Ze dne: 17.9. 2011

Osud máme ve svých rukách

a předurčení je naše cesta.

Velká T kvadratura - Saturn opozice Uran v kvadratuře na Pluta se již uvolňuje i v našem vědomí a stále je ještě žalostný pohled na lidi, kteří získají kapitál výhrou, dědictvím, hypotékou nebo tak, že se zmocní násilím majetku druhého. Do této kategorie patří klamavá reklama, sliby chyby a podobné praktiky tohoto druhu. Nové situace a okolnosti mnoha lidem v současné době mění život a stále častěji kolem sebe vidíme, že nejsou na změnu připraveni. Kdo se nedokáže finančně zajistit díky své tvořivé práci, si s nabytými zdroji velmi často není schopni poradit ke svému užitku. Jen málokterý člověk cítí ve svém nitru potřebu provést nejprve vnitřní změnu postojů a jednání, protože z hloubi duše ví, že až poté přijde čas na zcela přirozenou pozitivní změnu finanční situace. Je na druhé straně potěšující, že se lidé stále častěji zajímají o toto téma, které chtějí zvládnout co nejlépe. Komu se změní situace zvenčí a nezmění nejprve sebe než začne s nabytým kapitálem nakládat, ten, jak kolem sebe vidíme, své zdroje rozptýlí a dost často nic nepochopí. V takových chvílích v člověku začíná nejprve klíčit a poté růst únava, pocit bezvýchodnosti, nejistota, zklamání, nespokojenost a závist, pocit pronásledování a chuť se na všechno vykašlat a upustit od další práce. Takové stavy nemohou začít růst v někom, kdo v sobě nemá naklíčená semínka utajované zloby, závisti a jiných kvalit tohoto druhu. Růst může pouze to, co je již alespoň částečně naklíčeno nebo zakořeněno. Sobě člověk velmi těžko připouští, že v sobě má zakořeněné zárodky závisti, oplácení, zoufalé soutěživosti a pomstychtivosti a že jim dává šanci růst díky svým chybám charakteru a neřestem.

  

Nastává období, kdy není čas vymlouvat se na to, že nám někdo nepřeje, že nás brzdí, pronásleduje nebo nepodporuje tak, jak bychom potřebovali nebo jakékoli jiné výmluvy - to jsou výmluvy pro lidi se slabým Duchem.

Naše činy svědčí o dosaženém stupni uvědomění každého jednotlivce a především o tom, na co jsme nejprve mysleli a co nás popohánělo k povýšenosti. Věnujte pozornost činům vlastním a činům lidí kolem vás – slova jsou slova – sladké sliby nebo výhružky, slova o tom co jednou udělám - ale slovo je slovo a čin je čin, je to důkaz dosaženého uvědomění daného člověka. Nelžete především sami sobě, když už žijete v bídě přetvářky vůči druhým lidem. Jedna věc je jakkoli hovořit a druhá je tak učinit. Slíbený kožich nezahřeje – a když, tak jenom hlupáka – a to se dá léčit.

Svým chováním a svými činy podáváme svědectví sami o sobě. Žádný člověk na světě nemůže být původcem našeho štěstí nebo neštěstí.

 

NENÍ KRÁSNÝCH LIDÍ, JSOU POUZE LIDÉ ŽIJÍCÍ V HARMONII SE SEBOU SAMÝMI.

 

Osud máme ve svých rukách a je pouze na nás, zda a jak naplňujeme své předurčení.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz