Ze dne: 19.11. 2007

Povýšení planet

Klaudios Ptolemaios - kniha první

1. Zákon o povýšení planet spočívá na tomto základě. Slunce, vstupujíc do znamení Berana, přechází do výše a k severnímu polokruhu, do Vah klesá k polokruhu jižnímu. Ve shodě s tím dostalo Slunce jako povýšení znamení Berana. Neboť tehdy se délka dní začíná prodlužovat a teplo sluneční narůstá. Jako protiklad byly Váhy označeny jako jeho ponížení.

2. Aby byl Saturn v protilehlé poloze vůči Slunci stejně, jako je tomu s jejich domy, dostal jako povýšení Váhy a jako ponížení Berana. Neboť tam, kde vzrůstá teplo, slábne chlad, a kde vzrůstá chlad, slábne teplo.

3. Dále když Měsíc po konjunkci se Sluncem v místě jeho povýšení ve znamení Berana začíná svou první fázi, jeho světlo vzrůstá a jakoby se vyvyšuje ve znamení Býka, které náleží i jeho trigonu jako první znamení. Proto bylo nazváno jeho povýšením, protilehlé znamení Štíra pak místem jeho ponížení.

4. Poté Jupiuter, původce severních plodných větrů, poněvadž v Raku dosahuje nejsevernější polohy, vzrůstá a stupňuje svou sílu, dostal toto znamení jako povýšení a Kozoroha jako místo ponížení.

5. Povahou horký Mars stupňuje svůj vliv v Kozorohu, protože dosahuje nejjižnější polohy a je tedy nejžhavější, ve shodě s tím v opaku k Jupiterovi kde získal povýšení, ponížení naproti tomu v Raku.

6. Dále planeta Venuše, povahou vlhká, obzvláště v Rybách, v nichž ohlašuje počátek vlhkého jara a stupňuje svou vlastní sílu, má zde své povýšení, ponížení v Panně. Naproti tomu spíše suchý Merkur má své povýšení v protilehlém znamení Panně, kde ohlašuje suchý podzim a sám vrcholí, v Rybách naopak klesá.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz