Ze dne: 12.4. 2011

Uran - hierarchický vládce Berana vstoupil na své území

Procházíme touto zkušeností : 12.3.2011 – 15.5.2018

 

 

znamení    exoterní vládce     esotení  vl.  hierarchický vl.

Beran             Mars                  Merkur            Uran

 

Exoterní vládce vládne osobnosti - stačí znát den a měsíc narození. Rok narození zde hraje roli pouze k uvědomění si historických souvislostí - získaná informace se týká toho, zda se jedná o pokročilého nebo velmi pokročilého člověka na úrovni biologické a společensko kulturní. Což lze pouze předpokládat a bez osobního kontaktu s dotyčnou osobou nelze ověřit.

 

Esoterní vládce - vládce duše - nutno k předešlému znát ještě čas a místo narození. Získáme dvanáct důležitých bodů horoskopu, které uvozují takzvané domy. Důležitou roli hrají hlavní osy horoskopu a vnitřní domy. Ascendent nás přivádí k tomu, kým se musíme stát, abychom naplnili smysl života. Vyjadřuje přání duše projevit se v tomto světe skrze osobnost. Okolí Ascendentu spoluvytváří charakteristiku přání duše. Jde o to najít své jedinečné místo, kde sloužíme v řádu věcí a prostřednictvím své osobnosti realizujeme poslání duše.

 

Hierarchický vládce - za pomoci tohoto principu se můžeme začít, když dokážeme tato témata zpracovávat, zbavovat v nevědomí nahromaděných problémů.   

 

Entelechie - její vědomé včlenění do života považuji za důležitý krok k udržení si vitality pro další vývoj jednotlivce. Naší entelechií je být tím, kvůli čemu jsme přišli na Zemi - objevovat své vlastní poslání v tomto životě. Jakmile nelézáme smysl života, dostavuje se radost a úspěch a zlepšení zdraví je toho přirozeným důsledkem. Je to síla působící v látce pohyb a tím postupně uskutečňuje svůj tvar, účelná činnost, jíž se možnost stává skutečností. Tvořivý princip účelně působící v živých organismech. Toto slovo je odvozeno z řečtiny. Znamená vzorec poslání duše příslušného jednotlivce. V rostlinné říši pro příklad : entelechií žaludu je být dubem.

 

Uran – s poznáváním podstaty universa přicházejí další a další duchovní prožitky. Vibrace je velmi duchovní, je to království duše a překračuje pokrevní vztahy. Přesahuje různá vidění nebo tušení. Z pobožnosti se stává zbožnost. Probouzíme v sobě religiozitu. Podstata našich intuitivních schopností.

Uranským úkolem člověka je pracovat na obnovování stavu bytí – moudrosti, ke které rosteme správným používáním vůle. Život nás učí poznávat věci, abychom zmoudřeli a poznali co pro nás je a co pro nás není. Vždy, když se zabýváme horoskopem, nalaďujeme se na Uranovy vibrace. Ukazuje nám cestu ke dveřím, které jsou otevřené, třebaže je často prozatím nevnímáme jako otevřené. Odvádí nás od přežitých forem a obnovuje v člověku elektrizující náboj, na který jsme v běhu všedních dnů pozapomněli. Naše duše nezapomněla a nenechá si to líbit a proto když nastane vhodná doba, nám nabídne nechat se vést ven ze saturnského zatuhnutí.

Harmonicky aspektovaný Uran svědčí o člověku, který již mnoho prožil a miloval a touží žít v nezávislosti myšlenek i konání. Zodpovědnost za vztahy je průběžnou zkušební látkou, kterou je dobré přijímat s pokorou a moudrostí. Opičí, manipulující, majetnická nebo znásilňující pokřivená podoba lásky a další podoby nezralých projevů citů zde přinášejí významné a zásadní zkušenosti.

Nevědomost člověka zotročuje a nyní procházíme všichni společně a každý sám za sebe touto osvobozující zkušeností, jak dokázat odložit saturnsky stagnující představy o dalším životě a souběžně s tím se každý z nás zbavuje nevědomosti, která nás zotročuje a tyto rezervy se každému jednotlivci ukazují individuálně.

 

Postavením Urana ve znamení a domu vidíme, kde potřebujeme mít volnost pohybu ve všech rovinách. V souvislosti s uvědoměním si aktuálního tranzitujícího Urana ve znamení Berana v domě našeho natálního horoskopu se nám eventuelně může poněkud rozsvítit v hlavě.

 

Každý z nás má určité schopnosti, které je třeba využívat a každý z nás má vědomosti, které se zavázal předávat.

 

Přeji nám všem hodně štěstí při hledání rovnováhy mezi materiálními potřebami a duchovními touhami.

S láskou Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz