Ze dne: 21.2. 2023

Živly v horoskopu - rozeznávání povahy

Vyhodnocování zastoupení živlů

Za pomoci živlového vyhodnocení horoskopu můžeme získat okruh otázek, o kterých je třeba s dotyčným člověkem hovořit. Důležité je přihlédnout k věku dotyčné osoby v souvislosti s cykly  planet.

 

Princip ohně - horko, expanze, elektrické fluidum. Živlový princip ohně je činný a je skryt ve všem co bylo v univerzu stvořeno. Aktivní je budovatelské, tvořivé, plodivé a pasivní je rozkladné a ničivé.

Princip vody - je opačný ohnivému principu. Jedná se o chlad a stahování.Aktivní pól je životodárný, vyživující a udržující a pasivní je jako u ohně rozkladný a ničivý. Jde o stahování - fluidum magnetické. Oheň a voda působí ve všem a jeden bez druhého by nemohly být.

Princip vzduchu - Udržuje rovnováhu mezi aktivním a pasivním působením vody a ohně. Vzdušný princip přijal od ohně sucho a od vody vlhko. V aktivním působení se jedná o polaritu životodárnou a v pasivním ničivou.

Princip země - stejně jako vzdušný, ani tento živel není samostatný. Vznikl střídavým působením výše uvedených živlů. Je pro něj příznačné, že ztuhnutím v sobě zahrnuje všechny tři principy a dává jim konkrétní formu. Omezením jejich působení vznikla prostorovost, míra, váha a čas.

Pozitivní funkci těla způsobuje aktivní stránka živlů. Pasivní vlastnosti živlů konají práci spalovací. Neutrální část živlů obhospodařuje usměrňovací funkce v organizmu.

Převažující/chybějící živly v horoskopu

Hlava - princip ohnivý - aktivní, ohnivé

Břicho - princip vodní - práce šťáv, vyměšování

Hrudník - princip vzdušný - mechanické dýchání

zemní princip - soudržnou silou představuje kosti a maso.

Každý živel musí dostat potřebnou látku a je tedy třeba požívat smíšenou stravu. U zvýšené činnosti ohně pocítíme žízeň, u vzdušného hlad, u vodního zimu a u zemního únavu. Přesycení živlů vyvolává v těle zvýšení jejich činnosti. U ohně se projeví touha po pohybu a činnosti, u vody větší vyměšován, u vzduchu v potřebě potravy, u země je to potřeba vybít pohlavní pud, což se někdy projevuje také jako touha po zvýšené pracovní činnosti, po vnější tvořivosti.

Podle převažujícího živlu rozeznáváme povahy:

cholerická - ohnivý živel

aktivní polarita - aktivnost, horlivost, nadšení, odvaha, rozhodnost, síla tvořit, smělost, snaživost

Negativní polarita - hádavost, nemírnost, podrážděnost, pud vše zničit, vášnivost, žárlivost, žravost

Sangvinická - vzdušný živel

aktivní - bdělost, bezstarostnost, dobrosrdečnost, důvěřivost, hbitost, jasnost, píle, radost, usměvavost, lehkost, neodvislost, obratnost, optimismus

negativní - klevetivost, mazanost, nedostatek vytrvalosti, nepoctivost, pomlouvačnost, povídavost, proměnlivost, urážlivost, zchytralost, žvanivost

Melancholická - vodní živel

aktivní - důvěřivost, horoucnost, chápavost, klid, milosrdenství, oddanost, odpuštění, poddajnost, schopnost meditace, skromnost, soucit, úcta, vážnost, zahloubanost, zvnitřnění

negativní - lenost, lhostejnost, nepoddajnost, nesmělost, netečnost, sklíčenost

Flegmatická - zemský živel

aktivní - cílevědomost, dochvilnost, důkladnost, důslednost, neomylnost, obezřetnost, odolnost, odpovědnost, opatrnost, pevnost, rezervovanost, soustředěnost, spolehlivost, úcta, vážnost, vytrvalost, věcnost, střízlivost, svědomitost.

Negativní - fádnost, ledabylost, lenivost, lhostejnost, málomluvnost, nedochvilnost, nesvědomitost, plachost, pohrdlivost, těžkopádnost.

 

Nevnucujme nikomu svou pravdu, ta záleží na stupni poznání každého jednotlivce.Vědění je závislé od zralosti, od vnímacích schopností, inteligence, rozumu a paměti. Z výše uvedeného vidíme, že lze živlovou rovnováhu nastolit  a lidem, s jejichž horoskopem pracujeme naznačit možnou cestu k navození rovnováhy

Pokračování bude postupně doplňováno ...

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz