Ze dne: 10.6. 2011

Skrytý význam podstaty onemocnění N - Z

Naposledy vloženo: PÁSOVÝ OPAR - (herpes, opary kůže)

pokračování

NESPAVOST - většinou problém vědomí. Mít strach ze ztráty kontroly, zabývat se neznámými věcmi  a poddávat se. Chybějící důvěra v ženský pól. Příliš silné zdůrazňování  mužského pólu myšlení. Příliš mnoho životní energie(krve) v centrále (mozku), která tím nedospívá ke klidu. příliš silná identifikace s vlastním já : spánek = smrt (Thanatos,Smrt, je bratrem boha jménem Hypnos, Spánku). Výzva, aby se člověk probudil v duchovním smyslu.

NOHY -

NOS -

OČI -

NÁVALY KRVE -

OTOKY - velmi často souvisejí s naší názorovou strnulostí a tím, že si svými postoji k životu blokujeme spontánní projev. Zastaralá hodnotová měřítka jsou vždy ve spojení s místem otoků.

PÁSOVÝ OPAR– ( herpes, opary kůže )

Nesouhlasíme se svým životem, ale nemáme dost vůle a odvahy něco změnit.  Na mnoha místech ve svém životě vidíme jenom problémy – strach, nejistota, bolest skrze zasažené nervy nutí člověka zbavit se zaslepenosti ohledně peněz, sexu. Je třeba překonat svoji slabost a místo abychom se takto  sami trestali, najít řešení, které kvalitativně posune vývoj našeho dalšího života.

Projevilo se to, co jsme si doslova zadřeli pod kůži, namísto abychom vleklé problémy řešili a teď je čas rozkvést a začít žít více otevřeně, jasně vyjadřovat to, co jsme si doposud nedovolili. Začít žít naplno. Bez iluzí a planých snů.

 

PAŽE - jak se držíme plánu, který jsme si předsevzali? Nežli jsme vstoupili do tohoto života, tak jsme měli jasnou ideu, nyní je třeba si vzpomenout a dát ruce pryč od toho, co nám nepřísluší řešit. Kdybychom se vždycky v tom nejlepším slova smyslu dokázali starat o sebe, o svůj rozvoj, potom bychom nestrkali ruce tam, kam nemáme a nemuseli bychom být bolestí v horních končetinách na toto téma  upozorňováni. Teprve plně individualizovaná bytost obdaruje svět svou jedinečností. Stojí za to o to usilovat. Držme se toho co jsme si předsevzali na všech rovinách a buďme hravě pracovití. Chopili jsme se toho co nám přísluší nebo se obáváme vyniknout v tom co je našim úkolem? Nemá význam obviňovat okolí z toho, že se nedokážeme chopit toho, co bychom rádi vykonali. KOTNÍKY -nohy - podvědomě bráníme v pohybu sobě nebo omezujeme svobodný pohyb druhých. Zde je třeba se ujistit, že se nejedná současně také o oslabený tok lymfy, potom je zde souvislost také s vaječníky a pánevní oblastí. Samolibost a nabubřelost také symbolicky souvisí se zbytňováním a otékáním jakékoliv jiné příslušné tělesné partie. Otoky také mohou upozorňovat na naše přehánění nebo přepjatost v úsudku, nebo že příliš zasahujeme do záležitostí druhých lidí. Zajistit si pevnost svého stanoviska, získat pevnost v diskuzích, v klidu dokázat přemítat a zabývat se také "přízemními" problémy. Líný pohyb a pokrok, příliš se pouze zabýváme duševními (vodními) prvky v životě a přitom je konkrétně neřešíme. Najít svůj základ a zakotvit se.

PLÍCE-

POCENÍ RUKOU - věnujme pozornost vlastnímu stavu pokožky rukou a také při kontaktu s druhými lidmi, je to dobrá pomůcka k tomu, abychom se orientovali v jaké kondici člověk je. Citlivě věnovat pozornost pocitu, jaký máme z toho, když si s někým podáváme ruku. Vlhké, studeně potivé ruce svědčí o problému člověka uchopit, jednat a vyjádřit. Ruce se nám potí strachem a úzkostí, studený pot svědčí o nepřiznaném strachu. Sexuální témata jsou přesunuta do roviny přemýšlení o nich a často o jejich potlačování z pocitu vlastní nedokonalosti nebo nedostatečnosti. Tento stud má často souvislost se sexuální výchovou jedince v dětství v jeho rodině.

PODRÁŽDĚNÍ -

POHLAVNÍ ORGÁNY -

POTRAT - neboli umělé přerušení těhotenství - žena je svým duševním založením a fyziologií povolána Prozřetelností k tomu, aby se kromě jiného účastnila tvoření a budování nového člověka a ne k tomu, aby život ničila. Po provedeném potratu se rozeběhnou  hluboké změny duševního a instinktivního života ženy, které neunikají pouze velmi citlivým lidem. Odpovědnost padá na matku, otce i toho, kdo potrat doporučil nebo k němu mnohdy i nutil. Také na toho, kdo jej provedl. V následném chování ženy, která se nemohla díky potratu stát matkou, lze zaznamenat i zákonitou neúprosnost a dokud nedojde k odpuštění mezi všemi zúčastněnými, tak se navzájem trápí, nedůvěřují si a v dalším životě se projevuje mnoho dalších příznaků. Odpustit neznamená podporovat svévolnost a vytvářet prostředí, ve kterém druhým všechno projde. Žena musí dokázat kromě všem zúčastněným dokázat odpustit i sobě, že něco takového dopustila. Dokud si to všichni zúčastnění neuvědomí a to co je i nadále svazuje neuzavřou, nesou toto téma svými životy neukončené.

PRSA -

PŘÍLIŠNÁ EZOTERIKA - někteří lidé inklinují  k přehnanému utajování a nepředávají zjištěné výsledky veřejnosti, což je nejenom škoda, ale také tím sami sobě škodí. Někteří zasvěcovatelé zase naopak zasvěcují nevhodné osoby a odkrývají karty každému bez výjimky. Jiní ze skupiny vytvářejí svou skupinu a k nebezpečí vzniku sekty je jen krůček. Někteří zasvěcenci totiž mohou říkat, že jenom oni mají přístup k nejkvalitnějším informacím. Zpochybňují kvality druhých a z tázajících se posluchačů kolem sebe vytvářejí stádečko poslušných ovcí, které potom se zatajeným dechem se jimi nechávají ovládat. Pozor na narůstající ješitnost nebo naopak strach plynoucí z nevědomosti. To všechno a mnoho jiných důvodů může také být jedním z důvodů našeho onemocnění. Proto je dobré sledovat nejenom symboliku dotyčné nemoci a uvědomovat si stupeň uvědomění nemocné osoby.

RINOFYMA - místo konzumace alkoholu rozvíjet duchovní zájmy, uvědomit si přání růstu a expanze, vypovídá o nežité pýše a sexualitě. Pečovat o svůj nos = rozvíjet cítění (intuici). Poslouchat "Marse" - sršet vitalitou a strhávat na sebe pozornost

ROZACEA - uvědomit si úkoly spojené s nově nastoupenými časovými kvalitami. Každé období života má své úkoly, které se máme učit přijímat a zvládat. Dát novému v životě šanci a rozkvést. Jakmile ztrácíme sami před sebou svou tvář - rozkvétá místo toho náš obličej, který tak zástupně vzbuzuje rozruch. konfliktní zánětlivá základní situace, kde může vzniknout válečné bojiště. Poslední zoufalý pokus puberty o dospívání.

RUCE A PRSTY -

SLINIVKA -

SLEZINA - je orgánem důležitým pro jemněhmotné tělo. Ve službách obrany organismu zde pracuje v souvislosti s lymfatickou tkání. Slezinu můžeme vnímat jako filtr životní síly a jakýsi zásobník životní vitality, v tomto případě krve. Slezina je hrob i kolébka červených a bílých krvinek. Vnímejte slezinu jako čističku životní síly.

Dysfunkce sleziny se projevuje na levém okraji hrudníku, zhruba na okraji nepravých žeber. Na levém chodidle mačkat maximálně 15x a potom 1 - 3 hodiny počkat. Mechanickým působením pomocí reflexní terapie na ruce nebo na noze přichází při zánětlivém procesu v těle k okamžitému uvolnění. Dochází k uvolňování velké zásoby leukocytů a k jejich nasazení na potřebném místě. Tím slezina vyprázdněním nutí ke zvýšené činnosti kostní dřeň. Dieta, akupunktura, reflexní terapie Vlaštovičníková tinktura funguje i na slezinu. Doporučuji vyhledat odborníka a nechat se odborně vést.

SRDCE –

STŘEVA -

SVĚDĚNÍ kůže - člověk si uvědomuje podráždění. Dávat do souvislosti s místem na těle a eventuelně přiřadit k energetickému centru (čakře). Navenek se tlačí informace o nutnosti vpustit do vědomí to, co nás svědí, pálí a nutí nás tak reagovat na nějaké výzvy, které jsme doposud dostatečně nevnímali nebo jim nevěnovali dostatečnou pozornost. Co nás "dráždí" na duši?

TERAPIE DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY - byly nám propůjčeny v tomto životě jako cenné zdroje energie. Léčí a povznášejí duši a poskytují blahodárnou pomoc a obohacení na duchovní úrovni. Především by se měly stát součástí našeho každodenního života. Potom budeme mít prospěch z jejich silových vibrací. Potřebují světlo a slunce a ochranu svého nositele. Mohou se také vyčerpat a proto je čistíme a ošetřujeme. Milují světlo a pránu. Vibrace a záření drahokamů působí velice intenzivně na harmonizování oblastí, ve kterých je blokován proud energie.

Vibrace drahokamů působí na éterické tělo a to výškou přesahuje fyzické tělo. Nemusí proto drahokam přijít přímo do styku s kůží a stačí když se nachází uvnitř éterického těla, aby jeho vliv mohl působit. Drahokamy a polodrahokamy používáme mnoha způsoby :

K masáži - masírujeme tělo nebo reflexivní zóny na rukou a nohou.

Ke stimulování akupunkturních bodů - 3x denně 3 minuty daný akupunkturní bod.

Jako amulet, talisman, prsten nebo náhrdelník - vhodný drahokam nosíme přímo na těle nebo v oděvu. Po dobu spánku možno uložit pod polštář.

Jako elixír - drahokam položíme nejméně na 3 hodiny do vody, která neobsahuje kyselinu uhličitou. Voda se může buď vypít, nebo ji přikládáme v obkladech ( především na obličej a oči ). Tento elixír je také velmi vhodný jako lázeň na nohy.

Jako energetické pole - různé drahokamy se pokládají k tomuto účelu na čakry, které k nim přísluší. Tam působí jako příjemci a vysílači světelné energie.

 

TESTY

2. - Hrozí vám riziko zhroucení?

 

Stanovte si hrozící rizika a stanovte eventuelní nebezpečí. Vyberte situace, které se vás v posledním roce týkaly a uvedené body sečtěte.

 

Smrt partnera  - 100

Rozvod- rozchod -  73

Odloučení  - 63

Smrt rodiče nebo blízkého příbuzného - 63

Zranění nebo nemoc - 53

Svatba - 50

Pracovní nejistota - 47

Návrat k partnerovi ( smíření ) - 45

Důchod - 45

Onemocnění blízkého příbuzného - 44

Těhotenství - 40

Sexuální problémy - 39

Příchod nového člena do rodiny - 39

Pracovní problémy - 39

Změna finanční situace - 38

Smrt blízkého přítele - 37

Změna pracovního či životního postavení - 36

Zvýšená četnost partnerských hádek - 35

Nemožnost zaplatit dlužnou částku - 30

Změna pracovní odpovědnosti - 29

Syn nebo dcera odcházejí z domova - 29

Problémy s tchýní nebo tchánem - 29

Významná pracovní zátěž - 28

Oba partneři pracují (nebo jeden v důchodu) - 26

Začátek nebo konec školní docházky - 26

Změna životních podmínek - 25

Změna osobních návyků a zvyklostí - 24

Nesnáze s vedoucím - 23

Změna harmonogramu nebo pracovních podmínek  - 20

Přestěhování - 20

Změna školy - 20

Změna zájmů - 20

Změna společenské aktivity - 18

Změna spánkových zvyklostí -16

Změna rytmu rodinného soužití - 15

Změna stravování, diety - 15

Prázdniny, dovolená - 13

Vánoce - 12

Pokuty, úřední jednání - 11

 

VYHODNOCENÍ :

Pod 150 bodů dosažených v 1 roce, je riziko stresového zhroucení malé.

Mezi 150 – 200 bodů je nebezpečí 37%

Mezi 200 – 300 bodů je nebezpečí 50%

Nad 300 bodů je nebezpečí 80%

 

Svůj současný stav si můžete sami uvědomit podle následujících příznaků:

 

Jste unaveni hned po probuzení, špatně usínáte, v noci se často budíte.

Stali se z vás lidé netrpěliví, vznětliví, přecitlivělí, všechno vás hned rozčilí

Jste úzkostní, vystrašení, máte nesnáze v oblasti sexuálních vztahů.

Váš vztah k okolí je stále napjatější, protože už máte malou toleranci a špatně snášíte ostatní.

Noříte se stále více sami do sebe, nemáte chuť ani pracovat, ani se bavit, nedokážete se soustředit.

 

 

1. -  Umíte se ubránit stresu?

Zde si můžete ověřit, zda se umíte dostatečně chránit proti selhání.

 

Na každou otázku je 1bod za odpověď - ano  a  5 bodů za odpověď : ne.

Můžete jemněji hodnotit ještě 2-3-4- tak jak to bude vystihovat určitý stupeň osobní situace.

 

-          Konzumujete alespoň jedno teplé jídlo denně?

-          Spíte alespoň 4x týdně 7-8 hodin?

-          Přijímáte a vydáváte pravidelně city?

-          Máte ve vzdálenosti do 30 km  někoho blízkého, na koho se můžete v případě potřeby obrátit?

-          Cvičíte pravidelně alespoň 2x týdně?

-          Kouříte méně než půl krabičky cigaret denně?

-          Pijete méně než 5 skleniček alkoholu týdně?

-          Souhlasí vaše výška s váhou?

-          Máte dostatečné příjmy, aby pokryly vaše základní potřeby?

-          Pomáhá vám vaše morální nebo politické přesvědčení?

-          Účastníte se pravidelně práce v nějakém zájmovém sdružení nebo klubu?

-          Máte dost dobrých přátel a vztahů?

-          Máte jednoho nebo více přátel, jimž se můžete důvěrně svěřit?

-          Máte dobré zdraví- tedy i zrak, sluch, chrup?

-          Umíte se dobře vyjádřit, když jste rozčilený nebo ustaraný?

-          Máte pravidelný kontakt a výměnu názorů s osobami, které žijí vše vaší blízkosti, týkající   se denních problémů?

-          Děláte alespoň 1x týdně něco pro radost?

-          Umíte si efektivně organizovat čas?

-          Pijete méně než 3 šálky kávy nebo čaje denně?

-          Rezervujete si každý den chvíli času jenom pro sebe?

 

VYHODNOCENÍ:

Pod 50 bodů se můžete považovat za osoby velmi dobře chráněné

Nad 50 bodů, zejména 70 – 90  se stáváte velice zranitelní

Nad 90 bodů je již práh selhání velice blízko.

 

TŘÍSELNÁ KÝLA - břicho představuje v symbolické rovině oblast citů, instinktů, jak vnímáme a prožíváme požitky, tříslo představuje naši zranitelnost. Přepínáme síly, snažíme se získat citovou moc a nadvládu, je to téma konkurence a války kdo z koho. Za zamyšlení by stálo uvědomit si, zda se duševně a duchovně vyvíjíme, či zda přisuzujeme přílišnou váhu materiálním záležitostem a přepínáme v této oblasti své síly. Většinou jde o to, že si nechceme připustit, že nevydržíme tolik, kolik si myslíme nebo bychom rádi vydrželi. Také se může jednat o to, že se do sexuální sféry tlačí u jednoho z partnerů potřeba uchopení citové moci nad partnerem. Nezabýváme-li se společně s partnerem nevyřešenými tématy dostatečně otevřeně, odvážně a intenzivně, potom jeden z partnerů v této oblasti může pocítit zdravotní komplikace. Zde lze doporučit otevřít svou třináctou komnatu.

ÚRAZ (zlomeniny, naštípnutí nebo pohmoždění) - v zásadě je třeba nejprve rozlišit, zda se jedná o kost nebo měkké tkáně. Kost je princip mužský a zlomenina, naštípnutí apod. je pro nás informací, že nezdolný silný duch jde stále ne pro něj tou nesprávnou cestou. Takový člověk nevidí a neslyší mnohá dřívější napomenutí a upozornění, která mu život dal. Jakmile je změna postoje již nutná, přijde úraz. Je nutná změna postoje.  Další možnost je, když se člověk cítí natolik slabý a druhými lidmi přehlížený, že mu nezbývá nežli si za pomoci úrazu říci o pozornost a tak si vybojovat své místo na slunci. Vždy je třeba brát v úvahu intenzitu, rychlost a celkový průběh okolností, které předcházely úrazu a také jak úraz probíhal a jakou rychlostí probíhalo léčení a zda nastaly nebo nenastaly komplikace při hojení. Dále je třeba vzít v úvahu o jakou kost ve vztahu k symbolice tělesných částí člověka se jedná. Na které straně těla, zda v horní, střední nebo spodní části těla úraz proběhl. Život nás nechce bít a lámat nám kosti, upozorňuje nás na to, že jsme duch, duše a tělo a učí nás tímto život chápat. Máme kosti a elastické chrupavky a to je naše bezpečí, ochrana a podpora. Silou svalů vyjadřujeme svou touhu žít.

UŠI -

ZVONĚNÍ V UŠÍCH - spojuje nás s těmi částmi vlastní bytosti, které prozatím nedokážeme plně pochopit a kterým z jakéhokoliv důvodu nenasloucháme. Vyjadřuje neodkladné záležitosti, které budeme muset v dohledné době vyřešit. Tímto způsobem hlas duše vstupuje do našeho vědomí a připravuje nás na to, že se blíží doba, kdy se budeme muset skrze nějaké životní situace  dále zdokonalovat. V podstatě se ozývá pudová anima či pudový animus. Také může upozorňovat na potřebu aktivně upevňovat vztahy nebo řešit vztahové nesrovnalosti táhnoucí se stále z minulosti. Také to může být způsob, jak vytrhnout člověka z letargie, aby se začal lépe starat o svou tělesnou schránku a více se zajímal o to, co jeho tělo potřebuje. Dále je potřeba pokračovat s dotyčným člověkem individuálně a hledat konkrétní odpověď.

VLASY - vypadávání vlasů. Kůže na hlavě je, ale vlasy nejsou.  Kůže v sobě skrývá mapu našeho duševního života. Strach a zklamání ničí vlasovou pokrývku, která představuje vitalitu. Bez lásky nelze postupovat dále životem. Člověk s řídkou vlasovou pokrývkou nebo holou hlavou podvědomě hledá kontakt s vyššími silami. Co cítí naše tělo, když mu působíme škodu a nejsme schopni se poučit z toho, co nám vypadáváním vlasů chce říci? Je třeba změnit způsob myšlení, v případě, že se to týká malého dítěte, potom je to výzva pro rodiče. Dítě vybízí rodiče ke změně myšlení. Vypadáváním vlasů platíme za to, že jsme si způsobili škodu a my si tak můžeme uvědomit, že nelze v životě utíkat minulosti bez zaplacení. ("dědíme hříchy svých otců"). Je třeba pročistit a uzavřít minulost, aby mohlo začít klíčit nové sémě = nové impulzy a síly.

ZÁPAL -

ZÁPORNÉ ČINNOSTI TĚLA, ŘEČI A MYSLI - tři záporné činnosti těla: zabíjení, krádež a sexuální zvrácenost. Čtyři negativní činnosti řeči: lež, hrubá řeč, pomluva a žvanění. Tři záporné činnosti mysli: chamtivost, zloba a nesprávné názory.

ŽALUDEČNÍ NEVOLNOST -

ZDRAVÍ - Schopnost pracovat s mentální energií je velká výzva – z ní se odvíjí kvalita dosahování dílčích životních cílů. 

Toužíte po zdraví, nechcete být nemocní ? – tak o tom zbytečně nemluvte a přesvědčte o tom svoje tělo…..nemarněte život s lidmi, kteří pouze mluví a „skutek utek“ a jejich životní realita planým řečem plně odpovídá. Podle plodů poznáte strom.

Život ve fyzickém těle je naše biologická zkušenost a jakmile dojde k rozplynutí biologických omezení, toužíme opět znovu a stále dokola po zkušenosti mírumilovnosti, láskyplném a radostném vyjadřování zkušenosti života. Záleží na stupni zkušenosti ducha v inkarnaci. Máme dar svobodné vůle a duševní účel se realizuje a vyvíjí stále dále. Není to nic definitivního a zakládá se na tom, co nám přináší radost a potěšení ze života – jak  nalézt tento stav – pracujeme na svém sebeuvědomění a jakmile takový stav začneme prožívat, cítíme, že nacházíme smysl naší existence na Zemi. Tato energie vychází také z nás navenek a dochází k inspiraci druhých lidí, kteří také touží, ať už si to momentálně uvědomují nebo ne, aby mohli prožívat radostné uspokojení při své práci a celé další škále svého pozemského konání. Uspokojení neznamená usínat na vavřínech, uspokojení tohoto druhu je motivující a vede k odkládání toho, co máme prožité a začleněné. Zkuste si uvědomit, kolik takových lidí ve vašem okolí znáte a komunikujete s nimi. Není-li tomu tak a je to vaše touha se dále posunout ve vývoji, potom je třeba nejprve opustit cesty dosavadní a vydat se novou cestou ve smyslu uvědomění si: jakými cestami chodíš, takové pocestné potkáváš a váš život se skutečně začne proměňovat podle toho, o čem tvůrčím způsobem sníte. Proměnou prochází naše představa toho, co důležitého potřebujeme dokázat nebo jaký a zda vůbec máme mít úspěch ve světě. Každý z nás musí nejprve dokázat skutečně chtít. V nevědomí jsou zaznamenány opačné zkušenosti nežli ve fyzickém projevení.

ZUBY -

ŽALUDEK –

ŽLUČNÍK - žlučníková kolika, žlučové kameny : agrese, jed a žluč. Výzvou je pro člověka téma dokázat uvolnit hromaděnou agresi, která je zpevněná a jedovatá. Nutno uvolnit energii zloby a agrese až doposud utajované a demonstrovat vlastní agresivní energie otevřeně a podniknout první kroky ke změně. Vykřičet do světa hlasitě svou potřebu bujnosti a volnosti. proto nejčastěji trpí tímto příznakem vdané ženy s malými dětmi. Zbavovat se postupně krok za krokem všeho, co člověku brání překonávat překážky a nevyhýbat se jim tak jako doposud. Po případné operaci je dvojí  možnost: buď nový ofenzivní život nebo dieta. Položte si otázku: co stojí v cestě mému uvolněnému životu a co mi brání otevřeně projevit svou utajovanou nespokojenost a začít žít bujnějším životem. Pozor na to, že skrytá agrese způsobuje žlučovitost. Žlučový kámen je kamenem úrazu našeho života.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz