Ze dne: 1.8. 2008

Dnešní novoluní 1.8.2008

- spojené s u nás pozorovatelným částečným zatměním slunce.

Přineslo potvrzení, že je třeba začít brát vážně, co jsme doposud intuitivně pociťovali a neměli jsme odvahu se za svou intuici postavit a řídit se jí. Je zde výzva ke spolupráci v radostném pocitu, že svou radost nepřepočítáváme na peníze nebo i drobné či větší výhody z druhých lidí. Velice zřetelně se situace bude jevit tam, kde je vše zaměňováno za Lásku s velkým L a v podstatě jde o to, nechat se druhým člověkem živit energií – ať již finanční nebo emocionální, či jiného druhu. Dobré i zlé je nyní posilováno, naše psychika je pod stále sílícím tlakem. Je to proto, abychom již dále nemohli nic předstírat a jsme donuceni vyložit karty na stůl, mnohdy proti své vůli. Základní poznávací znamení je: kdo má v sobě zlo, ten je nyní navenek extrémně a velmi křečovitě pozitivní – alespoň si myslí, že takové zdání budí. Jakoby se do něj to dobro nevešlo a tak je demonstrováno pouze na povrchu a vytváří pocit nedůvěry, povýšenosti a pocitu, že není vše jak by mělo být. Projevuje se to přehnaným používáním zdrobnělin podstatných jmen, zadrhávající se řečí, či nepřirozeně vysokým hlasem, přičemž se člověk při řeči nedívá do očí toho s kým hovoří nebo naopak velmi upřeně a tvrdě. Obavou vyjádřit co cítím a z toho plynoucí podivný způsob komunikace, respektive stále slábnoucí schopnost komunikovat.

Jako bychom přestali být chvílemi pány sami sebe a museli přijmout projevení všeho, co nejde zakrýt. Vše dobré i zlé je v nás posilováno. Komu je toho potřeba, učí se nyní odkládat pýchu, lenost, pohodlnost a probudit v sobě vstřícnost a smysl pro řád. Kdo ještě stále žije na úkor druhých a přijímá od druhých vše se samozřejmostí hraničící až s nestydatostí a spekulativností, bude se nakonec muset změnit, ať už bude chtít nebo ne. Nejhlavnější znaky: potřeba manipulovat s druhými a jejich majetkem, rozmlouvání druhému, když si chce dopřát něco pro své potěšení a radost či zpříjemnění každodenního života. Potřeba získat převahu je silná a zrovna tak je zde opačná kvalita energií – vstřícnost, podávání pomocné ruky a podobně, zde jde často o zkoušku, zda se necháme či nenecháme zneužívat. Vnímám to tak, že  pomáhat a vycházet svým bližním vstříc jsme byli životem vyzýváni nejsilněji do konce roku 2007. Od letošního roku by mělo pomáhání být vskutku vysloveně nezištné, nejlépe anonymní, když nemáme tuto záležitost ještě zvládnutou. Učíme se pomoci a nevázat se k těmto skutkům a nevázat na sebe toho, komu pomáháme.

Touha po čistém životě je nyní stále tak sílící, že se nemusíme obávat ničeho, co by k nám mohlo přijít „nespravedlivě“. Kolikrát za poslední dobu jste platili pokuty jakéhokoliv druhu? Kolikrát jste měli pocit, že jste vstřícní a obrátilo se vše proti vám? Kolikrát jste chtěli od partnera, aby řešil situace, které sami neumíte zvládat? Jak často vás partner vyrušuje z toho, čím jste vyloženě zaujati a očividně vás to těší vykonávat? Atd atd…..

Je na každém z nás, zda budeme žít život bez ohledu na to, jestli nám ho někdo schválí nebo ne. Změnil se poslední dobou náš koníček směrem, který nás více naplňuje a těší nás život? Nebo nám někdo v prožívání naší mimopracovní aktivity brání? Máme potěšení z radosti druhých lidí a těší nás, když je vidíme se smát a radovat? Máme-li pocit, že někdo v našem okolí uvadá a nemá v sobě radost ze svých aktivit, stačí, když jej upozorníme a více bychom se do věci neměli zamotávat. Povýšenost, povrchnost, pohodlnost a starání se pouze o to co je mým veskrze vlastním majetkem, budou mezi lidmi platit coby znamení síly a převahy stále méně a kde bude nazrálý čas, tak se jich bude člověk muset zbavovat.

Krásné léto

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz