Ze dne: 27.12. 2010

Jaký si uděláme rok 2011?

Vládcem roku 2011 je Venuše.

Skrze princip Venuše se učíme, jak život žít, abychom jednou mohli říci, že stál za prožití. A že jsme ho nepromarnili.

Vychytralost Merkuru a hrabivost Venuše jsou jejich primitivními prvopočátečními projevy, postupně se vyvíjíme k sebeuvědomování a stáváme se stále více vědomě tím, v co věříme. Vývoj je život a protože není duchovní vývoj nikomu z nás odepřen, tak si také i v roce 2011 budeme moci výrazně uvědomovat, že láska je pro naši duši tím, čím je potrava tělu a že se necítíme být úplní, když nemilujeme a nejsme milováni. Stále ještě máme daleko k dokonalosti a tak jde a nejenom v tomto roce o neustálé přibližování se poznání, čím je pro člověka láska bez podmínek, bez závislostí a nedobrovolných kompromisů. Láska, která není nahrazovaná pošetilým pocitem, že její nedostatek lze kompenzovat nejroztodivnějšími náhražkami. Sexuální podněty mohou duši člověka povznášet i ponižovat a to bude také jedno z důležitých témat tohoto roku. Merkurem se učíme, jak můžeme za pomoci chytrosti uniknout nástrahám Venuše a Venuše nás bude učit, jak můžeme láskou překonat merkurskou vychytralost. Hledaná a mnohými nalezená rovnováha mezi Merkurem a Venuší nám pomůže prožívat život ve kterém nebude chybět láska partnerská, mezi rodinami a přáteli. Budeme mít dostatek příležitostí kultivovat schopnost zacházet se sexem, který nemusí být sebezničující záležitostí. Smysly, emoce a pocity rozvíjíme tak, jak jsme schopni nakládat s Venušiným principem a proto je nelze považovat za hanbu, slabost a ani jimi pohrdat. V roce 2011 se budeme dostávat do situací, které nám budou velkou výzvou, budeme potkávat lidi, kteří upřímně a otevřeně projevenými city pohrdají nebo se jim vysmívají, upřednostňujíce raději hrabivost, chamtivost a sobectví. Venuše hovoří k našemu srdci a Merkur k hlavě - a Merkur bude vládcem roku 2012 - a tak nyní záleží na tom, z jakých lekcí se každý z nás bude v roce 2011 učit hledat rovnováhu mezi láskou a rozumem. Nemusíme se obávat budoucnosti, protože si stále častěji a silněji uvědomujeme, že ji kvalitou svých myšlenek sami vytváříme. Svobodná volba je na nás a je přímo úměrná dosaženému stupni sebeuvědomění v tom daném okamžiku. Nic a nikdo nám nebrání své vědomí rozšiřovat – pouze my sami sobě.

Přeji nám všem hodně úspěchů při hledání rovnováhy mezi rozumem a citem.

 

Šťastný člověk vám řekne, že je třeba něco dělat, něco milovat, v něco věřit a na něco se těšit

a to přeji s láskou nám všem.

S láskou Zdeňka Kavalová

 

 

Planetární vládci roků a dnů

Astrologické texty z dávných dob uvádějí pravidelné střídání planet vládnoucích jednotlivým rokům. Planety také můžeme dávat do vztahů s dny v týdnu, mohou být vnímány jako vládci denních i nočních hodin, stupňů zvěrokruhu atd. Jsou  k dispozici schémata, která mohou dobře posloužit ke snadnějšímu zapamatování si vladcovství jednotlivých roků.

V textu o roku 2011 hovořím o vládci roku podle systému zvaného chaldejská řada planet. Chaldejci byli vyhlášenými astrology. Řadili planety podle jejich průměrné rychlosti pohybu, v pořadí: Saturn – Jupiter – Mars – Slunce – Venuše – Merkur – Luna.

 

Vládce roku si můžeme spočítat sami pomocí jednoduchého výpočtu :

Konkrétní rok dělíme sedmi a zbytek určuje vládce roku.

Příklad: rok 2011 : 7 = 287,2

Takže zbytek 2 odpovídá Venuši.

Slunce   - 1

Venuše  - 2

Merkur  - 3

Měsíc    - 4

Saturn   - 5

Jupiter   - 6

Mars     - 0

 

Planetární vládci roku                                                              

Slunce -  1926, 1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003 , 2010                                                  

Venuše - 1927, 1934, 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004,  2011                                               

Merkur -  1928, 1935, 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005,  2012                                                

Luna -     1929, 1936, 1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013

Saturn -  1930, 1937, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 1979, 1986, 1993, 2000, 2007, 2014

Jupiter -  1931, 1938, 1945, 1952, 1959, 1996, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015

Mars -     1925, 1932, 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz