Ze dne: 5.8. 2009

Předpověď - Tarot pro srpen 2009

..pro 12 znamení zodiaku

Poznatky o svém charakteru a povaze máme příležitost získávat neustále a především v situacích, na které nejsme předem připraveni. Podíváme se společně, jaké příležitosti nabízí měsíc srpen. Doporučuji přistupovat k tarotovým výzvám s otevřeným srdcem a radostí, že se můžeme vyvarovat eventuelních komplikací, které bychom si mohli způsobit unáhleností v úsudku. Kdykoli čtete jakékoli předpovědi, si uvědomujte, že se stane pouze to, co uděláte a jak zareagujete a dotyčné předpovědi berte jako inspiraci.

Pro získání tarotových symbolů jsem použila latinskou kabalu .

 

Měsíc srpen je ve vztahu k IX. arkánu – Poustevník.

Motto pro srpen 2009:

Síla lidské myšlenky je větší nežli vliv všech planet.

Všeobecně pro všechna znamení přichází upozornění, že k dosažení cíle se dostaneme především díky vlastní soběstačnosti, když se nebudeme příliš spoléhat na sliby druhých lidí. Důležité bude dokázat nesměšovat emoce, činy, peníze a morálku a zvládneme co život přinese bez zbytečných problémů.

 

Beran – 21.3. – 20.4.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou VI.- Milenci.

Nabízí se možnost se zamilovat nebo věnovat významnější přízeň  někomu, kdo se chová jinak, než se od něj očekává nebo sympatizovat s člověkem, který se nepřizpůsobuje stereotypu života lidí kolem vás. Všeobecně arkánum hovoří o začátku významnějšího vztahu. Na cestě za poznáním již jste schopni pochopit svou dualitu a učíte se podrobit zkoušce vnitřní hodnoty, abyste zjistili, zda ve zkoušce obstojíte. Každé rozhodnutí je třeba pečlivě zvážit a vzít v úvahu důsledky, které způsobíte. Potřeba obětavé lásky může doslova vpadne do vašich životů a citů. Vztahy se prohlubují nebo je-li to třeba, končí. Nejšťastnější volba je rozhodovat se ne na popud přání a smyslů, ale pod vedením potřeby srdce. Je tu nutnost provést změnu a volbu mezi fyzickou stránkou a duševní kvalitou. Po čase váhání je citové rozhodnutí na místě. Je to příslib spolupráce, smíru a vzájemné přitažlivosti. Poznáváte, jakých kvalit je pro dobré vztahy zapotřebí. Je nutné dát druhému prostor, aby mohl jít také cestou osobního vývoje. Dvě řešení, dva směry, dva lidé apod.vám budou velkou výzvou.

Býk – 21.4. – 21.5.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou IV. Císař.

Císařem ukazuje, že ve vnějším světě obstojíte, když budete mít víru v sebe sama a budete se spoléhat na vlastní schopnosti. Život máte ve svých rukou a za vše, co vás potká, jste zodpovědní pouze sobě. Teprve po tomto poznání můžete pokračovat v další cestě. Symbolika čísla čtyři hovoří o tom, že vytváříte nezbytně nutné hranice, formujete a budujete. Materiálnímu světu je třeba vládnout s rozvahou, porozuměním a láskou. Císař si je vědom uvěznění duše v materii a v této fázi vývoje již tušíte, že ji můžete osvobodit pořádkem, disciplínou a vůlí. Možno zkoumat vztah k podřízeným a nadřízeným osobám. Přináší změnu nebo nový začátek a učí vás věřit vlastní energii a následovat ji. Císař je pro ženu vnitřní ideál muže - ženský animus a tak cítíte potřebu mít kolem sebe muže, kteří jsou vnitřně stejně silní jako vy, jinak ztrácí váš respekt. Pro muže je výzvou obklopit se lidmi s rovnocennou vnitřní silou. Pozor na zmatky v kontaktu s institucemi typu banka, škola nebo vládní úřad.

Blíženci – 22.5. – 21.6.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou XI. – Síla

Fyzická síla a morální odvaha vám pomohou znovu posoudit situaci a uvědomit si, kam směřujete především v pracovní oblasti a někteří i v osobních vztazích. Vědomě přijměte svou vitální sílu a převezměte zodpovědnost za své činy, které jsou výsledkem vědomého jednání. Vaším úkolem je zvládnout samolibost, egoismus, nalézt víru v sebe sama a také vědomí sounáležitosti s ostatními lidmi. Díky morální odvaze překonáte překážky a eventuelní neúspěchy. Nezaměstnaní by mohli získat dobrou práci. Síla značí smyslnost, sexualitu, schopnost extáze a všechny pocity s tím spojené. Vybízí sdělovat si s partnerem pocity otevřeně a vyslovovat jindy pro vás nevyslovitelná přání. U nemocných nebo v rodině může dojít zlepšení zdravotního stavu. Síla je list vitality, vytrvalosti a energie, která dává morální sílu i navzdory možným překážkám. Pouze z nedostatku duševních nebo morálních sil by se vám nepodařilo vše zvládnout. Jste-li dostatečně aktivní a cílevědomí, úspěch vás nemine a přichází zasloužená odměna v podobě schopnosti prožít lásku a sebelásku.

Rak – 22.6. – 23.7.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou V. – Velekněz

Vhodná je odborná rada v případě, že se chcete vědomě dostat do další fáze stabilnějšího a úspěšnějšího života nežli tomu bylo doposud. Seznamujete se se skrytými silami nevědomí prostřednictvím Velekněze, který vám ukazuje, že je ve vašich silách, abyste si vybudovali vlastní duchovně-náboženskou víru nebo formulovali osobní filosofii. Budete si zřejmě stále  intenzivněji uvědomovat potřebu odpovědět si na otázku : co chci o sobě vědět, co mi nikdo jiný nemůže říci...? Prožíváte fázi rozvíjení ducha tak jako v současné době všichni lidé, tak se pokuste zbavit pocitu, že jste na všechno sami. U vás je to velmi dramatické a bolestné, když zjišťujete, že se starými modely chování již není dále možné pokračovat. Budete-li se držet pravidel, která jste si vytvořili v minulosti, mohlo by dojít ke zmatkům, které bude třeba řešit zcela jednoznačně. Vše, co ukazujete druhým lidem svým příkladem života, zpětně ovlivňuje vás samé. Do jaké míry jsou vaše hmotné potřeby a touhy v rozporu? Již nemusíte být závislí na hmotných touhách. Porozumění, láska, pomoc druhým, vše je připraveno se rozvinout.

 

Lev – 24.7. – 23.8.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou V. – Velekněz

Vašim tarotovým průvodcem během měsíce srpna je také Velekněz, stejně jako u předchozího znamení Raka. Když dva dělají totéž, není to totéž. Proto se „znamení Lva“ staví k tématice Velekněze poněkud z jiné perspektivy vidění událostí kolem sebe. Vy si zřejmě novou vlastní filosofii co se týká mezilidských vztahů budete budovat skrze vyřešení citových a mezilidských vztahů celkově. Staré modely chování, které bude třeba odložit, zřejmě budete odkládat více energicky a okázaleji nežli předchozí znamení. Budete-li prosazovat své názory a potřeby nezávisle na svém okolí, tak si zkuste občas uvědomit, že s potřebou individualismu jde ruku v ruce také výzva mít odvahu stát si za svým a přijmout i z toho plynoucí odpovědnost. Není nutné opanovat kolem sebe co nejvíce lidí a mít poslední slovo. V aktuálním  partnerském vztahu může dojít ke změnám, které váš vztah významně posunou vpřed. Někteří si uvědomíte, že je příznivé období k vytváření nového partnerského vztahu s pevnějším zázemím. Co pro vás znamená vaše jméno, pověst a čest? Odpovíte-li si na tyto otázky, mnohé se ukáže být mnohem zjevnější.

Panna – 24.8. – 23.9

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou XII.- Viselec

Život může být plný vášně a ohromné síly vyvěrající z prověřené vůle. Vůle každého člověka je jeho královstvím nebeským. Můžete ji prověřit a nalézt zdroj energie, který vám umožní žít na velmi vysoké energetické úrovni. Žít neustále naplno. Teprve tomu, co jste prověřili se nebojíte důvěřovat a cítíte velmi intenzivně, že se úkol týká  především vás samých. Proto druhým udělujte rady pouze až na požádání. Vrcholem všech emocí jsou víra, která má smysl a uvědomělá vášeň. List Viselec vám pomáhá vše dostatečně rozvinout a dojít k této vnitřní síle. Skutečného naplnění dojdete, když se nyní poněkud vzdáte světských hodnot a ponoříte se více do svého nitra. Většinou jde o to podstoupit nějaké riziko nebo se něčeho vzdát. Většinou jsme zkoušeni zdánlivě bezvýchodnými situacemi. Vztah, který ustrnul ve slepé uličce, se začíná řešit. Není moudré znovuoživovat něco, co již přežívá pouze ze setrvačnosti. Stojí za to pokusit se všemu nechat volný průběh a nezasahovat do běhu věcí. Lze očekávat přeměnu uvědomění a změnu duševních sil. Již víte, že náročné prožitky napomáhají vašemu dalšímu růstu. Procházíte zkušeností, že je třeba vědomě podstoupit mučivé čekání.

Váhy – 24.9.- 23.10.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou IV. – Císař

Tak jako znamení Býka i vás v srpnu provází arkánum Císař. Výzvy přicházejí ponejvíce z rodiny. Určitá společenská událost, které se účastníte, může přinést popud ke změně přístupu k vašim blízkým. Během srpna se budete potkávat s výzvami, které budou jednoznačně směřovat k poznání, že ve vnějším světě obstojíte tehdy, když budete mít víru v sebe sama a budete se spoléhat na vlastní zkušenosti a schopnosti. Císař nabádá vnést pořádek do života. Tam, kde to budete potřebovat, formujte, budujte a stanete se vládcem vlastního materiálního světa, kterému je třeba vládnout s rozvahou, láskou a porozuměním. Císař si je vědom, že naše duše je uvězněna v materii a v této fázi vývoje již tušíte, že ji můžete osvobodit pořádkem, disciplínou a vůlí. Jedná se o prožití osobního principu moci a vůdcovství. Je možno přijmout změnu nebo nový začátek.. Položte si otázku, co mohu udělat pro svou obnovu? Císař je pro ženu vnitřní ideál muže - ženský animus. Dává potřebu mít kolem sebe muže, kteří jsou vnitřně stejně silní jako vy, jinak ztrácí váš respekt. Pro muže je to výzva obklopit se lidmi s rovnocennou vnitřní silou.

Štír – 24.10. – 22.11.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou V. – Velekněz

Také k vám promlouvá Velekněz a proto se pokuste neodříkat se odborné rady především v oblasti vaší profese. Zvýrazňuje se téma společného bydlení a kvality bydlení jako takového. Především se zamyslete nad schopností společného spolužití. Máte občas myšlenky, že byste raději žili chvíli sami?. Používejte intuici a řiďte se svým srdcem. Témata jako svatba, křtiny nebo rozvody jsou kolem vás dost častými tématy a tak si v této fázi rozvíjení ducha můžete leccos uvědomit, třebaže se vás témata nemusejí dotýkat přímo. Vše, co vidíte kolem sebe prožívat druhé lidi, formuje určitým způsobem i vás. Záležet bude významně na tom, jak o těchto lidech smýšlíte a jaké postoje k nim zaujímáte. Navzájem se s lidmi z vašeho okolí učíte a svým příkladem života zpětně ovlivňujete druhé lidi. Přichází období, kdy si budete stále častěji klást otázku, do jaké míry je člověk závislý na svých hmotných potřebách. Porozumění, láska, pomoc druhým, schopnost dát radu, to vše je zde připraveno se rozvinout a přitom vás nemusí vůbec připravit o nic z vašeho osobního života.

Střelec – 23.11. – 21.12.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou IV.- Císař

Císař k vám hovoří zrovna tak, jako k Býkům a Vahám. Co si z toho vezmete pro sebe vy? Především je zde výzva se postavit k tématu zbavit se zmatků a zmatkaření v životě. První krůčky jsou vždy náročnější a tak poznávat co je to smělost, světská moc a autorita, ještě neznamená stát se despotou. Císař vládne především tím, že slouží. Jaké své ideji vládnete a sloužíte vy? Chcete-li v současné době něco ve svém životě dořešit, potom k tomu budete potřebovat dostatečnou míru sebeovládání. Můžete se zbavit ztuhlosti a nepružnosti, která se u mnohých z vás již mohla začít promítat i do tělesné schránky, nejenom do oblasti myšlení a cítění. O čem víte, že byste toho chtěli v současné době dosáhnout, to si skutečně vážně říká o dořešení. Císař vás také varuje před dalšími extrémy a těmi jsou podřízenost a slabost. Někteří z vás si budou dávat pozor na sobectví, samolibost, nezdravou pýchu a slabošství. Takové kvality by svědčily o přetrvávání zastaralých představ a návyků. Pokud vám dělá prosazení se problémy a nedokážete vymezit osobní hranice vůči ostatním, potom vám může Císař pomoci vše zvládnout ke své spokojenosti i vašeho okolí.

 

 

 

 

Kozoroh – 22.12. – 20.1.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou X. – Kolo štěstí

Arkána vám pomáhá dospět k rozhodnutím. Je to list, který říká, že když  se v tomto měsíci srpnu nebudou dít ve vašem životě zázraky, tak něco není v pořádku. Osud je vám příznivě nakloněn a jste podporováni učinit změnu, ve které hraje svou roli štěstí. Kdykoliv projevíte skutečně silné přání, celý svět se spojí, aby vám pomohl je uskutečnit. Máte k dispozici schopnost ovládat svůj osud a s pomocí svobodné vůle vhodně projevené, můžete zpomalovat nebo urychlovat průběh událostí. Střídavé změny je v této souvislosti dobré přijmout, je těžké se jim vyhnout a přijmete-li je vše se podstatně zjednoduší. Jedná se o nové stadium vývoje, kdy pokládáte důležitý základní kámen a podle jeho kvality se v následujících obdobích života bude vše dále odvíjet. Vnitřní vývoj směrem k naplnění a harmonii se dá předpokládat, nestavíte-li se násilím proti všemu novému. Můžete očekávat zlepšení v oblastech, kde jste měli dříve problémy. Končí jeden cyklus a začíná další a záleží na vaší vnitřní připravenosti. Jste schopni dokončovat úkoly a nalézat východiska z těžkých situací. Lze očekávat i šťastný obrat ve vztazích. Z milostných vztahů je třeba vyloučit vše, co je spojeno s pro vás nepříjemnou minulostí. Opětovně zde v sobě na vyšší úrovni probouzíte smysl pro humor a schopnost zasmát se sami sobě, když je to třeba..

Vodnář – 21.1. – 19.2.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou IV.- Císař

Císař promlouvá v měsíci srpnu také k vašemu znamení. Jak zvládnete jeho nabádání uvědomit si, že na pouti životem obstojíte, jenom když se budete spoléhat na vlastní schopnosti. Co si z jeho slov vezmete k srdci? Život máte ve svých rukou a za vše, co vás potkává, jste zodpovědní sobě. Teprve po tomto poznání můžete pokračovat v další cestě. Vneste do života více pořádku, hovoříte často o zdravém rozumu, tak ho použijte. Je čas vytváření hranic tam, kde jsou nezbytně nutné, formovat, budovat a být vládcem vámi vytvořeného materiálního světa. Takový vládce vládne rozvahou, láskou porozuměním a pracovitostí. Duši uvězněnou v materii můžete vysvobodit pořádkem, disciplínou a vůlí. Životní partner není sekretář, kterému dáte úkol starat se o hmotnou stránku vztahu a vy budete poletovat ve světě myšlenek a plánů. Máte před sebou čas prozkoumat vztah k podřízeným a nadřízeným osobám. Císař je pro ženu vnitřní ideál muže - ženský animus. Máte muže, který je vnitřně stejně silný jako vy?  Také pro muže je Císař výzvou obklopit se lidmi s rovnocennou vnitřní silou.

Ryby – 20.2. – 20.3.

Pro srpen je vaší tarotovou arkánou IX.- Poustevník

Dosažení cíle a soběstačnost jsou hlavní témata tohoto měsíce. Učte se vyčkávat, vybudovat pevné základy a porozumět rozdílu mezi samotou a osamoceností. Dostáváte se do fáze vývoje, kdy je nutné se vrátit k objasnění věcí minulých. To vás přivádí k lepšímu sebepoznávání a tím i lepšímu zaměření vašich kroků. Nežli začnete s čímkoliv novým, je třeba ukončit co by bránilo dalšímu vývoji. Běh událostí se může na nějaký čas sice zpomalit, ale rozhodně se nezastavuje. Sebereflexe a retrospektiva jsou v tomto čase nutné. Učíte se na chvíli zastavit a o věcech přemýšlet, neodmítat dobré rady nebo o nich alespoň uvažovat. Cítíte se dobře ve svém nitru a přitom nepociťujete pocit osamocenosti. Kdykoliv můžete ze své dobrovolné a pozitivně prožívané samoty vystoupit na veřejnost a opět se do ní vrátit. Průtahy vám mohou připadat nepříjemné a tak je dobré se hlídat, abyste se neunáhlili v úsudku a činech. Poustevník značí na vaší duchovní cestě pokrok v pozitivním směru. Je vám dána příležitost vydat se cestou vnitřního poznání a do cesty je vám může být poslán člověk v podobě moudré, zasvěcené osoby. Je to však pouť jednotlivce za pravdou.

 

Přeji příjemně prožitý měsíc srpen

S láskou

Zdeňka Kavalová – Maixnerová

 

Vyšlo v magazínu Blesk 1.8.2009

 

----------------------------------------------

Nehněvej se na zrcadlo, máš-li křivou hubu...

Čeho se mysl nasytí, mnohdy odkládá, aniž bychom obsah jakkoli užili ke svému dobru.

Lidé potřebují na něčem lpět, dokud neprožijí poznání bláhovosti takové potřeby. Lpíme na lidech, na věcech, na názorech a také lpíme na své nemoci, svém vlivu na okolí, strachu, zlobě. Tak jsme k nim přilnuli, že se už ani nechceme odpoutat. Vždyť i nemoc může určitému typu lidí skýtat falešné zadostiučinění, pocit ovládání svého okolí, užívají si falešný zájem o sebe z donucení a přitom slyšíte: „copak já chci být nemocný, nechci, co bych za to dal kdybych byl zdráv“. Zkuste sobě nebo takovému člověku říci: mě o tom nepřesvědčuj, přesvědči o tom své tělo - a ve většině případů se se zlou potážete.

V současném astrologickém období končícího principu „Raka“ a nastupujícího „Lva“máme příležitost uchopit to, co ještě ani v mentálním těle není projevené. Nejjemnější složkou naší bytosti je astrální tělo – elektricky nabité hvězdné tělo. Proto, kdo se astrologicky zabývá hvězdami a planetami ve spojení s lidským životem ví, že nejdříve je vše připraveno ve hvězdném těle a do těla mentálního a fyzického vpouštíme dané téma my, na základě stupně našeho uvědomění. Záležitost se blíží – proběhne – odezní. ( …tak jak to známe například u tranzitů). V jaké fázi jsme schopni uvědomit si, rozpoznat a reagovat, na tom záleží, zda se cítíme více či méně bezpečně a radostně. I ten největší hlupák si je schopen uvědomit, že téma odchází - a poté teprve reaguje. Dost často slýchám: „když přijdu domů, tak už vím, co jsem mohl v určité situaci říci nebo udělat“. Takový člověk ještě neumí mít ani ponětí o tom, že se dotyčná situace nejprve blížila. Dá se k tomu však dojít.

 

Nyní máme příznivé okolnosti tato témata přijmout a zpracovávat.

 

Přeji krásné, tvůrčí období ……...

 

 

Otevři své srdce - přijmi inspiraci

a smiluj se

nad sebou.

 

 S láskou Zdeňka Kavalová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.5.2009

Po jakých cestách chodíš, takové pocestné potkáváš...

Myšlenka je síla, která z nás vychází...Každá naše myšlenka se vrací obohacena myšlenkami podobné kvality. Zároveň se projevuje přímým účinkem na naše tělo. Kdo chová ve svém nitru láskyplné myšlenky, budí takové i v druhých a ty působí přímo na ducha a tělo člověka. Platí to i u kvality opačného charakteru. Proto neustále přibíráme ke svému duchovnímu i tělesnému životu následky ve smyslu „svůj k svému“. Často jsem jako malá slýchala od své babičky, když mi na otázku : proč je vůči mě ten člověk takový nebo takový, -  „to víš holčičko, po jakých cestách chodíš, takové pocestné potkáváš“. S přibývajícími léty tato slova dostávala stále hlubšího a hlubšího významu.

Nenávist a city příbuzného charakteru jsou nepřirozené, nenormální, zvrácené a příčí se vesmírnému řádu. Nelze je však popřít, potlačit a jakoby nevidět. Proto je třeba hněvu, nenávisti, zlobě, žárlivosti, závisti, pohanění a pohrdání věnovat patřičnou pozornost a postupně se jich zbavovat, to znamená: uvědomit si – přijmout upřímnou potřebu řešení – řešit – rozpustit a věnovat pozornost tomu, abychom do těchto rozpoložení mysli nadále nevstupovali. Starat se pozorně o sebe a ustat v přitahování škodlivých vlivů.

Láska budí lásku  -  nenávist plodí nenávist.

 

Ubývá-li v naší mysli a srdci nepřátelských pohnutek a myšlenek, ubývá i nepřátelské kolem nás.

Setkáme-li se přesto s takovým postojem vůči nám, potom doporučuji k inspiraci vlastní získanou zkušenost: Dejte druhým to, co chtějí a dejte jim to s noblesou a bez nenávisti. Nebojte se, nic zlého se vám nemůže stát. V žádném případě se netrapte falešným soucitem s tím, jaké to bude mít následky na toho, kdo zlobu, chamtivost, odsuzování a nenávist vysílá. Je to pouze projev neotřesitelně fungujícího zákona : LÁSKA BUDÍ LÁSKU, NENÁVIST PLODÍ NENÁVIST.

Čelit nenávisti, zlobě a chamtivosti nenávistí, bychom se ponížili. Když budeme oplácet stejné stejným, potom se snižujeme na stejnou úroveň jako ten, kdo hrubost, nenávist, chamtivost a právo soudit druhé lidi praktikuje.

Řeknete a co když se domnívám, že v sobě nenávist a výše zmíněné kvality nechovám a přesto se s nimi setkám? Vycházejte útočníkovi tak dlouho vstříc a s porozuměním pro všechny souvislosti a vám dostupné informace, dokud v srdci cítíte, že by mohl útočník postoj změnit a přestat si ubližovat svým záměrem. Dojdete-li k zjištění, že jste vyčerpali všechny možnosti jak situaci vyřešit – ustupte nebo povolejte pozemské zákony a útočníka jim předejte beze zloby, nenávisti a pomstychtivosti. Zde je prostor pro vaši svobodnou volbu. Ze své zkušenosti mohu pouze dodat, že je důležité si v okamžiku prvního překvapení z útoku uvědomit, že není důležité co se stalo -  to už nejde odestát, důležité je, jak se k té situaci postavím a jak ji vyřeším. Poté zhodnotit celou situaci ve smyslu hledání podstaty celého příběhu. A zde doporučuji podle toho, jaký zákon Lásky byl porušen, vše vyřešit a důsledně uzavřít. Někdo s vaší volbou řešení bude souhlasit, jiný souhlasit nebude a zde je před vámi další výzva – uvědomit si, že svou reakcí vám každá jednotlivá osoba pouze předala informaci o stavu vlastního ducha. Pro počátek sebepoznávání NIC VÍC.

Další, mnohdy bezděčně pronášená slova mé babičky, kterými glosovala  různé situace: Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Jaksi podvědomně jsem vnímala, že to nejsou slova člověka slabého, uhýbajícího před problémy.

Kdysi jsem slýchávala od pesimistických lidí, že jsem nenapravitelná idealistka, což jsem vždy vnímala jako velmi pozitivní informaci a o to více a častěji jsem své ideály převáděla v konkrétní činy a dále v tom pokračuji – k čemu jinému by nám ideály byly nežli k tomu, abychom je za pomoci zdravého rozumu realizovali – že?  V nás je příčina všeho, co se v našem životě odehrává.

 

Otevři své srdce - přijmi inspiraci - a smiluj se nad sebou.

 

S láskou

Zdeňka Kavalová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz