně zvládnuté.  Např.: obchodník podlehne sebeklamu, že je již na takové  profesionální úrovni, že ho nikdo nemůže podvést a oklamat. Jiný člověk je přesvědčen, že neklame sebe sama. Podobné lekce jsme mohly zažít v osobních mezilidských vztazích, v oblasti naší představy, jak jsme profesionálně na výši.

Neptun se od 31.10 pohybuje opět  v přímém pohybu, můžeme si proto zkusit uvědomit, jak princip  této planety působí na naší úrovni osobní. V tomto případě je to otázka aspektů Neptuna a osobních planet v Radixu a aktuálních  tranzitů. Další pohled, který nám současná doba nabízí, je uvědomění si nepunské role v životě člověka v poloze společensko-kulturní. A to jsou falešné obrazy Velké Matky, různé chiméry, bludy a utopie (např. komunismus).

Ve které oblasti života nejzřetelněji vytváříme podmínky k totalitě:. Kde kolem sebe i u sebe vidíme tuto militaristickou, oplocenou , vojenskou okolnost a eventuelně naše sklony k ní inklinovat.  Kde obětováváme svou podstatu samoúčelnosti. 

Opět jsme u základního tématu: jak si kdo ustele, tak si lehne. Podle pravidla: podle sebe soudím tebe, bude nejvíce přínosné pro jednotlivce a v důsledku i pro společnost, když začneme nejprve odstraňovat zmatek a chaos ze svých životů a zpochybňovat nejprve své názory a postoje. Raději dříve, nežli začneme vynášet úsudky o druhých lidech a o společnosti. Máme dar svobodné vůle a tak se můžeme svobodně rozhodnout s počínajícím direktním pohybem planety Neptun, co chceme změnit.  Stačí říci: volím tuto změnu:…….

Přeji nám všem šťastné vykročení k odstraňování bludů a zmatků ze života….

15.11.2007 - Mars v zastávce (začíná se pohybovat zpětně) vloženo 16.11.2007) 24.XII.2007 Mars v opozici na Slunce a v konjunkci na Měsíc – retrográdní pohyb přechází 31.I.2008 do zastávky  a Mars se dále pohybuje přímo. Do znamení Blíženců se na své retrográdní cestě vrací z 31.XII. na 1.I.2008 a znovu do znamení Raka vstupuje ze 4. na 5.III.2008.

Téma je zajímavé nejenom pro osoby, u kterých Mars při narození procházel svou retrográdní fází. Ti poznávají cosi důvěrně známého, co jim dává jakýsi vnitřní klid a pro ně příznivé okolnosti uvádět hmotu do pohybu silou svého ducha a ne silou pěstí. Retrogradita M. v Radixu hovoří právě o potřebě prokázat, že dokážeme řešit životní situace s větším pochopením pro okolnosti energií martických.  Zaměřte se na domy, kterých se opozice Slunce-Mars týká. Tak jako u všech ostatních planet, tak ani u M. si nezapomeňme připomenout, jaké máme v tomto životě pohlaví. Po rozlišení pohlaví začíná být v krvi muže více železa, což jej spojuje těsněji s pátou sférou Marsu – pravzorem mužství. Muž se pomocí železa „inkarnuje hlouběji“ do  tělesnosti.  Ženský organismus zůstává kosmičtější. Mužské vlastnosti: silnější sebevědomí, odvaha, sebevláda, silnější já, to umožňuje muži mocněji na zemi působit, aktivně ji dobývat a přetvářet. Obsah železa v krvi mužů je zhruba od doby dospělosti o 1/7 vyšší než u žen.  Není nutné, aby ženy podlehly zlobné ublíženosti, že jsou snad ošizené o sebevědomí, odvahu, sebevládu atd. protože jejich úloha, jak tyto kvality v životě užívat, je jiného druhu než u mužů a zde nyní hovoříme o Marsu. Proto i ženy ukazují jak si umí poradit s tímto tématem. V domech, kterých se tento pohyb bude týkat, můžeme velmi prohlédnout.

Přeji hodně jupiterského štěstí, které se projevuje v našem životě schopností rozvíjet periferní myšlení a žít také skrze jemné vedlejší efekty různých událostí a skrze schopnost vidět širší souvislosti svého jednání.

31.ledna 2008 je Mars v zastávce a další pohyb je direktní. Vloženo 26.1.2008

Mnohdy je kvalita energie, kterou vynakládáme, abychom dosáhli nějakého cíle, překážkou na cestě k cíli. Řekněte si: když to nejde podle mě, tak to půjde jinak lépe a uvidíte, že se cesta k cíli pootevře. Je to naše malé já a naše mysl, které nám brání v cestě bez bolestí a lítostí.

Když necháme události plynout, přestaneme svým odporem blokovat proud, který nemůže volně plynout. Po celou dobu retrográdního ohybu jsme měli dost času, abychom mohli díky tomu, co jsme prožívali, přijít na to, proč jsme zvyklí nad něčím váhat nebo sebe či druhé do něčeho nutit.
Přišel čas se naučit praktikovat:

„ Nezajímá mě, co si o mě myslí druzí“!
„ Nedělám, co nechci!“
„ Nepodřizuji se vůli někoho jiného“
„ Neposlouchám to, co mě nezajímá

Jakmile si cokoli idealizujeme, je třeba potkat se sami se sebou v situacích, které nám ukazují, co nás přivede k potřebě své idealizace odložit. Nedělejme proto nic, s čím se neztotožní naše srdce, do ničeho se nenuťme, vše se nakonec jednou poddá!
Po zkušenostech, které jsme získali od listopadu 2007 již není nutné, abychom se cítili zranění, když nám blízká osoba udělá nebo řekne něco jiného, než jsme očekávali. Nyní je bezpečné a vhodné zanechat zápasu, který je postrkován našim lpěním. Když necháme věci volně plynout, získáme mnohem více, než ztratíme.
Když cítíme bolest, jsme připoutáni.

Když se trápíme, na něčem lpíme.

Míra bolesti ukazuje míru naší připoutanosti.

 

24.11.2007 - Uran v zastávce (začíná se pohybovat přímo) - 20.12.2007 - Saturn v zastávce (začíná se pohybovat zpětně) - 26.1.2008 - Pluto vstupuje do znamení Kozoroha - od 14.6.2008 bude pohyb retrográdní - 27.11.2008 – Pluto vstupuje do znamení Kozoroha a do předchozího znamení se nevrací VLOŽENO 11.2.2008 - Současně probíhající kombinace výše uvedeného aktuálního pohybu planet nás připravuje na skutečnost, že je třeba se postavit k výzvě si uvědomit, že všechny fyzické a emocionální překážky jsou pouhými iluzemi a slouží k tomu, abychom se donutili hledat energetický smysl každé konkrétní situace a řídit se tím, jakého poznání se nám dostane.
Je nejvyšší čas, začít zkoumat svá každodenní rozhodnutí z hlediska energetické úrovně a dokázat si přiznat, že jsme na takové úrovni uvědomění, na jaké jsme a že je toto uvědomění třeba přijmout.
Jakmile dojdeme k poznání, že vše, co je, je dobré, právě proto, že to je, tak v sobě začneme pociťovat klid. Jenom v klidu se naučíme pozorovat co prožíváme a situace nám zjeví svůj smysl. Skutečná aktivita vychází z našeho vnitřního klidu. Ponecháme-li dění volný průběh a nezasahujeme-li bez rozmyslu a okamžitě, je to projevem naší zralosti. Podle zákona rezonance je člověk schopen vnímat jen ty části skutečnosti, pro která má schopnost si uvědomit, že se stýkáme s lidmi, se kterými rezonujeme. Vnější prostředí je ve skutečnosti zrcadlo, ve kterém člověk vidíme sami sebe. Vše, co se nám přihodí, má pro nás jistý význam.

Není problém nebo nemoc, jejichž příčinu bychom nemohli nalézt v sobě samých. Současné tranzity nás vedou do situací, kdy se můžeme osvobodit od zdánlivě nevyhnutelných nutností.
Důležité je, aby když nás napadne myšlenka, že něco nezvládneme, abychom se dokázali včas sebrat a odložit všechna nereálná přání a především se nezačali litovat.
Na obtíže, které se nám zdají nezvladatelné, je nyní třeba se podívat z jiného, více tvůrčího úhlu pohledu.  Za pomoci představivosti můžeme nyní přijmout osud a situaci dořešit do konce, tím dílčí úkol vyčerpáme a díky své tvořivé představivosti začneme tvořit nové příběhy. Tak činíme dokud nedojdeme poznání, které nás vede k řešení úkolů zcela novým způsobem –  zaměřením pozornosti na cíl.  Jedno lidové úsloví říká: když jseš blb,
( hlupák do sebe zahleděný) tak trp, když nechceš trpět, tak se změň. Našim osudem, je naše povaha.

3.4.2011 – Neptun přechází do znamení Ryb - od 5.8.2011 bude pohyb retrográdní

3.2.2012 - Neptun přechází do znamení Ryb a do předchozího znamení se nevrací. ( vloženo 10.6.2008) 

Všechno co přijde, nepřijde zvenčí, vše se vynoří z nás – z každého jednotlivého člověka. Prožíváme významný vývojový krok bez ohledu na to, nakolik jsme si toho jako jednotlivci vědomi. Prozatím je naše mysl plná starých myšlenek, dogmat a nefunkční psychologie. Stále intenzivněji si uvědomujeme a ještě si teprve skutečně začneme uvědomovat, že jsme bytosti duchovní, toho času pobytem planeta Země, kde jsme na zkušené a za to, co zde každý sám za sebe zanecháme, že jsme plně odpovědní. Odpovědní nejenom sobě, ale celku, jehož jsme součástí. Nově se probouzejícíí vědomí je v každém z nás na různých stupních vývoje. Pochopitelně je třeba počítat s tím, že je třeba novému porozumět a chránit je, protože někteří lidé se raději pokusí ničit a brzdit, než by přijali potřebu osobní změny.

Doposud jsme se starali víc o život po smrti než o život před naší smrtí. Mnohdy jsme se nechovali příliš důstojně k lidem, kteří pro druhé svou osobní statečností dělali mnohem více nežli bylo běžné a vůči těmto lidem, které to mnohdy stálo život, jsme se také nechovali příliš důstojně. Není třeba trápit se s tím, co bude, je zdravé se zajímat o to co je a žít to naplno podle svého srdce a zdravého rozumu. Myslet srdcem – cítit mozkem. Budoucnost z toho přirozeně vyplyne. Ze strachu jsme se zabývali Bohem, místo abychom tuto existenci svým žitím toužili zakusit. Stále spekulujeme a místo toho by existenciální přístup pomohl doslova ke skoku do jiného způsobu vnímání a žití.

Postoupením Pluta a Neptuna do další vývojové fáze se budeme kromě mnoha jiných témat potřebovat postavit také tématu „workholika. Sloužit a obětovávat se lze jenom když je komu a když je někdo, kdo takový způsob života potřebuje ke svému vývoji a následnému poznání a předává tím poselství. Nakonec z toho co vidíme na naší veřejné scéně je zřejmé, že končí éra klanění se, protože prostě nebude postupně chuť se ustrašeně klanět tomu, co nás nepřesvědčí a neinspiruje k našemu pokroku. Vše přirozenou cestou přechází do další vývojové fáze nového vnímání a uvědomění. Je zde období, kdy každý člověk celkově kvalitou svého života bude zjevně ukazovat, nakolik si života váží a to nám nyní jasně ukazují děti. Chtějí se ze života radovat a oslavovat ho kvalitou svého života a odevzdat se životu. Nikomu nedovolí, aby je a jejich životy kdokoli vykořisťoval. Z užívání života plyne nutnost velké lásky a velké inteligence a toho výsledkem je i přirozená spontánní odpovědnost, prosta předsudků.

Práce postupně přestane být člověku drogou. Jenomže nic na světe se nestane jen tak samo od sebe ze dne na den. Ti, kteří jsou na tyto posuny ve vědomí již nyní vybaveni, budou ukazovat cestu ostatním. Prázdná, pokrytecká a sebeoslavující slova plná cizích výrazů, běžnému člověku neznámých už pranic nezmohou. Je čas začít užívat život prací, která nebude drogou nebo zástěrkou k tomu, abychom nemuseli žít mezilidské vztahy. Z práce si dělat útěk před sebou samým a před životem je velmi bláhové. Touha být známým a vše tomu podřídit, je také známkou člověka, který ztrácí kontakt s vývojem. Známe to z tisku, kde nám příběhy ze života druhých musí být mnohdy doslova pod tlakem vnucovány. Dost velkou část lidí už prostě přestává zajímat co se na povrchní rovině stalo nebo co se jim někdo snaží naslibovat a vnucovat. Zajímá nás co mohu udělat dnes, hned teď. Je čas, abychom se začali zajímat o své životy a nejlepším doporučením bude místo mnohdy duchaprázdné reklamy, kvalita našeho života a práce na všech rovinách. Ta nejlépe hovoří o tom, zda jsme připraveni a zda jsme sami sebou.

 

Pluto vstupuje do znamení Kozoroha

(vloženo 19.října 2008)

Začátek  26.11.2008  -  4:23:00

Konec      14.6.2008   -  1:50:00

Začátek   27.11.2008  - 3:07:00

Konec       23.3.2023    - 13:48:00

Začátek    11.6.2023   -  16:27:00

Konec        21.1.2024   -  4:35:00

Začátek    2.9.2024      -  4:28:00  

Konec      20.11.2024   -  1:00:00

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz