Ze dne: 23.5. 2008

Jak vidím rok 2009

Dovoluji si Vám předložit svůj astrologický pohled na rok 2009.

Horoskopy na každý den roku 2009

Text je součástí publikace Horoskopy na každý den. Jsem autorkou následujícího textu, který jsem zapsala v prosinci 2007.

Vydává jako každoročně nakladatelství BARONET 

 

Svět a my v roce 2009

 

LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ UČITEL

Po loňském roce vlády planety Jupiter - přítele lidí, který dal příležitost sáhnout si pro své velké štěstí, před sebou máme rok vlády planety Mars. V čem každý z nás spatřuje životní štěstí? Po loňských zkušenostech mnozí lidé cítí větší sounáležitost s okolním světem. Poznali jsme, že jsme součástí něčeho velkého, co nás nepředstavitelně přesahuje. V astrologickém pohledu představuje letošní rok zkušenosti vyplývající z užití síly, houževnatosti, aktivity, akceschopnosti, sebevědomí a pracovitosti. Můžeme očekávat  události a jejich následky, které často vyvoláme neočekávanými a zlostnými reakcemi na situace, se kterými nesouhlasíme nebo kterými se cítíme zaskočeni. Situace toho druhu nás budou učit větší rozvaze. Poznáme, jak se svými silami moudře hospodařit. Téma roku je autorita a moc. Podívejme se na celý rok globálně, avšak s nadhledem, abychom poznali, jak můžeme vnímat rok 2009 v dopadu na nás a svět kolem nás. Je to princip Marsu v nás, kterým říkáme: já jsem,  já chci…já se ubráním… Díky principu Marsu vnímáme nejprve v době naší nezralosti svět kolem sebe jako překážku, kterou je třeba překonat a jít stále výš a dál. Postupem života potřeby tohoto druhu přinášejí zkušenosti, že my sami jsme strůjci své budoucnosti. V počátku roku 2009 leží Mars v konjunkci se Sluncem a Plutem ve znamení Kozoroha. Každý z nás budeme potřebovat vnést do vlastního konání prvek hlubšího uspokojení. Mnozí lidé začnou přestávat dřít a zápasit s okolnostmi, které se jim staví do cesty a začnou hledat jiný způsob vynakládání energie, aby se pohnuli z místa a mohli odložit předchozí pocit zklamání či proher. Mars v přímém kontaktu se Sluncem a Plutem prověří naši připravenosti obstát v soutěžení, dominaci a třeba i krutosti. Zkusme se rozvzpomenout na události našeho života i světové události v únoru a březnu  loňského roku. Doporučujeme kvalitní pojištění majetku. Bude třeba projevit cit, porozumění, schopnost se ukáznit a nepodlehnout prvním impulzu k destrukci, kdykoliv se cítíme sebeméně ohroženi. Důležité bude, aby se dokázalo co nejvíce jednotlivců angažovat v trvalých společenských hodnotách, místo toho, abychom svým podrážděním ještě více podporovali rozbroje a nejednotnost. Z nezvládnutí této výzvy by mohlo eventuelně plynout i podráždění a agresivita v partnerských a mezilidských vztazích. Dopřát si více důvěry a volnosti a vytvořit pevnější a aktivnější vztahy je to, co od nás toto letošní postavení planet očekává. Ne každému se to podaří k jeho potěšení a výslednému uspokojení. Všichni se však můžeme snažit těmto výzvám porozumět a k všeobecné harmonii ve společných zájmech osobně přispět porozuměním a tolerancí. Vždyť během roku 2008 jsme zřetelně poznali, kde máme slabiny a kde jsme byli sobečtější více, než bylo únosné. Ve prospěch vztahu můžeme vždy pozitivně zasáhnout, k tomu dostal každý z nás dar svobodné vůle. To, jak ji budeme uplatňovat, záleží jenom na nás a nikdo to za nás neudělá, ani předpověď astrologa nezmůže víc nežli zmůže každý jednotlivec a jeho dobrá vůle změnit svůj život. Nicméně velkou výzvou a příslibem letošního roku je možnost poznat uspokojení z nalezené sebedůvěry a schopnosti se opanovat a nepodléhat hned nekoordinovaným agresivním pudům. V letošním roce poznáme, že to, co se odehrává v našich nitrech, v příbězích jednotlivých rodin a skupin, ve svém důsledku ovlivňuje konkrétní události a vše se poté jasně a zřetelně zrcadlí i ve veřejném životě. Poznáme na vlastní kůži, že není ostuda prohrát, ale vyhrát nečestně. Mnozí lidé prožijí velké dilema, kam směrovat další cestu, což se týká jednotlivců i celých skupin nebo států. Nevylučuje to možnost, že někteří lidé budou volit z jakýchkoli důvodů právě cestu otevřeného a někdy velice nečestného boje. Zkoušíme obtížný terén a zkoumáme jak dál. Jak bude rok plynout bude přicházet mnoho příležitostí k prozkoumání. Zakončíme pohled na rok 2009 z poněkud příjemnějšího úhlu pohledu - využívejme svého důvtipu a ctižádosti, abychom uspěli při zdolávání výzev roku 2009, zkusme si znovu připomenout nejsilnější stránky našich povah, které budou působit na naše rozhodování. Jsou to puzení k projevení pevné vůle, ctižádostivosti, touze po nezávislosti a víra ve vlastní schopnosti. K tomu nám může dopomáhat velkorysost, optimismus a silný smysl pro povinnost. Na světě nám nepatří nic, jenom čas a jelikož si své životní zkoušky většinou vědomě nevybíráme, můžeme se spolehnout pouze na to, že je jen a jen na nás, jak se k našim životním zkouškám postavíme. Nikdo z nás nemůže bezpečně běhat, dokud se nenaučí dobře chodit.

Přejeme všem lidem v naší zemi a na celé planetě, aby rok 2009 pro nás byl  rokem, kdy nebudeme své síly zneužívat, aby byl rokem, kdy budeme ochotni napravovat vše co jsme napáchali svými slabostmi a neznalostmi. Aby byl rokem, kdy v sobě jednotlivci i větší celky nalezneme ztracenou sebeúctu, čestnost, odvahu a radost ze života.

 

Beran

Milí Berani, v letošním roce získáte velkou  sílu uvědomění si, na co máte a nemáte právo. S významnějšími změnami počkejte raději až po narozeninách, do té doby budete více přesvědčeni o správnosti svých rozhodnutí. Poznáte, že o tom, co máte na mysli a na srdci nikdo kromě vás nemůže rozhodnout. Energii vynaložíte na uvolnění stresu, dobrý a vítězný pocit, že se vám daří jít životem vlastní cestou. Bude třeba se adaptovat na nové prostředí a v tom si pomůžete objektivitou, odstupem od prudkých citových výbuchů a lépe se vám bude spolupracovat na novém úkolu. Přátelství budou prospěšná a pozor na to, aby nebyla zbytečně nestálá, díky vaší netrpělivosti. Nejasnosti v citech nepřenášejte na pracoviště. Z pocitu neomylnosti se nenechte vyprovokovávat k mocenským bojům. Je čas začít prakticky využívat co jste se naučili v profesním oboru, v oblasti koníčků nebo studií. Bude-li se moci spolehnout především sami na sebe, budete-li ovládat své vášně, potom na vás bude spolehnutí i v rodinných a pracovních záležitostech a nenastanou konflikty s mocí nebo právem. Při přemýšlení, kam nasměrovat aktivitu se vyvarujte představy, že máte nadřazenou roli vůči lidem, se kterými byste rádi spoluvytvářeli něco nového. Jít neodbytně za svými cíly a neuváženě zpochybňovat profesionalitu druhých, vám může přinést mocné nepřátele. Své pole působnosti  nasměrujte nejlépe tam, kde nejvíce prospějete společenství, ve kterém se cítíte dobře. Aktivita a laskavost je téma pro letošek. Uvědomujete si, zda jdete životem vlastní cestou nebo zda jste přijali návyky druhých lidí. Dlouhodobější změny uzrávaly několik let a nyní jsou vaše pocity zřetelnější. Vaše originalita je letos v tom, že můžete být pro druhé lidi příkladem, ukážete, že se člověk nemá nutit do aktivit, ve kterých nevidí hlubší smysl. Využíváte svou v podstatě nekomplikovanou povahu, nebojíte se překážek a dáváte příklad lidem, kteří jsou zbytečně ustaraní. Ptáte se, odkud přijde potřebná inspirace? Vloni vás někdo přivedl díky jeho zcela odlišnému způsobu života, k jinému úhlu pohledu na život. Aktivity získávají na intenzitě a nezpohodlníte-li, uděláte v životě změny, kterými posunete vývoj kupředu. Je na vás, kolika lidem dovolíte, aby vám v životě dělali zmatky. Hlubší změny ve vaší osobnosti raději očekávejte a také se připravte, že máte velké předpoklady zvládnout dobře dokončení své proměny. Zejména se to týká odložení zbytečného neklidu, náladovosti a rychle vznikající podrážděnosti. Začínáte radostnější etapu života.

 

Býk

Hledáte-li co vám dá sílu, je to především cestování, coby důsledek loňských aktivit, kdy se vše připravovalo pro letošek. Studijní a pracovní výsledky jsou dobré a svědčí o správnosti vaší cesty. Představy máte konkrétnější a začnete obohacovat i společnost, ve které působíte. Na nové okolí se nejlépe adaptujete svou společenskostí a taktem, kterými si  připravujete půdu pro posun v dalším vývoji především v oblasti pracovní tématiky. Kdo z vás během loňského roku nevplul do manželství, se zřejmě letos bude více zajímat o tuto tématiku a téma založení rodiny nebo posunu ve vztahu nebude mít chuť odkládat. Mnozí opravdu velmi rádi založíte rodinu a na příchod děťátka se budete skutečně těšit a s láskou jej očekávat. Vše, co si umíte představit, že je třeba v profesi změnit, můžete uskutečnit. Mnohé se vám podaří a nejeden z vás se stane vůdcem větší či menší skupiny lidí. Vzdělávání, učení se a předávání získaného je pro vás velká výzva. Připusťte nutnost posunu a názory šiřte bez ohledu na to, jakou vám přinesou oblibu. Získáte pocit naplnění nebo si hrou na jistotu přivodíte pocit prázdnoty a ustrnete na dosaženém bodě. Věnujte druhým lidem tolik pozornosti, kolik je moudré věnovat. Využívejte šance a chopte se příležitostí a nenechejte se zneužívat lidmi, kteří se ve vaší blízkosti pohybují proto, že se s vámi cítí silnější a hodnotnější. Pole zájmu a konkrétní působnosti neváhejte rozšířit ani do oblasti vzdělávání dospělých, zejména jestli jste se během minulého roku touto myšlenkou zabývali. Vaše osobní životní filosofie, kterou se řídíte, je ovlivněna touhou po prosazení sebe i blízkých lidí, které tím k sobě připoutáváte. Pozor, čím pevněji něco nebo někoho uchopíte, tím spíš se toho budete muset vzdát. Pokuste se maximálně soustředěně a ukázněně tvořit ve všech směrech a oblastech, které vám přináší uspokojení. Vaše originalita spočívá v tom, že jste individuem a přitom jste rádi ve společnosti, které můžete přinášet mnoho dobrého. Možná podpora humanitárních nebo politických záležitostí se bude ubírat velice originální a lidmi přijímanou cestou. Nejvíc inspirace vám přijde z dříve prožitých bolestí, trápení a krizí, které se vám podařilo nebo ještě letos podaří překonat. Pečlivě vyhodnocujte získaná fakta, informace a dáte-li vše do souvislostí, vaše práce se zúročí k vaší spokojenosti i těch, kterým slouží. Hlubších proměn se dočkáte v souvislosti s uvědoměním si vlastní moci a toho, že jen málo překážek vám stavěli do cesty druzí. Vše bylo ve vaší mysli, zvládnete tyto výzvy a život začne dostávat pestřejší barvy a doposud nepoznané chutě.

 

Blíženci

Milí Blíženci, co dříve vypadalo tajemné, se ukazuje v jasných, konkrétních obrysech. Víc než na hmotné zajištění dbejte na další duševní rozvoj. Zejména jestli jste loni uzavřeli podivnou smlouvu nebo nevýhodnou půjčku, tak ani po ničem jiném nebudete toužit. Bude třeba se adaptovat na nové prostředí a tak nepřehlížejte myšlenky, které se váží ke smyslu života a hledání odpovědí na ně, to vám pomůže se skutečně kvalitně uvolnit. Přijměte nové možnosti a prožijete nevšední aspekty života, které jste si doposud odpírali z obavy, že tím ztratíte partnera či práci. Komunikace se světem vás bude těšit, protože svou zvídavost uspokojíte hledáním a pátráním po svých skrytých motivech. Také po všem dalším, co je skryto pod povrchem a čím se jindy nezdržujete. Letos je to žhavé a osvěžující téma. Nebude mnohdy ani tak důležité co řeknete, ale především jak to řeknete. S průtahy lépe počítat a předem se na ně připravit, ať později zbytečně neztrácíte nervy. Uvažujete-li, do čeho a kam nasměrovat aktivitu, tak jen do toho, protože nic na světě netrvá věčně, kromě hodnot nadčasových. Nepřenášejte obavy na partnera a nepřijdete o zázemí. Zážitky loňského roku zanechaly dojem v duši. Když s vámi partner hned nesouhlasí, nestaňte se zlobivým dítětem, které řeší nepříjemnosti vzdorovitostí. Bude třeba rozšířit své pole působnosti a tak se obraťte do nitra a zbavte se všeho, co stavíte na zkušenostech a prožitcích z dětství. Nejdůležitější vztah, který člověk v životě naváže, je vztah sám k sobě. Nastal čas mnohé změnit. Všechny odpovědi i na ty nejvíce spletité otázky najdete ve svém srdci. Mějte na mysli opravdovost a neklamte druhé ani sebe, protože v konečném důsledku oklamete opět pouze sami sebe. Potřebujete domov a bezpečně cítit, kde jste skutečně doma. Pozor na závistivce, kteří si vlastní domov nevytvořili a mohli by vás z vaší cesty zkusit svést a dostali byste se do naprosto zbytečných partnerských nedorozumění. Vaše originalita je letos v tom, že mnohdy zcela jinak nežli jak vám zázemí vytvářeli rodiče nebo vaši blízcí příbuzní, si vytvoříte vlastní bezpečné zázemí a rodinu podle svých představ. Mnozí budou překvapeni, ale tím se nenechte vyvést z míry. Je to váš život a vy jste za něj odpovědní sami sobě. Inspirace k vám míří z cest a  z nového studijního oboru, kterému se budete věnovat formou soukromého studia. I když dotyčný obor zatím ke své současné profesi ještě nebudete potřebovat, přinese vám mnoho dobrého. Hlubší proměny přijdou v souvislosti se situacemi a aktivitami, které budou přesahovat vše, co jste byli schopni si až doposud představit, že by bylo možné prožít.

 

 

 

Rak

Mnohem lepší kvalita vztahů nežli loni touto dobou, startuje vaši dobrou náladu hned v počátku nového roku. Dovolte partnerovi, aby vás uvedl do nových mezilidských vztahů. Věk, mládí a stáří, to jsou témata, která přijdou a vyjdete ze všeho doslova omlazeni, bez ohledu na aktuální věk. Na prostředí, kde nejste ještě zcela adaptovaní, se nejlépe napojíte, když nedopustíte kalkulaci s city a postaráte se, aby takový postoj neprocházel ani druhým lidem vůči vám. Je před vámi čas naplnění citových tužeb a budete se cítit v kolektivu zvláštně a jedinečně. Komunikace formou  přednášení, psaní nebo vzdělávání či šíření poznatků z cest krátkých, i těch, které jste podnikli dále do světa, může být důležitá a v jistém směru základním tématem letošního roku. Osoby, které přitahujete, odpovídají vašim představám o dobrých mezilidských vztazích. Staronový obchodní nebo pracovní partner vám přináší do života velké osvěžení. Je pro vás důležité, kam letos nasměrujete své aktivity a jelikož v podvědomí máte uložené zkušenosti z cest z minulých let, je čas se otevřít novým zkušenostem s předáváním zážitků jakoukoli formou, která vás bude těšit. Odvážně navazujte kontakty s novými typy lidí, příští rok se vám to bude hodit. Nadešel čas brát vážně rozšíření pole působnosti a tak se snažte být co nejvíce a nejčastěji mezi lidmi, kteří jsou stejně staří nebo mladší než vy. Potřebujete uvěřit ve vnitřní sílu a nadále se rozvíjet. Věk nehraje roli, u každého z nás čas od času přicházejí roky, kdy musíme překročit obavy a nejistoty. Soustřeďte se na způsob svého myšlení a způsob myšlení vašich nejbližších a také na výchovu dětí, protože to budou témata nejžhavější a vám nejvíce prospěšná k dalšímu růstu. Skutečně se není čeho obávat. Vaše originalita je v tom, že bez ohledu na věk jste plni touhy a chuti k poznávání jiných kultur, národů nebo máte chuť si dopřát hluboká studia. Máte schopnost poznané naprosto nezaměnitelným způsobem sdílet a předávat lidem kolem vás. Ukažte světu, že lze prožívat sváteční život každý den. Dobrou zprávou pro vás je, že se přestáváte trápit nebo zlobit nad závistí a nepřejícností druhých lidí. Nová, báječná inspirace jak dál trávit volný čas přijde, až se očistíte od starých návyků. Inspirace jak na to, se objeví vždy náhle, když to budete nejméně čekat. Jděte své intuici vstříc a jestli to zatím neděláte, učte se nechat se intuicí vést, letos je to opravdu bezpečné. Hlubší proměny očekávejte v mezilidských vztazích, ale v žádném případě se neblokujte předem obavami. Možná u mnohých z vás větší geografická vzdálenost mezi vámi a partnerem, vztahu velmi prospěje.

 

Lev

Letos zvýšíte a regenerujete svou sílu nejspíše tak, že tvůrčí schopnosti promítnete i do partnerského vztahu. Ukažte partnerovi a především sami sobě, že jste umělci také v oblasti milostného života. Nezapomeňte ocenit v konkrétních činech věrnost a vstřícnost vašeho partnera. S okolím se nejlépe sladíte vstřícným a citlivým vnímáním potřeb druhých lidí. Počítejte s podporou slušných a poctivých lidí kolem vás. Stanete se vzorem lidem, kteří potřebují sebrat odvahu se prezentovat především v pracovní oblasti. Dokážete-li to, tak vám okolí projeví zvýšenou důvěru a dá vám příležitost mít i finanční prospěch ze schopnosti uspokojovat city a potřeby druhých lidí. V oblasti výměny myšlenek a názorů s druhými lidmi máte možná poslední dobou dojem, že už jste schopni komunikovat jenom o práci nebo o tématech s ní spojených. Prostě je to tak a je to téma vašeho letošního roku. Rozdáte kolem sebe hodně teplých slunečních paprsků. Svou aktivitu nyní nasměrujte nejenom do práce, asi by vás překvapilo, kdyby tomu mělo být jinak. V práci poznáte, nakolik se dobře znáte a zda jste schopni pro kariéru obětovat i zdraví. Nemusí tomu tak být, když sami se nebudete omezovat megalomanskými cíly, které jste si vytyčili. Možná už víte, kam rozšířit své pole působnosti. To, o čem a jak přemýšlíte bude ovlivňovat také vaše zdraví a tak se snažte, aby vaše práce nebyla větrná smršť událostí, které vám vaše hrdost nedovolí pustit z rukou, protože je čas se umět o práci rozdělit. Nyní je nutné uhájit si hranice a k tomu je dobré vědět, kde je máme. Někteří vytyčíte nové hranice a v každém případě nezapomínejte, aby se tam vešel také prostor pro objevování vnitřního bohatství. Zcela nezaměnitelně originální budete v tom, jak obstojíte ve zkouškách, které budete zvládat a budete svými postoji a přístupy inspirovat k následování i další hledající. Lidé kolem vás budou řešit napjaté životní situace a vy je můžete ovlivnit inspirujícím, ne však autoritativním způsobem. Inspirace, jak řešit současný vztah přijde z dřívějších prožitých vztahů, u kterých budete mít mnohdy dojem, že se v nových osobách jakoby opakují. Máte možnost prokázat, že jste nejedné citové nebo milostné lekci v životě porozuměli a prožít nynější výzvu mnohem zralejším způsobem. Nebude důležité, jak dlouho budete něco dělat, důležité bude, abyste z toho pro sebe získali hlubší proměnu osobnosti. Bude záležet především na vaší dobré vůli a vstřícnosti. Mnohokrát budete překonávat sami sebe láskou a tolerancí vůči druhým lidem, především vůči těm, kteří velmi utrácí vaše peníze.

 

Panna

Milé Panny v letošním roce je třeba si uchovat nebo vytvořit větší samozřejmost a přesvědčivost projevu, aby vám okolí rádo a ochotně naslouchalo. Poslední dobou jste si stále více vědomi své individuality a v letošním roce ji jistě projevíte. Na mnohdy nové prostředí se dokážete dobře adaptovat, zejména ti z vás, kteří budou měnit práci nebo bydliště. Ti z vás, kteří budou cítit, že je třeba změnit práci, by měli svou intuici brát více vážně, jinak byste se museli k tomuto kroku rozhodovat teprve až na základě ohrožení vlastního zdraví v příliš náročném pracovním prostředí. Adaptujete se na cokoliv nového celkem dobře, protože si uvědomíte svou sílu ve schopnosti jasně rozlišovat co pro vás je a není dobré. V oblasti komunikace už víte od loňského roku, že vše, co si myslíte negativního, vás omezuje. V letošním roce vyřešíte a zvládnete mnohé výzvy uvolněnější komunikací, nežli tomu bylo doposud, protože jste velice učenliví a jste rozhodnuti minulé omyly neopakovat. Přemýšlíte-li, kam hned od začátku roku nasměrovat aktivitu, tak sport, rekreace a všeobecně potřeba žít tvořivý život, vás vedou k nutnosti užívat si v praxi vše, co dobře znáte a umíte. Oživit život novou energií, je pro vás pro letošek výzva. Své pole působnosti rozšíříte do oblasti tvořivosti, kde můžete zářit a kde se budou kolem vás točit lidé, kteří ocení vaše schopnosti. Budete velmi produktivní v oblasti služby druhým lidem nebo výuky. Okolí pozná, že již máte dostatek  zkušeností a z nich vyplývající sebedůvěry a neváháte se nechat za svou práci lépe ohodnotit. Lidé vás vidí jako člověka, který má jasný, pevný bod ke kterému směřuje. Budete-li v práci přesní a precizní, vyniknete v profesi, kde se na vás budou upírat zraky publika, budete mít své diváky nebo posluchače. Trpělivostí, skromností a důkladností vyniknete. Mnozí z vás poznáte v praxi novou stránku vlastní osobnosti, budete se v této roli cítit velice originálně a nebude vám dělat problém navazovat nové vztahy. Nemusíte očekávat nijak výrazně nekonvenční a originální postoj k životu od svého okolí, protože nekonvenčními a originálními se v současnosti stanete především vy. Je to dlouhodobý proces a je důležité, že je odstartovaný. Nastal čas udělat pořádek ve vnitřních záležitostech a uvědomit si bez čeho se v životě skutečně neobejdete. Inspiraci často potkáte v přírodě při fyzické práci. Z hlubších proměn není třeba mít obavy, máte dojem, že vás svět omezuje a nutí vás se dále nepřizpůsobovat se tomu, co nechcete.  Přišel čas změny přijmout a je to zcela ve vaší režii.

 

Váhy

Stálý domov vám nedá pocit bezpečí, vládnete-li v něm partnerovi a všem ostatním strohým rozumem. Vše, co vám dal domov v dětství, nosíte stále ještě s sebou a letos přišel čas velké inventury a začátek nového žití podle potřeb všech zúčastněných. Citový život bude potřeba ustálit. Adaptovat se na nové prostředí bude významná výzva tohoto roku, protože už vám okolí naštěstí pro vás nebude promíjet kolísavost v citech a náladách a tak vám nezbude, než si třeba definitivně ujasnit svůj hodnotový systém. Abychom si mohli ohlídat svůj prostor, je třeba si nejprve ujasnit své hodnoty a hranice.  Zdvořilou komunikací se dostanete všude, ale je potřeba, aby váš projev vyzněl upřímně a ne jako rozumná řeč, rozumem vykalkulovaná. Pozor na netrpělivost, budete se učit brát věci s opravdovým klidem a ne se jenom tak snažit navenek vypadat. Máte možná pocit, že máte málo času, což situaci pouze vysvětluje, ale neomlouvá. Nechcete žít osaměle, partnerskému soužití přikládáte velkou váhu a přesto někdy neberete opravdový ohled na potřeby partnera. Uvědomíte si, zda v partnerovi máte skutečně druha, který vás podpoří a kterému důvěřujete a zda ty samé kvality přijímá partner z vaší strany. Být přijímáni a milováni a přitom si zachovat svobodu, k tomu není nutné si vytvářet zbytečně komplikovaný vztah. Bude třeba věnovat dostatek pozornosti tématu prožívání sexuality tak, aby vám dávala radost ze života i když s tím třeba váš rozum tak zcela nesouhlasí. Soustřeďte pozornost na to, abyste kolem sebe nešířili ničím nepodloženou falešnou bezstarostnost, kterou byste nadělali více zmatků než čehokoli jiného. Rychlé podléhání lidem, o kterých si příliš snadno můžete začít myslet, že vás v jakémkoli směru převyšují je také téma letošního roku a nese zvýšení vaší sebedůvěry, jakmile téma zvládnete. Vaše originalita i výzva je v umění představit si, že můžete být kýmkoliv a zkusit cokoliv. Přesto se v této oblasti budete pokoušet udělat krok do neznáma i když vás bude brzdit rozum. Mějte na mysli, že jste intelektuálně založení a snažte se mezi tvůrčími lidmi pohybovat s větší lehkostí a bez pocitu vlastní neschopnosti, projevte se tvůrčím způsobem. Hlubší proměny lze očekávat, protože potřebujete domov a tak se rozhodujete pro krok do oblasti, kde nemáte příliš velké zkušenosti. Proměny ve smyslu: bezdětní si berou partnery s dětmi nebo městský člověk se stěhuje se svou láskou na samotu do přírody a podobně, jsou dost pravděpodobné a v důsledcích s povděkem přijímané, až se vám podaří se konečně rozhodnout.

 

Štír

Nejvíce síly vám letos dá zvládnutí komunikaci tak, aby nebyla nutná zbytečná tajemství, kterými partnerovi berete sebedůvěru. Partnerova sebedůvěra sice po vašem boku poroste, ale zároveň se i osamostatňuje a vy musíte vzít v potaz, že všechno má své světlé i stinné stránky. Extrémní citlivost a subjektivita by u vás mohly vést ke ztrátě soudnosti a potom byste se zbytečně obtížně adaptovali na nové prostředí nebo okolnosti. Jestliže výzvy tohoto druhu přijmete a zpracujete, mohou se váš domov, rodina a prostředí ve kterém žijete, výrazně zklidnit. Každodenní život nemusí být nutně boj. Zkuste zjemnit komunikaci, potřeba projevovat zájem o rodinu a domov se může probudit do takové míry, že budete tím co prožíváte doslova uchváceni a budete si vše užívat naplno. Tak jenom pozor, abyste si to neužívali pouze vy sami. Zejména, jestli vyřešíte ke spokojenosti všech zúčastněných vztah k otci, vše se pohne příznivě kupředu. Jste bystří, všímaví a můžete mít chuť nasměrovat svou aktivitu do oblasti vztahů a lásky, jako byste cítili ve vzduchu příslib velkého úspěchu v lásce. Letos pozor na to, abyste se nechtěli k někomu připojit kvůli snadnějšímu startu do pracovní oblasti, která vás přitahuje. Rozlišujte osobní a profesní život. Tam, kde můžete uplatnit skvělé rozpoznávací schopnosti, rychlé chápání a vnímání, tam je dobré vidět své třeba i nové pole působnosti. Například v komunikaci, bádání, předávání dojmů a v hromadných sdělovacích prostředcích. Nelekáte se překážek, protože znáte vlastní hodnotu. Zejména ti z vás, kteří jste věkem ve druhé polovině života a ego již nestojí v popředí, budete potřebovat duchovní život sdílet s ostatními. Mladší ročníky si budou chtít na budoucnost sáhnou rychle.Máte předpoklad stát se členem sociální, politické nebo náboženské skupiny. Jako velice originálního člověka vás budou lidé vidět především ve vašem novém přístupu k dětem. Také zcela originálním způsobem někteří z vás najdete práci, která se vám stane koníčkem a obnovíte chuť do života a budete mít více volného času pro své blízké. Milostné dobrodružství naplní váš život novou energií. V práci potřebujete spatřit nový cíl a potom odložíte přechodné návaly pesimismu. Není nutné se obávat, inspirace jistě přijde včas. Přijdou novinky a pocítíte, že můžete něco dokázat, budete plni aktivity, soutěživosti a vervy. Hlubší proměně se  nevyhnete, nesnášíte pocit něčí převahy a jste ochotni se změnit pro znovunabytí síly. Letos je tu téma mezilidské komunikace, můžete se zde profesionalizovat. Nejhrubší vášně a neřesti doposud ukrývané na dně duše budou vystupovat na povrch.

 

Střelec

Materiální statky a finanční potřeby stojí v popředí zájmu a vše je tak vykrystalizované, že si již nemůžete dovolit navenek hlásat nezávislost na financích. Opět jste připraveni své práci všechno podřídit a tak bude stačit příliš nepřehnat a více se věnovat také rodině a partnerskému vztahu. Výřečnost, zvídavost a především velmi subjektivní slovní projevy budou podrobeny zásadnímu přezkoušení a není divu, že poté se budete moci mnohem lépe adaptovat na prostředí pro mnohé z vás zcela nové. Projevením zralosti a poučenosti z minulých omylů v komunikaci s okolím, si připravíte půdu pro plnější a uspokojivější týmovou práci. Změna v komunikaci je zjevná,  protože jste smířeni s tím, že nahromaděné znalosti a informace bude nejvhodnější předávat stylem - žít a nechat žít. Dovedete pudově vycítit nejslabší stránky druhých lidí a proto bude potřeba komunikovat srdcem i rozumem, abyste se nedočkali zklamání. Někteří uvažujete o dřívějším odchodu do důchodu a toužíte začít více cestovat. Uvědomujete si, co je skutečně vaše, na čem vám záleží a budete si své věci chtít bránit. Ovšem nic se nemá přehánět a co již splnilo svůj účel, bude nutné odložit a pokud možno dobrovolně, aby odkládání něčeho, na co jste si zvykli příliš nebolelo. Aktivitu neváhejte nasměrovat do oblasti vašeho zdraví. Zdravé tělo a také zajištění hmotné existence je třeba dostat do souladu. Prodlužte noční spánek a pozor na nemírnou konzumaci alkoholu nebo všeho, čím se oslabuje nervová soustava. Pozor, abyste neodložili vrozené talenty, ty jsou také vaše vlastnictví, které je třeba moudře spravovat. Toužíte dosáhnout úspěchu v tom, po čem skutečně toužíte a vaše celkem dobré hmotné zajištění vám to umožňuje. Nemějte zbytečné obavy z dalšího rozšíření pole působnosti. Soustřeďte se na to, že je moudré zakotvit a cítit se chránění, je to pro vás letos důležité a tak se bez falešné skromnosti chopte příležitosti, která se naskytne a bez zbytečných řečí přijměte nějakou zodpovědnější pracovní příležitost nežli jak tomu bylo doposud. Připravují se dlouhodobější změny v oblasti rodiny, například příchod potomků, dorůstající děti, smíření se se svým věkem a vždy z těchto situací bude potřeba vyvodit rozumná rozhodnutí. Někdy své mládí vnímáte jako překážku. Nesnášíte nespravedlnost, nepoctivost a podlost či zradu a v souvislosti s touto tématikou se můžete zapojit do skupin, kde můžete vykonat mnoho dobrého, také zde přijde inspirace, když to budete nejméně čekat.. Vše, co jste doposud nahromadili, od financí a hmotných statků až po zkušenosti a vědomosti můžete vložit do oblastí, kde budete mít vliv na dění ve společnosti, je to i v zájmu vaší další hlubší proměny.

 

Kozoroh

Prosazení vlastních zájmů za každou cenu, by mohlo přinést zvrat ve vývoji událostí hned na počátku roku. Nejraději byste vzali záležitosti do svých vlastních rukou. Zbavte se strachu z chudoby a znovu nalezená sebedůvěra, bude první odměnou, které se vám letos bohatě dostane ještě v první polovině kalendářního roku. Z větších i drobnějších dílčích úspěchů v této oblasti můžete načerpat mnoho nových sil. Ekonomické cítění a potřeba zajištění nemusí nutně ohrozit kontakty s lidmi, když se nebudete chovat vůči svým milým a blízkým jako politik nebo obchodník. Potřeba adaptovat se na nové pracovní prostředí nebo nové okolí po změně bydliště, také bude vyžadovat hodně sil. Třebaže vše vypadá velmi pozitivně, i zpracování dobrých zpráv spotřebuje mnoho energie. Schopnost improvizovat s větší lehkostí vás může uspokojovat, ale zkuste se věnovat otázce, proč tuto vaši vlastnost  někteří vnímají jako neomalenost, netrpělivost a vměšování se do jejich svobodné vůle. Vždyť to tak přeci vůbec nemyslíte. Jste letos lidé činu a rychlé akce, smělí, razantní a tak nasměrujte svou aktivitu do vlastní profese, jinak budete vnímaní jako netolerantní a své okolí ohrožující. Bude třeba rozšířit své pole působnosti, takže přijde vhod zamyslet se nad možností vejít do styku s větším množstvím lidí a jestliže se osamostatníte a vstoupit do soukromého podnikání, tím lépe pro vás i okolí, protože odpovědnost za zajištění sebe sama a za vlastní podnik spotřebuje mnoho energie. Usnadníte si rozhodování, když soustředíte pozornost na to, zda vám váš způsob života přináší odpovědi na otázky o smyslu života. Váš život by se měl konečně stát svátečním životem a ne tvrdou dřinou, kde neustále zdoláváte nezdolatelné překážky a cítíte se upachtěně a vyčerpaně. Každá událost v životě má poselství a vy je můžete začít nejenom vnímat, ale především přijímat. Důležité je začít se nechat vést intuicí. Střízlivé a bezpečné plány uskutečníte, o tom vůbec nepochybujte. Postačí dát abstraktním věcem konkrétní formu. V tom je letos vaše originalita. Inspirace přijde od lidí, u kterých se na způsobu jejich života přesvědčíte, že sny a touhy máme proto, abychom je dokázali zhmotňovat a ne se jimi pouze nechávali unášet a potom hledat u druhých lidí vykonavatele našich tužeb. Důležitým tématem bude dokázat pustit z pevného dohledu děti a ulevit v dohledu i partnerovi. Kdo z vás nechce pustit z rukou téměř absolutní moc a sílu nad druhými, bude se učit prohrami a následnou nutností odpuštění. Pokročilejší začnou pronikat hlouběji pod povrch věcí, vyprovokují změny a budou cítit uspokojení ze své vlastní hluboké proměny.

                                               

Vodnář

Milí Vodnáři, jestliže jste v loňském roce víc slibovali než splnili, najdete ztracenou sílu v tom, že si konečně po mnoha letech marného boje s časem, přiznáte nutnost především vlastní změny. Chcete-li změnit svět, změňte sebe a konečně si budete moci užívat života. Budete se učit nově se adaptovat na mnohdy nové okolí, ohleduplně se přizpůsobit skutečným a ne vykalkulovaným životním podmínkám a neidealizovat si svůj vztah k dětem. Starat se o děti ještě neznamená uzurpovat si nad nimi nebo nad partnerem právo rozhodovat se o nich bez nich. Uspějte v této výzvě a začnete prožívat pocit bezpečí v rodině. Co nyní prožíváte, vás děsí i láká současně a tak pomůže v případě vašeho zájmu výklad snů nebo psychoterapie. Pozor na možné nepřiznané slabé stránky své povahy, které si nepřiznáváte. Tato témata vystupují napovrch a čeho se nejvíce bojíte a co si nejvíce přejete se může začít plnit. Pozor na únikové manévry, jestliže se potřebuje dostat blíže sami k sobě a třeba o samotě tvořit, jistě najdete způsob, jak k cíli dojít. Když cítíte, že není něco v pořádku, je na vás, abyste s tím něco udělali. Cítíte potřebu rozšířit pole působnosti, toužíte po nových horizontech. Nejprve srovnejte staré dluhy všeho druhu. Pozor na přehnané nekontrolovatelné sebevědomí, mohlo by zapříčinit, že zajdete příliš daleko a váš život budou muset řešit odborníci na lidské vztahy. Vždy si toho na sebe nabírejte pouze úměrně vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pozor si dávejte na přecenění sil při cestování a sportu. Na co se soustředit? V oblasti intimních vztahů nepůjde nic odkládat i kdybyste se hodně snažili zavírat oči, řešení je nutné. Otázka společných finančních zdrojů ve firmě nebo v soukromém rodinném rozpočtu od vás vyžaduje zvýšenou pozornost. Placení daní, pracovní smlouvy, dědictví, rozdělování majetku. Je na čase začít se zajímat o to, co se děje pod povrchem. Také letos poznáte, v čem je vaše originalita, protože eventuelní rozvrácení pocitu bezpečí vás přivede k nutnosti svérázně přehodnotit svůj život a vypořádat se se vším, co zbývá dořešit. Je třeba se vyhranit a přestat se přizpůsobovat tam, kde je to pro vás v jakémkoli smyslu pohodlnější a co vám zjednodušuje život. Máte kolem sebe terapeuty, léčitele, astrology či příbuzné profese? Zde je vaše inspirace. Vše, co je ve vás slabé a nevyvinuté vychází na světlo a přinese ve svém důsledku hlubší proměnu vaší osobnosti. Odložte moc nad druhými, získanou tak, že jste jim umetali cestičky v životě a začněte se starat v nejlepším smyslu toho slova sami o sebe a vlastní vývoj.

 

Ryby

Konečně se začínáte pohybovat ve větších kolektivech s mnohem větší jistotou a sebedůvěrou. Vše je přímo úměrné tomu, nakolik jste se v loňském roce dokázali zbavit idealizování si druhých lidí a nakolik jste začali brát záležitosti takové jaké jsou. Na nové prostředí se budete umět adaptovat dobře a dokonce s jistou dávkou potěšení. Svou plachost a fantazii dejte do služeb okolí pro všeobecné blaho. Neodhalujete tolik nitro ani nevyzdvihujete své činy a okolí vás přijímá pro vás mnohem klidněji a příjemněji, bez zbytečných mocenských bojů. Život vám zprostředkovává poznání vašich dobrých pracovních kvalit navazováním přátelských a skupinových kontaktů.Vstupujte do organizací, které prosazují určité ideologie nebo cíle. Více se budete účastnit i pracovních cest. Dokážete podněcovat skupinu k aktivní činnosti a tak rozhodně neváhejte do těchto oblastí nasměrovat své aktivity. Na závěr mnohdy zdánlivě nepřehledných situací poznáte svou schopnost se rázně projevit. Z toho vyplývá, že je možno očekávat i prosazení se ve skupinách stejně smýšlejících lidí. Nečekejte, až budete vyzváni a projevte iniciativu například vstupem do klubů nebo organizací, které prosazují zkvalitnění života lidem okolo vás. Okruh lidí různých kultur nebo národností se stále rozšiřuje. Jakmile se jednou rozjedete, už se nebudete chtít zastavit. Nepřenášejte eventuelní vnitřní zábrany na partnery, protože by se partneři mohli cítit vámi omezovaní, ať již se jedná o soukromý nebo profesní život. Kdo z vás žije v delším partnerském vztahu bez konkrétních závazků, bude zřejmě postaven před volbu dalšího kroku a tak mnohé Rybky vklouznou do přístavu manželského. Soustřeďte se více na okamžitá rozhodnutí jak v práci, tak v soukromém životě, abyste zbytečně nedělali zmatky a chyby z nepozornosti. Vaše originalita je především v tom, že se odvažujete zaujmout vlastní názorové stanovisko a odpoutáváte se od minulosti, i když to zprvu nemusí být zrovna snadné. Kde se bude zdát, že není východisko, vy ho s přehledem najdete. Máte mnoho nových nápadů a myšlenek ve všech oblastech života. Především v nových aktivitách nebo v novém zaměstnání na sebe můžete upozornit nadřízené. Inspirace přijde z humanitárních nebo sociálních skupin, kde jste platným členem. Vy prostě potřebujete alespoň tři dobré zprávy denně a potřeby tohoto druhu budou uspokojeny vrchovatou měrou. Po všem, co letos prožijete, vám bude více než jasné, že se na sebe můžete spolehnout. Stanete se členem skupin, kde můžete překročit vlastní já a zažít přitom hlubokou proměnu. Zaměříte se na reformu existujících sociálních skupin a institucí. Na konci roku budete novou osobností.

Autor: Zdeňka Kavalová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz