Ze dne: 19.8. 2011

Slunce vstupuje do znamení Panny dne 23.8.2011

ve 12h 20min SEČ.

Poznat a přijmout povahu osob narozených v ročním období Panny je pro mnohé dost náročné. Intelektuální schopnosti jsou pro Panny nepřehlédnutelné, jsou vybaveni přizpůsobivosti svému okolí a jsou proto až na malé výjimky schopni se stýkat v podstatě s kýmkoli, na jakémkoli stupni vývoje, když potřebují vést krásný a v centru uznání jejich schopností, žitý život. Mnohdy dají v sázku svůj velmi slibný kapitál a mnohé příležitosti jim protečou mezi prsty, když nedokáží udržet na uzdě své praktické cíle a projeví se jejich tajuplnost, sobeckost, cynismus a z toho pramenící nerozhodnost a na problém již potom není nutné dlouho čekat. Logické myšlení, dobrá paměť a většinou dobrá schopnost se učit jsou výbavou dotyčných lidí. Nenechte se zmást v počátcích skromným vystupováním, bádají ve všem tajemném nebo zamlčovaném, než vás prohlédnou a poté se zjevně projeví. Jsou to společenští lidé a není-li odezva, potom už je k pesimismu a hypochondrii jenom krůček. Jsou pracovití také v obchodě a řemeslech. Nejsou-li vybaveni dostatečnou průbojností a velkorysostí, neusilují o vedoucí funkce a nejlépe jim vyhovuje sloužit svým šéfům.

Kdo těmto nástrahám nepodlehne, může své velké osobní síly zapojit do výchovy, kultury, službě lidem a ve všem hledat a žít ten nejlepší účel. Poctivost, sebeovládání a schopnost uskutečňovat vysoké cíle je často spojena s kreativně využívanou mimořádnou imaginací a takoví jedinci jsou velkým a vítaným přínosem pro prostředí, ve kterém se projevují.

Teprve osobní horoskop může naznačit, jak se ke své výbavě postaví a co z ní učiní. Neztrácejte ze zřetele, že opozičním znamením jsou Ryby. Živlové spojení je s Býkem a Kozorohem. Kvadratura proměnlivých znamení jsou Blíženci – Panna – Střelec - Ryby. Čím dále se ve studiu astrologie dostáváte, tím častěji na tyto základní informace máte sklon zapomínat.

Nezapomínejme, že každý z nás má ve svém horoskopu znamení Panny a i když tam není zrovna Slunce, stejně této fázi horoskopu věnujte pozornost zejména v tomto ročním období.

 

Některé vybrané aspekty vstupu Slunce do znamení Panny, které nás upozorňují na možnosti porozumět více a lépe sami sobě :

Slunce v konjunkci s  Venuší v opozici na konjunkci Neptun Chiron : sám sebe manipulovat k tomu, abych působil jako člověk krásného projevu a v duchu nadávat a vztekat se, je známkou sebeklamů a předsudků, kterými člověk sebe sama omamuje a ohlupuje. Taková manipulace se sebou samým vede ke zklamání. Je pouze na člověku samém, nakolik se z tohoto sebeklamu dovede vyléčit.

Pluto kvadratura Uran : aspekt stále ještě přetrvává a tak není nutné se odlišovat tak, že se člověk zcela a proti své vůli vyloučí ze společnosti. Přebujelé ego člověka nikdy neupozorní na to, že je třeba uskutečnit posun ve vývoji. Ego vždy hájí své zájmy.

Saturn kvadratura Mars provázena  25.8. o 15.h  exaktní konjunkcí Mars Luna :  uvážlivé akce, vytrvalost a schopnost analyzovat situaci je jedna možnost nebo podlehnutí zábranám. Nepodlehnout agresivitě a přecitlivělosti.

 

Vše je třeba dát do souvislosti s vaší Nativitou a uvědomit si, kam jste se posunuli ve vývoji po 20. dubnu letošního roku. Některé události z té doby si budete velmi silně uvědomovat a především jejich důsledky, které již nešlo přehlédnout po polovině července.

 

Přeji moudrost poznat - vůli zvolit a sílu prosadit to, co považujeme za potřebné pro realizaci sebe sama.  A odvahu přijmout důsledky.

 

Srdečně přeje Zdeňka Kavalová-Maixnerová 

 

 

21.8. 23h Měsíc v poslední čtvrti

23.8.  0h Neptun v opozici se Sluncem

23.8. 12h Slunce vstupuje do znamení Panny

29.8.  4h  Měsíc v novu

 3.9.   7h  Merkur v maximální západní elongaci 18° od Slunce

 4.9.  19h Měsíc v první čtvrti

 12.9. 10h Měsíc v úplňku

20.9. 15h Měsíc v poslední čtvrti

23.9. 10h Slunce vstupuje do znamení Vah. Podzimní rovnodennost.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slunce vstupuje do znamení Lva dne 23.7.2011 v 5h 12min SEČ4.7.v 16h SEČ je Země od Slunce nejdále: 152.1 milionu km.

Slunce procházející znamením Lva v souvislosti se třetí transformační roční fází každému z nás  bez ohledu na datum narození dává dostatek výzev a nabídek  k uplatnění schopnosti dobrého rozlišování a jasného úsudku. Období přináší obvykle velký příliv energie, což člověka většinou pudí k podnikání velkých a důležitých věcí. Ke zlepšení zdraví nebo provedení čehokoliv, co vyžaduje vynaložení většího množství energie. Nicméně je tu zapotřebí dobrý úsudek. Nepouštět se bez uvážení do projektů, které budou vyžadovat dlouhou dobu ke svému rozvinutí, jinak by mohly dojít síly dříve ještě před jejich ukončením. Vhodné období pustit se do odstraňování překážek, které v minulosti blokovaly pokrok. Zahájit mocné úsilí pro vyřešení problémů, které byly dříve opuštěny kvůli nedostatku energie. Oponování konkurentům nebo čelit nepřátelům – uvědomit si, že pouze odrážejí stav naší mysli a ega a jsou překážku na cestě. Položit si otázku: kdo je tady komu nepřítelem a proč takto na svět jako nepřátelský pohlížím. Proto je radno vystříhat se dohadování a sporů – my sami jsme sobě tím největším nepřítelem, jestliže žijeme ve světě hádek, sporů, zloby, neschopnosti odpustit, potřeby ukázat že jsme chytřejší, že máme větší slovo ve společnosti a všechny další projevy ega, kterému dovolujeme nás zotročovat. Především odolat potřebě pomsty – smilujte se sami nad sebou a pokuste se neoplácet a nemstít se.

 

 

V okamžiku vstupu Slunce do znamení Lva lze vnímat vlastní Radix v souvislosti s aktuálními planetárními aspekty:

 

Slunce kvadratura Luna – z pocitu, že rodina je překážkou našeho vývoje nepodlehnout impulzivnímu tlaku svých emocí. Tématem je mužské a ženské vědomí, které dokáže udržet vyrovnaná osobnost.

Slunce trinus Uran – každý z nás v sobě máme zakódované intuitivní chápání univerzálních zákonů. Jak spojujeme vědomí s originalitou a nezávislostí?

Merkur opozice Neptun - využívat tvůrčí fantazii namísto toho, abychom propadali zmatkům a vytvářeli si v hlavě chaos.  Tématem je spojit inteligenci s iracionalitou. Pozor na ztřeštěnost, zapomnětlivost a zbrklost.

Pluto trinus Jupiter – vyvíjíme se také spojováním se s tajemnem. Možností podpory dalšího vývoje jsou regenerace, modlitby a meditace, za pomocí kterých lze ovládat svou povýšenost a potřebu ovládat situace a lidi kolem sebe

Pluto trinus Luna – citlivost a neznámo - z pocitu nejistoty a odmítání mateřského principu nekomandovat své okolí, je to nabídka pro naší obnovu a vzdání se egocentrismu

Uran kvadratura Pluto – diferenciace a tajemno. Kdo nezná své předurčení ani osud, rozvíjí často své odlišnosti tak dlouho, až se zcela vyloučí ze společnosti. Položit si otázku: jaký smysl vidím ve svém každodenním konání a jaké přináší důsledky.

Saturn opozice Uran – odeznívající fáze – překračovat i nadále své domnělé meze a dělat vše pro praktické využívání tvořivé intuice.  Zde není prostor pro zbytečné řeči, zde se koná.

 

Přeji krásný měsíc "Lva", kdy můžeme nechat do našeho života vstoupit více světla, tepla, sebeuvědomění a ušlechtilých citů.

Vaše Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Slunce vstupuje do znamení Raka dne 21.června 2011 18h 16min SEČ

Začátek astronomického léta. Letní slunovrat.

Slunce při procházení znamením Raka prosvítí především témata 2.čakry, vládnoucí planetu znamení Raka a tou je Luna a znamení Raka jako takové. Témata spojená s nativní Lunou, kterým jsme připraveni věnovat aktivní pozornost nyní sehrají důležitou roli. Luna vládne mentální říši a nezapomínejme, že také představuje mysl lidu. Nestačí vstupovat rekreačně ve volném čase, když nemáme nic důležitějšího na práci do světa pravdy a poté se opět vracet do života v iluzi. V tomto období se otevírají všeobecná témata : potřeba vztahů a souznění s lidmi – blízkost rodiny a uvědomit si jaké výsledky nese naše oddanost rodině či zda je to téma, které se před námi opět otevírá jako aktuální výzva – náladovost a očekávání, že se o mě postarají druzí – nesamostatnost. K čemu jsem připoután: k vlivu druhého člověka – k penězům – sexu - potřebě kontrolovat své okolí a prosazovat, aby bylo vše podle mne? Žít život v soukromí i na veřejnosti bez dvojí morálky je silné téma tohoto období. Následky zvládnutí těchto výzev si poneseme do dalšího období Lva.  Abychom nemuseli sami sebe prodávat, učíme se soběstačnosti, to je schopnosti přežít.

Negativita a extrémy v našem životě mají v důsledku vliv na vznik nemocí.

Dokud za svou lidskou hloupost nebo zlou vůli platíme penězi, je to pořád ještě dobré, můžeme svou poruchu spravit bez bolesti svých těl nebo jejich vážnějších narušení. Když nepomohou peníze a majetek, přijdou na řadu hlubší a vážnější problémy ve vztazích a nemoci a další varianty šancí k nápravě.

Za všechno se platí, zadarmo není ani smrt - i ta stojí život.

 

Náš vztah k rodině biologické i k rodině spřízněných duší prochází významnou zkouškou blízkosti a oddanosti rodině především v těchto letech našeho života : v 16. roce, 28., 40., 52., 64., 76., 88., 100., 112. roce života atd. Ve 4.roce života v sobě uložíme informaci o stavu rodiny a jednotlivých členů, během našeho 4. roku. Má-li čtyřleté dítě bolest na duši z mezilidských vztahů a citů v rodině, z pocitů nebezpečí a problematických výše zmíněných témat, může nastoupit odmítání přijímání stravy především od matky, žaludeční problémy a další, které patří k tématu Luny a znamení Raka.

Současné aktuální téma nejde pouze jednostranně vytrhnout z kontextu celého života člověka, potažmo osobního horoskopu a aktuálních tranzitů. Je třeba pohlédnout do horoskopu nebo energetického pole dotyčné osoby - podle zaměření terapeuta.

Nadešla vhodná doba informace, které jsme doposud přijímali duševně strávit, cítit co nám prospívá, přihlížet k vlastním pocitům a tuto potřebu ctít.

V nativním horoskopu postavení Luny, znamení Raka a jejich aspektace upozorňují na životní okolnosti, kde bude třeba svou cestu k individualizaci sladit s každodenností našeho života. Někdy se velmi obtížně nebo bolestně učíme být obezřetní, zbavujeme se závislostí a učíme se co pro nás je a co pro nás není bezpečí. Mnohdy se vzdáme slibně se rozvíjejícího vztahu nebo jiné změny ze strachu ze ztráty kontroly nad situací, z obavy, že se společensky znemožníme, že budeme muset zcela změnit svůj dosavadní život, přijdeme o pohodlí, často jsem zaznamenala u lidí, kteří přišli s tímto tématem, že nezanedbatelnou roli hraje i otázka financí, na kolik peněz by tyto změny přišly  - v podstatě čím za to zaplatím i nejenom penězi.

Osoby narozené postavením Slunce ve znamení Raka, zahájí v těchto dnech svůj osobní nový rok a prožili mnohé z toho, o čem je zde řeč, takže může být přínosné pro osoby zrozené v ostatních znameních - oboustranně přínosné - o těchto tématech hovořit.

 

Do nadcházejícího léta přeji nám všem, abychom si v tomto období uvědomili své psychické hranice a abychom si ověřováním si osobní síly neškodili.

S láskou

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

Viditelnost planet

Merkur - nepozorovatelný

Venuše - nepozorovatelná

Mars – ve druhé polovině měsíce ráno nad východem

Jupiter – ráno nad východem

Saturn – večer ad západem

Uran – ve druhé polovině noci

Neptun – ve druhé polovině noci

Pluto – Země se k Plutu nejvíce přiblíží dva dny před jeho opozicí se Sluncem 26.6. ve 13h SEČ a nejvíce se od něho vzdálí dva dny poi konjunkci 31.12.2011 ve 3h SWEČ. Podmínky k nalezení Pluta se neustále zhoršují, v současné době se vzdaluje od Slunce, jeho jasnost klesá a současně se posouvá ke stále jižnějším deklinacím.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slunce vstupuje do znamení Blížencůdne21.května 2011 10h 21 min SEČProjdeme si každý zkouškou z toho, jak se chováme když přijdou různé starosti a problémy. Být k sobě a druhým lidem příjemní a vstřícní, když nám nic nechybí a vše jde zdánlivě dobře, není pro mnoho lidí tak velký problém. Umíme však být k druhým lidem vstřícní a citliví i když zrovna nám samotným pro samé problémy není do zpěvu?  V takových situacích se my i lidé kolem nás takzvaně vybarvujeme a vidíme, jak to s námi je doopravdy. Především si nyní dávejte pozor na lidi, kteří stále vytahují z minulosti vaše dřívější bolesti, kterými jste zvládli projít a zmoudřet jimi. Pozor na závistivce, kterým se nyní příliš nedaří a vytahováním toho, co je pro vás citlivé téma si dobíjejí energii na váš úkor, z vašich zdrojů – říká se jim energetičtí upíři.

Znamením Blíženců prochází stále jižní lunární uzel a tak je téma dodržování slibů a zavazování se svými výroky k čemukoliv, stále živá otázka. Je čas učit se jasně vyjádřit a postavit se za svůj zřetelně vyslovený názor. Kdo zkouší ještě nějaký čas kličkovat a doufá, že se okolnosti změní sami od sebe v jeho prospěch, je nemoudrý a krátkozraký člověk. Osa lunárních uzlů severní – Střelec  a jižní Blíženci, bude aktuální do konce srpna 2012.

Prozatím je stále živá také výzva opozice Saturn – Uran s T kvadraturou Pluta:  svobodnější a nezávislejší život s sebou nese také nutnost odnaučit se vinit druhé lidi z naší nesvobody. Falešná skromnost je především strachem z neúspěchu a kvadratura Pluta nám může pomoci překonat strach z odpovědnosti za náš život mnohdy tím, že se dostaneme do situací, kdy nám nic jiného nezbývá a potom se podíváme do tváře svým zakořeněným strachům a vidíme, že máme jen dvě možnosti – situaci zvládnout nebo podlehnout. Proto je zde tak silná výzva zbavit se svých starých závislostí a proměnit se nejenom na povrchu.

Jupiter vstupuje do znamení Býka 4.června 2011 – co má pro nás cenu a jaký je náš hodnotový žebříček?  Jakých jistot je dobré se nyní zřeknout a uvědomit si, zda jsme schopni prožívat smyslovou radost bez chtivosti. Přihlédněte k tomu, ve kterém domu ke vstupu Jupitera do znamení Býka dochází.  Je třeba žít nohama na zemi a být si vědomi pomíjivosti . Kde v tomto ohledu přeháníme?

9.července 2011 začíná svou retrográdní fázi Uran a tak je stále ještě čas si uvědomit a konat v souladu s nabízejícími se změnami a jejich přijetím.

 

Přeji nám všem nalezení rovnováhy mezi materiálními potřebami a duchovními touhami

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Slunce prochází znamením Býka

20.4.2011  11:17 SEČ – 21.5.2011  10:21 SEČ

Viditelnost planet v květnu 2011

Merkur -  nepozorovatelný

Venuše - nepozorovatelný

Mars     - nepozorovatelný

Jupiter  - nepozorovatelný

Saturn  - po celou noc

Uran     - nepozorovatelný

Neptun - nepozorovatelný

 

1.5.2011  5h – konjunkce Marsu s Jupiterem. Úhlová vzdálenost obou těles bude pouhých 0,3°, k pozorování je třeba dalekohled, protože úkaz nastává při východu Slunce

3.5.2011  v 8 h – Měsíc v novu

7.5.2011  ve 20 h  - Merkur v maximální západní elongaci 27°° od Slunce

10.5.2011  ve 22 h  - Měsíc v první čtvrti

11.5.2011 v 16 h  - Konjunkce Venuše s Jupiterem. Zajímavý úkaz pro malé dalekohledy – úhlová vzdálenost obou těles bude pouhých 34‘ a v dalekohledu s malým zvětšením by obě tělesa měla být patrná společně.

17.5.2011 ve 12 h  - Měsíc v úplňku

21.5.2011 v 10 h   -  Slunce vstupuje do znamení Blíženců

24.5.2011 ve 20 h  - Měsíc v poslední čtvrti

 

Pomalu, ale jistě se začínáme starat o to, co jsme si po zralé úvaze v podzimním čase vzali za své. Vše, co jsme začali minulý měsíc uskutečňovat zapouští kořeny. První akce jsou provedeny a nyní to bude chtít trpělivost, vyplývající z konkrétního cíle, ke kterému upíráme zraky. Smyslové podněty - barvy, vůně a zvuky kolem nás odpovídají našemu vnitřnímu rozpoložení a v případě, že jsou libého charakteru, nám dávají potvrzení, že jdeme správným směrem. Při pohledu z okna už se začíná konkrétně rýsovat, zda to, co vidíme ve svém okolí, odpovídá tomu, k čemu směrujeme. Sledujte pečlivě své okolí, do jaké míry s ním skutečně souzníte a souhlasíte.

Spolehlivost, trpělivost a velkorysost nechť nás provázejí tímto obdobím a na našem kontě nebude příští měsíc v žádném ohledu propad.

Je bezpečné tvrdohlavě jít za pečlivě, moudře, ze srdce promyšleným a zdárně odstartovaným cílem.

 

Přeji nám všem, aby došli ke zdárnému nabití sily a vzkříšení toho nejlepšího v nás.

 

S úctou Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slunce vstupuje do znamení Berana dne 21.3.2011 v 0 h 20 min. SEČ

Začátek astronomického jara – jarní rovnodennost

Nadešel čas  uvolnit se z dogmat a dávat svému projevu takovou formu, která odpovídá naší osobnosti. Mars vládne znamení Berana je to živel ohně, avšak je to proces a ne hmota, jakmile jednou vzplane, spotřebovává vzduch a spaluje zemi.

Exoterická astrologie nejčastěji hovoří o Martu jako archetypu akce.

V našich kurzech hovoříme především o tom, že Mars pro nás představuje výzvu kultivovat ovládání síly. Jeho rozkladnost je projekce uvnitř nás prožívané individuality.

Je to princip síly – synonymum centra, ze kterého vychází naše snahy o rozvoj ve všech oblastech. Za pomoci Marta v sobě žijeme jako individuality. Skrze Marta objektivizujeme vědomí a učíme se, že to, co děláme, to jsme. Je to původce našich činů, ne našim motivem k uspokojení.

Při neharmonickém Martu plýtváme energií a podléháme planému nutkání. V jeho vibracích je zdroj uspokojování ega. Vibrací Marta se napájíme, abychom došli ocenění, naplnění a byli originální, jinak pouze zápasíme s okolnostmi a nechápeme, proč se nemůžeme pohnout místa.

U koho by převažovaly Martické nekultivované síly, byl by to tvrdý a bezohledný člověk a proto je třeba tuto sílu udržovat v příslušných mezích, aby člověk nevyvolával zbytečné boje a agrese. Podle polohy vašeho Marta v horoskopu můžete usoudit, jak a kde se toužíte prosazovat.

Nezapomínejme na to, že lze uvádět  hmotu do pohybu kultivovaně a vždy naše akce vypovídají o síle ducha.

Průměrný člověk se Sluncem v Beranu je netrpělivý, hněvivý a podrážděný, zatímco kultivovanější člověk  je nezávislý, pomáhá sobě i druhým díky svým vůdčím schopnostem řešit konflikty bez válek a bojů.

V době průchodu Slunce znamením Berana jsou výše uvedená témata aktuální a je dobré jim věnovat pozornost a uvádět získané poznatky do praxe.

 

Přeji hodně láskyplnosti, nenásilí, respektu k sobě samým, k druhým lidem a tím i pěkný průběh jarních dnů.

 

1.3.2011     4h   konjunkce Venuše s Měsícem. Pozorovatelné přibližně 2h po konjunkci,

                               kdy bude Venuše asi 7° nad obzorem, Měsíc 1,5 ° severovýchodně.

4.3.2011   22h   Měsíc v novu.

13.3.2011     1h   Měsíc v první čtvrti.

16.3.2011   18h   Přiblížení Merkuru a Jupiteru (Jupiter 2° jižně). Přiblížení obou planet by mělo být , pozorovatelné, neboť k němu dochází v době maximální elongace a na konci občanského soumraku se bude Merkur nacházet přes 9° nad západním obzorem. V 18:25 dochází ke konjunkci v rektascenzi, v 02:26 ke konjunkci v délce.

19.3.2011   19h   Měsíc v úplňku.

20.3.2011   20h   Konjunkce Saturnu s Měsícem, Měsíc 7,5° jižně.

21.3.2011     0h   Slunce vstupuje do znamení Berana. Jarní rovnodennost.

21.3.2011   13h   Uran v konjunkci se Sluncem.

23.3.2011     2h   Merkur v maximální východní elongaci ( 19° od Slunce)

26.3.2011    13h   Měsíc v poslední čtvrti.

 

Viditelnost planet v březnu 2011

Merkur   -   ve druhé polovině měsíce večer nad západním obzorem

Venuše   -  v první polovině měsíce ráno nízko nad jihovýchodem

Mars       -   nepozorovatelný

Jupiter    -   počátkem měsíce večer nízko nad východem

Saturn    -   kromě večera celou noc

Uran       -   nepozorovatelný

Neptun   -   nepozorovatelný

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slunce vstupuje do znamení Ryb dne 19.2.2011 v 1h 25 min SEČ. Slunce vstupuje do znamení Ryb  – dochází k němu za konjunkce Slunce a Chirona na počátku Ryb a Merkura, Marse a Neptuna na konci Vodnáře. Jedná se celkově o konjunkci matematickou – dvě planety v Rybách a tři ve Vodnáři. Živlově vzduch a voda ve třetím domě okamžiku vstupu Slunce do Ryb.

Vše se odehrává pod vlivem odeznívajícího úplňku, takže je to spíše otázka psychiky a labilnější lidé, kteří ještě nemají pozitivně zvládnuté přijímání a zpracovávání svých pocitů, se proto nemusí cítit tak zcela v souladu sami se sebou. Reakce a důsledky jsou proto zcela individuální v reakci na slabé stránky jednotlivce.

Potřeba, aby nás naše okolí vnímalo jako osobnost (Slunce), se u každého člověka projeví podle stupně osobního vývoje. V tomto období si můžeme uvědomit:

- jakým způsobem o sobě dáváme vědět?

- jak nás těší komunikovat s lidmi?

- jak a kde uplatňujeme svou sílu?

- máme obavy z citového zranění, když mluvíme s lidmi?

- vyvoláváme zmatky ve svém okolí?

Výše zmíněné si nyní dejte do souvislostí s astrologickým domem, do kterého spadá tato konjunkce pěti planet ve vašem osobním horoskopu. Zohledněte  trinus Luny k Venuši a Plutu, kvadraturu Venuše k Saturnu a dostanete vaši osobní výzvu pro toto období.

 

Přeji hodně láskyplnosti, nenásilí, respektu k sobě samým, k druhým lidem a tím i pěkný průběh předjarních dnů.

 

1.3.2011     4h   konjunkce Venuše s Měsícem. Pozorovatelné přibližně 2h po konjunkci,

                               kdy bude Venuše asi 7° nad obzorem, Měsíc 1,5 ° severovýchodně.

4.3.2011   22h   Měsíc v novu.

13.3.2011     1h   Měsíc v první čtvrti.

16.3.2011   18h   Přiblížení Merkuru a Jupiteru (Jupiter 2° jižně). Přiblížení obou planet by mělo být , pozorovatelné, neboť k němu dochází v době maximální elongace a na konci občanského soumraku se bude Merkur nacházet přes 9° nad západním obzorem. V 18:25 dochází ke konjunkci v rektascenzi, v 02:26 ke konjunkci v délce.

19.3.2011   19h   Měsíc v úplňku.

20.3.2011   20h   Konjunkce Saturnu s Měsícem, Měsíc 7,5° jižně.

21.3.2011     0h   Slunce vstupuje do znamení Berana. Jarní rovnodennost.

21.3.2011   13h   Uran v konjunkci se Sluncem.

23.3.2011     2h   Merkur v maximální východní elongaci ( 19° od Slunce)

26.3.2011    13h   Měsíc v poslední čtvrti.

 

Viditelnost planet v březnu 2011

Merkur   -   ve druhé polovině měsíce večer nad západním obzorem

Venuše   -  v první polovině měsíce ráno nízko nad jihovýchodem

Mars       -   nepozorovatelný

Jupiter    -   počátkem měsíce večer nízko nad východem

Saturn    -   kromě večera celou noc

Uran       -   nepozorovatelný

Neptun   -   nepozorovatelný

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slunce vstup do znamení Vodnáře dne 20.1.2011 v 11hod.18min.SEČ

Dne 3.1.2011 v 19h SEČ je Země Slunci nejblíže: 147.1 miliónu km

3.2.2011      4h     Měsíc v novu

4.2.2011       8h    Mars v konjunkci se Sluncem

11.2.2011     8h    Měsíc v první čtvrti

17.2.2011    11h   Neptun v konjunkci se Sluncem

18.2.2011    10h   Měsíc v úplňku

19.2.2011      1h   Slunce vstupuje do znamení Ryb

25.2.2011     

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz