Ze dne: 19.9. 2012

Skrytý význam podstaty onemocnění A - M

Nově vloženo:  Močový měchýř

 

Poslal jsem duši tím, co vidět není, v budoucím žití přečíst, co se dá.

Duše mi řekla po svém navrácení, nebe i peklo, že jsem jenom já.

(Austin Osman Spare)

 

 

 

"Největší revolucí naší generace je objev,

že člověk může změnit vnější aspekty svého života

změnou vnitřního rozpoložení mysli."

William James

 

 

 

 

 

Každá nemoc ve svém vnějším projevu odpovídá zneužívání nebo nedostatečnému vývoji některé z duchovních sil. Lidské tělo je obklopeno aurou tvořenou éterickým, astrálním a mentálním tělem.

 

Symptomy onemocnění a tělesných příznaků jsou souhrnným výsledkem našeho celkového životního naladění.

 

Příčiny onemocnění:

Bez ohledu na to, jak se od sebe jednotlivé symptomy odlišují, uvádí se průměrně podíl příčin onemocnění:

33% dědičné a vrozené dispozice, ( také se užívá termín karmický podíl).

30% duchovní příčina

15% účinek jedů v potravinách, prostředí a geopatogenní zóny

15% vliv nesprávné výživy

7% vliv nedostatečného nebo jednostranného pohybu.

 

 

 

Žádný člověk není schopen plně objektivně posoudit vlastní pohnutky a dopad chování na existující živé a neživé okolí. V každém z nás je usazeno ego, které deformuje vnímání Pravdy kolem nás. Především jsme schopni vnímat tento vliv u duchovních příčin nemocí. Řeč ega po určitou dobu vnímáme jako součást objektivní pravdy - Podle sebe soudím tebe.

Ego – jeho falešná nebo jinak řečeno naše neuvědomělá část, která má za důsledek malicherný život v podstatě nevědomého člověka vede ve svém důsledku k tomu, neuvěříme omylu, že tak, jak my vidíme objektivní realitu, tak ji vidí všichni ostatní. Vnímáme a cítíme z existujícího to, co chceme vnímat. Co nevyhovuje odsuzujeme jako špatné. Nejde proto o to zbavit se ega, ale zušlechťovat je.

Zkuste sami přijít na to, co nám dává "odvahu" rozdělovat existující věci na dobré a špatné.

Subjektivita je v nás natolik zakotvena, že nám nedovolí vidět vlastní duchovní příčinu nemoci, jež nás postihla a přijmout nemoc jako korekci našeho života. Je proto třeba začít si uvědomovat duchovní příčiny onemocnění u druhých lidí a poté shodné onemocnění dáme snadněji do souvislostí s našim, a začneme-li si všímat souvislostí v našem osobním životě - bude se nám "otevírat" třetí oko.

Zkuste se osobně na vlastní zkušenosti přesvědčit a ne slepě uvěřit jakékoli autoritě, že PŘÍRODA VÍ, CO CHCE

 

 

 

Rozumový člověk žije mozkem,

milující člověk žije srdcem,

člověk smyslný nachází uspokojení v těle.

Duchovně uvědomělý člověk myslí, miluje a žije světlem poznání.

 

 

 

ALERGIE - silná, nevědomá agresivita. Nepoznaná nahromaděna a nevyžitá agrese. Potírání toho, co vyvolává strach. Alergeny brání projevení agrese vůči okolí a tím vyžít agresi. Následkem toho opět nastává pocit viny a to vede k dalšímu potlačení agrese.

Alergie na zvířecí srst : strach z lásky s animálním vztahem

... na květní pyl : strach z plodnosti, pudovosti

...na domácí prach : strach ze špinavého nečistého ( výkaly roztočů v domácím prachu )

...na potraviny a poživatiny : obecně to co je v potravě nebezpečné.

... na léky a barviva : od té doby co se o tomto tématu začalo hovořit, narůstají alergické reakce.

Odvážit se žít plným životem, jednat agresivněji, vědomě přijímat výzvy, naučit se užívat erotiku. To, čemu se vyhýbáme pustit do vědomí. Vzít život útokem, postavit se k němu čelem.

 

ASTMA - narušená polarita braní a dávání. Člověk touží po lásce a myslí si, že ji sám nemůže dát. Nepřepínat se, většinou toho na sebe člověk bere příliš mnoho a nemá možnost nebo nemá odvahu dávat druhým. Přílišné braní zadusí - kdo si chce všechno ponechat pro sebe, sám se otravuje. Takový člověk se zbavuje přístupu k hojnosti a nemůže se přitom nasytit. Touží po lásce a sám nemůže lásku dát. Cesta vede rozšiřováním vědomí, realizovat sny, kterými vzlétneme do výše. Naučit se stačit si sami sobě, být sami sobě doslova vším. Uznávat obě stránky věci, akceptovat nádech a výdech. V přeneseném slova smyslu zabrat na světě více místa.

 

BARVY - HARMONIZACE 

Harmonizace barvami a porozuměním životnímu číslu narození

 

Působení světelných frekvencí na energetický systém tělesný, emoční, duševní a duchovní:

 

Tělesný systém

Uklidňující – zelená, světle modrá

Revitalizační – oranžová

Povzbuzující - červená

 

Emoční systém

Uklidňující – blankytná modř, tyrkysová

Revitalizační – barva zralé broskve

Povzbuzující - oranžová

 

Duševní systém

Uklidňující – indigová modř

Revitalizační – smaragdová zeleň

Povzbuzující - žlutá

 

Duchovní systém

Uklidňující – modrá

Revitalizační – zlatá

Povzbuzující – fialová, tmavě červená ( purpurová )

 

Harmonizace životního čísla

 

Životní číslo spočítáme sečtením čísel celého data narození a redukujeme na číslo 1 – 9.  případě čísel 11 a 22 přihlédneme k významu těchto čísel v souvislosti s životním číslem

 

Pozitivní význam       Negativní význam     

1.individualizace             egoismus                                    

2. přizpůsobení        zřeknutí se sebe sama

3. sebevyjádření            povrchnost

4. organizace               tvrdohlavost

5. svoboda                   požitkářství

6. vyrovnání                    tyranie

7. moudrost                   odvolání

8. materiální svoboda   neodpouštějící

9. všestrannost            egocentrismus

11. přiznání                   fanatismus

22. materiální              podněcovatel

    mistrovství

  

BECHTĚREVOVA CHOROBA

Astrologicky je zde především projeven princip Saturnu - sledovat radixové postavení ve vztahu k tranzitům času, kdy se problémy začaly projevovat. Nezapomínejme, že než nás začne tělo upozorňovat, že něco není v harmonii předchází celé situaci období, kdy v mentální rovině se již začíná budoucí příběh  rozvíjet. Uvědomit si také vztah k aktuálním tranzitům především Saturna a Uranu ve vztahu k postavení ženských planet. Zablokované myšlení  se upíná na velké nároky vůči druhým a příliš upřednostňovaný život podle vlastních zásad vede k důsledku k tomu, že odsuzujeme pohled na život druhých lidí, a mnohdy i části společnosti, jsme přesvědčeni o správnosti svých postojů. Myslíme to subjektivně pochopitelně „dobře“, takže si neuvědomujeme, že jsme stále více blokováni ve vývoji přiměřeně k tomu, do jaké míry jsme se snažili blokovat (nejprve mentálně, později slovně a hmotně) druhé lidi a okolí. Nemoc slouží k tomu, abychom si mohli uvědomit, jak naše z minulosti již zakořeněné ztěžování podmínek druhým lidem  nyní omezuje nás samé. Opět opakuji, to, že to „myslíme subjektivně dobře“  nehraje roli.  Důležité je, co se odehrává v srdci.

Proto pomáhá se s nemocí spřátelit a učit se od ní – začít uvolňovat a i za obtížných okolností probouzet svou ženskou stránku. Pomáhá nepřestat se rozhýbávat přiměřeným pohybem, třeba se naučit hrát na dechový hudební nástroj  nebo si vytknout ve hře pokrok. Zamyslete se nad tím, proč se tato diagnoza nevyhýbá hudebníkům.  Snažit se přijít na to, jakým způsobem lze uvolnit strnulost, bolest a zablokování -  ano, cítíte to správně, je to tak –  láskou a uvěřením v dobrotu srdce. To nedobré, co v sobě máme nepochází z lásky. Uvolněte přehnanou zásadovost a nevnášejte stabilitu, pevnost a organizovanost do života druhých, nýbrž do života svého. Mnohem více to platí pro pacienty, kteří souběžně zaznamenali anginu pectoris /zúžení věnčité cévy/.  Opět hledáme  vztah Slunce a Saturnu. Otevřít se myšlence, že je třeba se o své srdce lépe starat, lépe ho živit a přijít na to, proč moje levá ženská strana volá o pomoc. A opět jsme u tématiky: zatvrdlého srdce – 4.čakra - Luna Rak/Slunce Lev. Do souvislosti dejte také informaci, jaké je postavení planet na 4.čakře?  Saturn je kromě jiného také vládce kolenních kloubů. Zabývejme se tak za pomoci „pozitivní saturnské polarity“ tím, co děláme my a ne co dělají druzí.  K léčbě je nutná láska a pochopení okolí vůči pocitům a náladám pacienta, abychom se mu nestali ještě i my „Saturnem předkládaným  v negativní polaritě“.  Vše, co děláme jinak, než je pro nás vhodné – bolí.

 

 

BÉRCOVÝ VŘED - jestliže vidíme stále dokola chyby pouze na straně druhých lidí, kritizujeme a odmítáme vlastní spoluzodpovědnost, potom se začneme stále častěji obírat myšlenkou na oplácení a trestání druhých lidí. Dříve či později tak skutečně začneme jednat. Trestat lze zcela zjevně nebo také v mysli a i když takové jednání "není vidět ani slyšet" nic to nemění na důsledcích. Nosíme-li v sobě zlobné myšlenky a stále dokola vzpomínáme na všechny "křivdy, nespravedlnosti a ublížení", kterých se nám údajně dostalo, potom se nám těžko začíná přivykat na myšlenku, že bychom měli přestat vracet rány. Jakmile se něčeho bolestného nezbavíme, nevstřebáme a nenecháme odplavit ven na všech rovinách, potom nohy otečou a dříve či později začne kůže atrofovat (hnědnout) a tento dlouhý a nesnesitelný tlak v nás samých nakonec vyvře napovrch. Zkusme si nejprve připustit, že je třeba se přestat starat o skutečné či domnělé chyby druhých lidí a začít se v tom nejlepším slova smyslu starat o sebe samé. O vlastní nápravu a změnu zaběhnutých návyků  a vlastních omylů, jak v jednání tak i v myšlení. Dříve nežli se začneme starat o nápravu chyb druhých, nejprve je žádoucí napravit vlastní chyby a potom, jsme-li požádáni, eventuelně pomoci s nápravou chyb druhým lidem, když v prvé řadě sami budou mít zájem o vlastní nápravu.

 

BOLEST - důležité je se nejprve zaměřit na místo, které je zdrojem bolesti a poté si uvědomit, že bolest je vždy odrazem pocitu viny, lpění na minulosti, nechutí k proměně, pocitu nesvobody. Bolest hlavy - jak je to s naším sebevědomím. Bolest srdce - velmi často bolest souvisí s našimi city. Bolest v krku - velmi často nám něco "leze krkem". Bolestí se tělo vždy dožaduje naší pozornosti, zejména bolest akutní. Čím se vyznačují naše pocity bolesti? Chronická bolest často souvisí s nechutí ke změně. Při bolesti je nutné si nejprve uvědomit vlastní hodnoty, zda se příliš neřídíme míněním druhých lidí, zda netrpíme pocitem viny.

 

BOKY A KYČLE -

 

BORELIOZA  - duševní příčina může tkvět ve změně uvnitř nás, kterou nejsme schopni akceptovat.

Borelioza - výzva sledovat povrchové konflikty až do hloubky, vypořádat se s tématy, které jdou na nervy, dobrovolně si nic neslevit a tak být připraven na všechno. Výzva přijmout život se všemi úskalími - vše, co přichází, je pro mé dobro, i když to tak necítím.

Borelioza je tudíž také nemocí  jater, také únava a slabost o tom vypovídají. Antibiotika nedokáží zlikvidovat borelie, dokáží pouze potlačit jejich projevy. Jak se jich zbavit, je posílit imunitní systém, aby neměly šanci. Všude kolem nás je spousta virů, bakterií, koků a dalších mikroorganismů, záleží však jen na každém z nás, jakou šanci jim dáme. Pokud je imunita oslabena, pak se projeví, pokud jsme dostatečně silní, nemají šanci. Proto starost o své zdraví je celoživotní práce pro každého. Kolik lidí s oslabenou funkcí jater, štítné žlázy máte kolem sebe a jaké jsou choroby lidí kolem vás v každodenním životě? Je to svůj k svému, tak se nad tím zkuste napřed alespoň zamyslet a eventuelně následně získané informace i procítit. 

 

 

BRADAVICE - intuitivně přijímáme možnost je odstranit pomocí různých zaříkávadel nebo pomocí vlaštovičníku a dalších praktik tohoto druh. Metody takzvané lidové medicíny jsou , mnohdy úspěšnější právě proto, že nás konfrontují s našimi temnými stránkami. Položte sami sobě otázky: v čem mi bradavice brání a překáží, na jakém místě se nachází a o čem to vypovídá. Většinou nám brání vypadat jakoby bezchybně ať už na někoho ukazujeme prstem (na prsech ruky) a sami máme ten samý problém v ještě větší míře nebo jdeme cestami, které nám nepřísluší (chodidla) a podobně. Důležité je si uvědomit co jsme sami před sebou a před světem skrývali v době než se bradavice ukázala. Potom už zvládneme rituál odstranění sami nebo vyhledáme člověka, který se těmito aktivitami zabývá. Ovšem nenamlouvejte si, že z vás někdo sejme úkol si téma přiznat a zpracovat. Vše stojí na tom, co si jsme a nejsme ochotni přiznat. Kontakt pro studium o VLAŠTOVIČNÍKU : Speciální metody fytoterapie, Josef A.Zentrich; také v :Herbář léčivých rostlin, díl 5; Jiří Janča, Josef A.Zentrich

 

 

CELULITIDA - je to důsledek ustrnutí ve hmotě, třebaže máme při narození  mnohdy všechny předpoklady dobrého osudu a zpočátku i dobré a zdravé názory, časem se něco zvrtne a místo odvahy ke zlepšování svého charakteru zabředneme ve hmotě, protože si myslíme, že všechna možná citová zranění z dětství a mládí můžeme vyléčit tím, že se začneme srovnávat s druhými lidmi, soutěžit ve vzhledu a myslíme si, že se připodobňováním k druhým lidem zbavíme pochybností o vlastní hodnotě. Začneme na své tělesné schránce stále více lpět, také na svých názorech a ani si neumíme připustit, že se vlastně svých bolestí už ani zbavit nechceme. Cesta vede skrze odpuštění a zbavování se vnitřních zatvrdlin a přestat vidět druhé lepší nežli jsme my sami. Všechna možná kosmetická mazadla proti celulitidě budou "fungovat" když je budeme používat pouze jako průvodní pomůcku při meditaci na toto téma. Potom si uvědomíme, že jsou to zbytečné finanční výdaje za kosmetické přípravky a že mnohem účinněji poslouží omývání vodou, do které vložíme informaci o svém porozumění tomuto tématu a naší připravenosti věc řešit. Jako kouzelné slůvko zde "funguje" do vody vložit slovo DĚKUJI.

CITLIVOST NA ZMĚNY POČASÍ - zaměřit vědomě svou pozornost na změny, které probíhají v životě. Stát nohama pevně na zemi - být v kontaktu s matkou Zemí a hlavu pozvednout k nebi - otci Vesmíru. Jsou to vlastně obranné tělesné reakce na změny, které člověk neumí přirozeně přijímat a řešit. Vzít svoji  citlivost jako šanci dostat se do souladu s vnějším světem.

 

DETOXIKACE - doporučuji detoxikaci těla a jeho aurického pole v souvislosti s aktuálním pohybem planet.,

Můžeme začít uvolňovat toxiny a pročišťovat také aurické pole od toho, čím je přeplněno. Nastává vhodné období pro další fázi předcházení nemocí nebo zmenšování bolestí, jestliže již k nemoci muselo dojít…

Jezme co naše tělo požaduje (za použití zdravého rozumu). Zvýšit přísun kvalitní vody obohacené limetkou, konzumace melounů, červeného hroznového vína

Cvičení bez násilného namáhání svalstva – plavání, chůze a pohyb, o kterém bezpečně víme ze zkušenosti, že nám prospívá

Rozumné slunění

Koupele obohacené mořskou solí – dle možnosti včetně bublinkových masáží.

Masážní koupelová sůl :

rozpis množství postačí na několik použití – přísady velmi pečlivě promíchat a v uzavřené nádobě mít připravené k ošetření po koupeli. Před každým použitím dobře promíchat. Po sprše či koupeli přiměřené množství rozetřít po těle a po 2-3 minutách opláchnout. Sůl a olej během lehké masáže odstraní odumřelé kožní buňky a ještě dvě hodiny po aplikaci póry účinněji odstraňují toxiny. Sůl a levandule odstraňují bloky z jemných těl.

500g mořské soli

10 polévkových lžic jojobového nebo mandlového oleje ( podle požadované hustoty upravit počet lžic )

2 lžíce vám nejvíce příjemného vonného oleje ( doporučuje se máta peprná, levandule nebo pomeranč )

 

DIETA - výživa doporučená jako prevence chorob, součást léčebného procesu. Dietetika - nauka o správné výživě.

DIETY - K dietám je třeba zaujímat individuální přístup a aplikovat je vždy souběžně s uvědomováním si toho, že náš vnitřní klid nemůže žádný způsob stravování nahradit. Jsme to, čemu věříme a podle toho i myslíme, cítíme a jednáme. Jakmile se dostaneme do duševní pohody, tak postačí respektovat základní pravidla o výživě. Také je třeba něco vědět o svém organismu - jak pracuje a za jakých podmínek je schopen, když je v duševní pohodě, se vyrovnat i s našim nešetrným zacházením s vlastním tělem. Abychom se mohli stát každý sám sobě tím nejlepším přítelem a léčitelem, k tomu o sobě potřebujeme mnohé znát a k tomu se každý můžeme naučit přispět i našimi studijními výsledky oboru LÉČITELSTVÍ, který je opět otevřen od  října 2006.

 

HOREČKA - případně  i zvýšená teplota nejsou nemocí v podstatě se jedná o upozornění na změnu stavu uvnitř našeho těla. Je dobré se zastavit, zklidnit a hledat jiné způsoby vyjádření svých emocí. Hledej jiné řešení situace - to je hlas horečky.

 

Problémy krku

Krk – spojení, komunikace, požívání.

Je má cesta vývoje zřetelná a otevřená? Nevěnování pozornosti a uváznutí na „mělčině“ vede k neschopnosti řešit nevyřešené problémy. Smířit se s tím, že to kde jsme dnes je důsledek našich minulých rozhodnutí – a vydat se cestou věnování pozornosti své další cestě. Převzít osobní odpovědnost za svůj další život. Vědomě vést sebe sama k cíli.

Uvědomit si soustavu dýchací a soustavu trávicí.

Dýchací  cesty: nejdůležitější funkce je zahřát a zvlhčit procházející vzduch a tvorba hlasu, který vzniká rezonancí hlasivkových vazů.

Potíže: Čím se snadno nechám vyvést z míry? Mám ve svém okolí někoho, kdo je mi ochoten naslouchat? Vyvolávám svými slovy v druhých lidech strach a nervozitu? Mám pocit, že mě druzí přehlížejí, kritizují a nenabízejí mi pomocnou ruku? Jsem k druhým příliš příkrý a k sobě příliš sebekritický?

Hrdlo: je tvořeno jícnem, krčními mandlemi, hrtanem a průdušnicí.  Hrdlem polykáme, dýcháme, artikulujeme některé hlásky. Stav našeho hrdla hovoří o způsobu našeho vyjadřování a o tom, co a jak jsme bebo nejsme schopni v životě spolknout.Takže zde hrají roli i naše tvůrčí schopnosti a zda je uplatňujeme.  Potíže hrtanu: nejsme schopni přijmout a spolknout něčí nelichotivá slova? Necháváme za sebe v případě ostýchavosti raději mluvit druhé lidi?

Soustava dýchací : plíce, hltan, průdušnice, průdušky..

Problémy: nevyrovnaný postoj k životu jako celku. Mám pocit provinilosti už z pouhého faktu, že jsem tím, čím jsem? Užírám se pocitem viny za vedení svého způsobu života? Potlačuji své city a tím i rozvoj svého individuálního já?

 

Kůže - suchá, olupující se.  Člověk si vytváří ze strachu z konfrontace s okolním světem ochranný štít, kterému chybí jemnost, něžnost. Pro své názory nesu kůži na trh a mám obavy, zda nebudu odmítán a příliš příkře odsuzován. Dávat lidem kolem sebe více lidského tepla, něžnosti a jemnosti místo převážně racionálního rozumu a saturnského nátlaku. Nevyhrožovat, nezastrašovat a nemanipulovat lidi kolem sebe k chovbání podle mých pravidel a představ. Obavy, že budu v budoucnun usvědčen z nepravdy a v důsledku toho strach z opuštění, zavržení a citového strádání.  

 

 

LYMFA - hledejte nejprve souvislosti mezi: krev-lymfa-slezina a mnohé souvislosti si uvědomíte. Lymfa je lehká, nažloutlá tekutina a slouží produkci bílých krvinek, které posilují imunitní systém a bojují s nemocemi.  Lymfatické uzliny se nacházejí v celém těle. Slouží jako filtr, aby zejména zabránily bakteriím v proniknutí do krevní cesty. Pohyb mízy záleží na svalové kontrakci. Při funkčních poruchách se aplikuje manuální drenáž lymfy jako podpůrná terapie. Městnání lymfy - postupné hromadění tekutiny a následné otoky. Nutno zavést do života systematičnost a postupně docílit rovnováhy mezi materiálními potřebami a duchovními touhami. Např.: silné zážitky - radost z běžných situací, přehnané hledání stále nových možností - skromnost atd. Nutno zbavit tělo zbytečností a odpadů, někdy doprovázeno svěděním předloktí - dej od něčeho ruce pryč, svěděním na zádech - odlož se svých zad přehnaný náklad nebo svěděním konečníku - zbav se odpadu.

 

LIPOM - tukový nádor - principiální vztah k Jupiteru. Dotyčná osoba má hmotné i duševní rezervy, které v životě plně nevyjadřuje. Přebytku se zbavíme, když jej budeme zpracovávat, ukazovat a využívat. Uvědomit si rezervy v životě a nasazovat je do obasti přebytku. Všímat si, na kterých částech těla se lipomy tvoří. Uvědomění si této podstaty v souvislosti s nastupujícím rokem 2008 - rokem vlády Jupitera, dává každému člověku, který má velké rezervy, výzvu začít své rezervy využívat.  

 

MELANCHOLIE - jedním z podnětů k propuknutí melancholie může být potřeba se v nějaké důležité záležitosti rázně rozhodnout. Příčinou může být také skryté velikášství, v podstatě se v zákulisí tohoto prožívání objevuje vždy málo aktivity a počítání s pomocí druhých lidí. Vyhnout se odpovědnosti a zbavit se sociálních závazků je také obsaženo téměř v každém z těchto příběhů. Výmluvy a nezaviněná neschopnost a pevná víra, že jsou těmto lidem všichni okolo postaveni nepřátelsky, bychom měli spíše vnímat jako průvodní jev této situace a dotyčnou osobu nehodnotit či neodsuzovat. Tito lidé se vyhýbají životním úkolům a slova světlo, touha, blaženost a láska jsou jim v podstatě pouhými zvuky bez jakéhokoliv hlubšího významu. V podstatě je třeba, aby se dotyčná osoba dokázala vrhnout s tímto svým problémem duše do zápasu o sebe sama. Klid v duši nastává, když člověk znovu získá další novou víru ve smysl svého života. Nejprve objevíme vnějšího Boha a ještě i během jednoho života může následovat odložení spojení s "vnějším"  Bohem, která nás vede k potřebě získat kontakt s Bohem svého srdce, což není otázka běžně konformně chápaného náboženství.

MEGALOMANIE - velikášství, sebepřeceňování, vznikající z pocitu vlastní nicotnosti - poznat, že každý z nás je zcela zvláštní a svým způsobem zcela jiný. Sjednotit se s vlastním já; dospět k sebevědomí. Vejít do jednoty s Nejvyšším. Opět si znovu vytvořit a zachovat zdravé jádro pocitu velikosti a vidět se ve vztahu s okolím reálně bez příkras. Přezkoumat svůj dojem o své vlastní velikosti podle skutečných našich skutků.

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ -  ssnášet a vypouštet plak. Obětovat duševní odpad a ne duši.

AstrologickyMěsíc/Pluto - Mars

problémy s častým močením nás upozorňují, že si na sebe nakládáme víc, než jsme

Zbavovat se duševního odpadu, abychom mohli lépe zvládat duševní tlak. Ten sám o sobě není problémem, když jej umíme řešit a zbavovat se všeho přežilého.Snášet pouze tolik, kolik jsme schopni unést.

 Přetěžujeme se zejména v situacích, kde ještě neumíme mít nadhled na situací.

Také mnohdy přeceňujeme význam a důležitoost současných událostí v  našem životě.

Výzvou je zde zbavit se povinností, které jsme na sebe naložili, aniž by je původně od nás někdo očekávaal nebo vyžadpval.

Přišel čas růstu a zvyšování sebevědomí., abychom mohli vítězit nad obtížnými situacemi bez nadměrného smutku nebo pocitu beznaděje.

 

MOZEK

 

 

......další položky průběžně doplňuji

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz