Ze dne: 5.12. 2003

2. neděle adventní

svátek má Benjamin a Ambrož

Naše srdce je velký, živý, nekonečný prostor, který má člověk udržovat v čistotě.
Bez lásky, klidu a míru v srdci se nikdo z nás neobejde.

Svátek mají Benjamín a Ambrož.

V občanském kalendáři má dnes svátek Benjamín. Je to hebrejské jméno, které znamená, že jeho nositel je "milovaným synem". Jméno je velice oblíbené a nosilo je mnoho významných mužů. Jeden z nich, křesťanský světec Benjamín, byl jáhnem a počátkem 5. století kázal v Persii křesťanskou víru. Při pronásledování přívrženců Kristových byl však zajat. Odmítal se klanět pohanským božstvům, a byl proto umučen.
Latinská i řecká církev slaví jeho památku 31. března.

Další známý Benjamín byl nejmladším synem Jakuba a jeho manželky Ráchel. Stal se miláčkem svého otce i slavného bratra Josefa Egyptského. Je pokládán za praotce izraelského kmene, který sídlil ve střední Palestině. Z pokolení Benjamínova vzešel i první židovský král Saul. Po návratu z babylonského zajetí se především pokolení Judy a Benjamína vrátila do vlasti a vytvořila jádro obnoveného národa.

V církevním kalendáři má dnes svátek Ambrož. Toto jméno je řeckého původu a vychází z přídavného jména ambrosios, jež znamená "nesmrtelný" nebo "božský".

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz