Ze dne: 5.10. 2011

AKTUÁLNÍ KONSTELACE

Tématem jsou vztahy

Otázka mezilidských vztahů je již po věky aktuální téma, v současné době prochází Slunce znamením Vah a tak se pokusme věnovat poněkud „pečlivěji“ a s maximální citlivostí, vstřícností, tolerancí a sebereflexí ve svém každodenním životě tomuto tématu. Rozhodně to nebude ztracený, marný čas.

 

Aktuální konstelace ke dni 5.X.2011 je nám výzvou k překonání našich slabostí :

Slunce opozice Uran – zvládnout náladovost ve spojení s nezvládnutým napětím. Přijít na podstatu našeho napětí a udělat co je v našich silách k odstranění tohoto napětí. Pokud to dokážeme, tak raději neventilovat své frustrace na druhých lidech. Hledat nový úhel pohledu na svou aktuální situaci a dojít k jejímu porozumění.

Do 5.X. 2011 Pluto kvadratura Slunce – nepředepisovat druhým lidem dominantním způsobem, co by měli nebo neměli dělat a spíše je vnímat jako naše zrcadlo a uvědomit si svůj potenciál, který nenaplňujeme.

Do 6.X.2011 Trojitá konjunkce Slunce, Merkur, Saturn ve znamení Vah – obava z neúspěchu v důsledku snížené sebedůvěry. Uvědomit si, jaké situace vyhrocujeme svou sníženou sebedůvěrou a udělat maximum k vyřešení důvěry ve vlastní intelektuální schopnosti. Dotázat se sebe sama: proč mám dojem, že mé intelektuální schopnosti jsou nedostačující, abych se mohl bezpečně a svobodně cítit mezi lidmi a co mohu udělat k odstranění tohoto pocitu.

Do 10.X.2011 Mars kvadratura retrográdní Jupiter – chováme se na oko přátelsky, abychom mohli rozpoutat boj ? – je to otázka sebejistoty a uvědomění si, že dokud nepřesvědčíme sami sebe o cílech, kterých chceme dosáhnout, je marné rozpoutávat boj, kterým pouze vyhrotíme naši aktuální situaci a roznítíme bojovné nálady a situace.

Do 18.X.Pluto kvadratura Uran retrográdní -  Uran/Pluto je spojení diferenciace s tajemnem. Cítíme potřebu změny, uvědomujeme si, že změna v našem životě i kolem nás probíhá a to, že změna probíhá jinak nežli jsme si představovali nebo jak bychom chtěli, nás má přivést právě k zamyšlení se sami nad sebou a hledat způsob, jak se nevyloučit z kolektivu.

Aktuální kvadratura Uran/Pluto trvá dokud bude probíhat retrográdní pohyb Urana. Jakmile se Uran dostane do direktního pohybu, kvadratura se bude znovu opakovat od 24.III.2012 a zde je výklad již v souvislosti s tím, jak na jaře porozumíme tomu, co jsme prožívali v dnešních dnech. V případě sebereflexe, není třeba čekat až do března 2012, abychom napravili to, co nyní nezvládáme tak, jak bychom si přáli.

 

Čím si můžeme nejvíce prospět, jaké aspekty nám s úsměvem podávají pomocnou ruku:

Slunce sextil Mars – vědomě a konkrétně nenásilně konat. Po předchozí pečlivé rozvaze konat bez podráždění a odporu za každou cenu. Nejsme-li sami sobě nepřítelem, potom takové situace nepotřebujeme prožívat.

Jupiter trinus Pluto – neupozorňovat na sebe přísně kriticky a za každou cenu na úkor ostatních lidí.

 

Přeji bezpečně a radostně prožívaný měsíc říjen s maximální vstřícností a porozumění svému místu ve společnosti.

S láskou

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz