Ze dne: 18.12. 2003

TAROT - MALÁ ARKÁNA - DISKY

Další pokračování nové interpretace tarotových listů - Eso Disků - 10 Disků

Eso Disků –
1. text – stojíš pevně nohama na zemi, příliš vážně a zapomínáš na dar smíchu. Smích je
přinejmenším stejně tak důležitý jako jídlo. Budeš-li se častěji smát, bude se Ti stát nohama na zemi mnohem
lehčeji a budeš se cítit mnohem zdravější a šťastnější.
2. text – uvažuj prakticky a organizovaně.Na
cestě je štěstí v lásce a penězích, zdraví a životní energie a prožitek hlubokého zadostiučinění. Chamtivost
by přinesla bohatství bez štěstí.

Dvojka Disků –
1. text – změna je nyní nutná k tomu, aby
byla opět nastolena rovnováha. Nacházíš se uprostřed procesu transformace, ta Ti otevře nové oblasti života a
vrátí Ti rovnováhu.Této změně nakonec podlehneš, ať se Ti to líbí nebo ne, takže je lépe se nechat touto
změnou unášet.
2. text – stojíš před výzvou, která Tě vede k otevření se novým příležitostem. Vše je
spojeno s důvěrou, že jsi schopen si udržet rovnováhu. Jakmile začneš ignorovat své meze, začneš přeceňovat
své možnosti a přijde stísněnost. Vše prostupující změna bude plynulá a pozvolná.

Trojka Disků –

1. text – je zde silné odhodlání vydat ze sebe to nejlepší a to v jakékoliv situaci. Bez ohledu na možné
těžkosti je nutné se naprosto soustředit na danou činnost. Je před tebou velké pracovní nasazení. Ochota vzít
na sebe obtížné úkoly je velká, je třeba mít jasnou vizi cíle a vše se zdaří.
2. text – nyní jsi zkoušen
z trpělivosti a ve chvílích vynuceného čekání můžeš alespoň v klidu přemýšlet. Nenechej se vyvést z míry,
když dojde ke zdržování a průtahům. Hledej odpověď na otázku : jaký je rozdíl mezi samotou a osamělostí?


Čtyřka Disků –
1. text – stáváš se pánem své osobní síly, moci, vitality, nastupuje jistota sebou
samým. Zbytečné křečovité lpění na jistotě nepřináší úspěch. Uzavření se do ohrady nese jen zdánlivé bezpečí,
nikdo k Tobě potom nemůže.
2. text – oddělit se od ostatních, ale neizolovat se. Život nelze brát na
lehkou váhu, ale nelze ho brát ani tak vážně, že následně upadneme do deprese. Současné období není nutné
prožívat nijak těžce a depresivně. Kdy ses naposledy zasmál, až Tě z toho bolelo břicho?

Pětka
Disků –
1. text – finanční stránka, zdraví a vztahy by mohly začít dělat starosti. Proto je důležité se
nezabývat minulostí, ale jasně uchopit přítomnost. Nepochybuj o tom, že situaci zvládneš, bude dobře přijato
to, co říkáš.
2. text – neměj obavy z toho, jak bude přijato tvé sdělení nebo vystoupení. Zaměř se na
okamžitou přítomnost a řeš vždy pouze to, co se odehrává v tomto přítomném okamžiku. Opustíš-li dnes staré a
zdánlivě klidné zázemí, najdeš nové myšlenky a nové zdroje inspirace.

Šestka Disků –
1. text
– úspěch se nyní dostaví, když budeš postupovat krok za krokem a houževnatě využívat nabízené příležitosti.
Umět rozpoznat nové příležitosti a nevzdat se je velmi důležité. Dluhy, žárlivost a půjčky si nyní nemůžeš
dovolit.
2. text – udržuj stálý přísun energie do vztahů i do kariéry. Energii nepotlačovat ani ji
nevyčerpávat přehnaným výdejem. Především je důležité komunikovat tak, aby byl dobře spojen obsah sdělovaného
s vědomým načasováním té nejvhodnější doby. Úspěšnému výsledku podnikání předchází optimistický přístup k celé
záležitosti.

Sedmička Disků –
1. text – obavy a strach nyní nesmí bránit Tvé výkonnosti.
Konej podle svých vlastních představ s jasným vědomím, že si zasloužíš to, o co nyní usiluješ. Možná, že nyní
poněkud obtížněji volíš ta správná slova, ale není důvod se tím nechat mást. Pokračuj dál na své cestě.

2. text – Lásku není možné si zasloužit ani koupit nebo ji prožívat jako povinnost. Cítíš se nemilován,
protože si myslíš, že vzhledem ke své minulosti si Lásku nezasloužíš. Omez se pouze na to, co se Ti skutečně
líbí, i když to nebude zadarmo.

Osmička Disků –
1. text – pokud se nebudeš snažit zasahovat
do přirozeného běhu věcí a nebudeš chtít něco urychlovat nebo potlačovat, výsledek bude velmi příjemný. Věnuj
pozornost detailům a své konání dobře zorganizuj. Moudrost a prozíravost vyžadují vyvážené činy.
2. text
– Po bolestných zkušenostech se v Tobě znovu otevírá nový člověk. Není třeba na sebe poutat pozornost ani ji z
falešné skromnosti od sebe odvracet. Jenom proto, že si nyní s někým nerozumíš není nutné pochybovat o své
inteligenci. Možná v současné době obtížněji volíš ta správná slova, ale to nechej plavat a raději buď více
přesvědčivý ve svém projevu.

Devítka Disků –
1. text – Na všech úrovních je nyní třeba
pohotově reagovat. Rozvíjí se důležitý vztah, který nese prospěch. Tato situace je vysloveně šťastná a nese
důležité další události. Také lze očekávat možnost hlubokého přátelství s jinými lidmi. Následuj hlas svého
srdce a hledej hlubší význam toho, co nyní prožíváš.
2. text – spoj srdce s disciplínou a výsledkem bude
pouze trefa do černého. Práci a povinnosti lze dělat s láskou a přijdeš na to, že i zdánlivě všední den lze
prožít nevšedně a s láskou. Nepovyšuj však v současné době práci nad další oblastmi života.

Desítka
Disků –
1. text – své současné schopnosti nasměruj k využívání různorodých zdrojů informací. Máš-li nyní
rovnováhu mezi bohatstvím vnitřního a vnějšího světa, cítíš se inspirovaně a motivovaně a předáváš své
bohatství do okolí. Jakmile začínáš vidět svět kolem sebe relativně, tak něco přeháníš.
2. text – to, co
je před námi a to, co je za námi je jen nepatrným zlomkem toho, co je v nás. Zamysli se nad tím, jak přemýšlíš
a jak se vyjadřuješ a jaké důsledky z toho pro Tebe a Tvé okolí plynou. Máš pocit, že děláš to, co vnitřně
považuješ za správné?

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz