Ze dne: 14.12. 2011

Síla lidské myšlenky je větší nežli vliv všech planet I.

Luna ve znamení zodiaku

Luna ve znameních zodiaku - uvědomování si našeho aktuálního naladění.

Luna kromě jiného, v horoskopu představuje spojení mezi egem a rodinným zázemím. Uvědomte si postavení Luny v základním horoskopu v kombinaci s jejím aktuálním tranzitním postavením.

Všimněte si, že někteří lidé, zejména ti s nativní Lunou v Raku, Štíru a zejména v Rybách, předcházející dny 11.-13.XII, kdy procházela Luna znamením Raka, velice těžko opouštěli téma, které si vzali do hlavy a raději pro něco horovali nebo za něco bojovali, přesvědčovali druhé o správnosti svého stanoviska nebo postoje. Tímto způsobem vlastně přesvědčovali sami sebe, že se zachovali v některé situaci správně, nežli by v sobě seskupili sílu k překročení navyklých hranic. Velmi obtížně opouštěli téma, ke kterému sami sebe připoutali. Kdo si to uvědomí a pracuje vědomě s výzvou tohoto druhu, může současný průchod Luny znamením Lva využít k sebevědomějšímu a kreativnějšímu prezentování sebe sama, než tomu bylo během předchozích dnů.

Luna v nativním znamení Raka uzavírala tranzitní konjunkci - zde je třeba mentální pochody nezabarvovat emocemi natolik, že člověk ztrácí soudnost a schopnost uvědomit si city a rozum a neoddělí je od sebe. Ve Štíru a Rybách navazovala tranzitní aspekt  trinus a přesto se často neprojevoval dotyčný člověk, jako někdo, kdo dokáže kreativně užít trinus k navázání smysluplné spolupráci se svou nativní Lunou. Aspekt nás může povzbudit a další kroky jsou na nás.

Kdo tyto výzvy zvládá, podává důkaz, že lze sebe sama milovat, respektovat a mít uspokojující vztahy také s okolním světem.

Zde vidíme, že aspekt samotný nic nezmůže - je na nás, jaké vibrace vysíláme, takové situace přitahujeme. Sebe pozitivnější afirmace nepomohou změnit naši situaci, když nejsou sladěny s frekvencí myšlenek, které neustále přehráváme v mysli.

Mnozí známe úsloví: po jakých cestách chodíš, takové pocestné potkáváš.

To, co nám nejvíce vadí u druhých lidí, je ve skutečnosti naše téma, které nám dotyčná osoba vrací zpětnou vazbou.

Luna ve znameních :

Beran - jedná z pocitu nejistoty, reaguje v závislosti na okamžité emoci a náladě. Být všude první, chce být považována za individualitu, klid je prokletím, hledá vzrušení.

Býk - hledání soudržnosti, pragmatické orientování. Hmatatelné hodnoty spíše nežli abstraktní. Obtížná je náhlá změna. Smyslové vnímání menší než smyslné. Méně vnímavá. Citové uspokojení z fyzického světa, komfort.

Blíženci - postoj k životu ovlivňován touhou po dosažení poznání v mnoha oblastech zájmů. Chce být obdivována za to, že ví, jak na to. Povrchnost, nedostatek soudržnosti myšlení. Osobní citové soudy jsou často chybné pro svoji logiku a racionalitu. Nechce se dát přitisknout ke zdi.

Rak - aktivity v omezené sféře a zde se plně a bohatě vyjadřuje. Situace a lidi posuzuje s pudovým odporem podle povahy zkušenosti z minula. Obtížně se vyrovnává s prvky za hranicemi této zkušenosti. Zážitky z dětství a vztah k matce jsou vzorcem chování pro zbytek života. Za něco bojovat, horovat, fandit.

Lev - silný osobní magnetismus, sebevědomá odvaha a kreativita, úskalím může být samolibost, arogance, ješitnost. Pověst má velkou hodnotu. Chce být obdivována. Okouzlující, vemlouvavá, přesvědčivá. Záchvaty velkorysosti, nespoří, vše musí být první kvalita.

Panna - striktně dodržuje vzorce chování založené na logických a morálních důvodech. Prudérní. Detail, drobnost, čistota, technika. Často má vrozenou nedůvěru ke svým emocím a není ochotna jim dát volný průchod. Hledá v životě řád a jak jednat podle plánu. Staropanenské, kritické chování, obavy dohání až na uměleckou formu.

Váhy - extrémně citlivá na názor okolí na ni. Je si vědoma, že je posuzována. Třídně uvědomělá, oportunistická ve výběru přátel. Chce, aby vše šlo hladce. Děsí se hrubostí, drsných stránek života i lidí. Promítá si do lidí své ideály.

Štír - kontrola nad emocemi. Hledá emocionální zkušenosti v mezilidských vztazích. K těm, co miluje je majetnická, žárlivá. Zřídka projeví hloubku citu. Pyšná na to, že nikdo nezná bouřlivé hlubiny její osobnosti. Citlivější nežli smyslnější. V sexu se zabývá hledáním svého doplňku nebo se zcela ztratí v aktu samotném. Připravuje pomstu po mnoho let.

Střelec - problém přizpůsobení, vyrovnání a srovnání se životem. Touha po svobodě fyzické i mentální. Omezení ji zahání do ohrady, z které utíká. Přátelská k lidem, nevnímá jejich zvláštní rozdíly nebo potřeby. Nezdržuje se s detaily a nedává je do dlouhodobých plánů. Má ráda, když lidi mentálně stimuluje nebo pobuřuje. Sklon k hazardu se zdravím, s kariérou nebo v materiální rovině.

Kozoroh - ospravedlňuje se v očích společnosti. Chce si zasloužit schválení a souhlas a ocenění. To ji dává vědomí, že je hodna být milována. Hledá konkrétní formu, jak získat společenskou moc. Obětuje cokoliv nebo kohokoliv k dosažení cíle. Účel světí prostředky, chce mít pocit, že je potřebná.

Vodnář - city zabarvené společenským vědomím. Závislá na citech společnosti. Je to maskování jejího strachu se do něčeho emocionálně zamotat. Vyhnout se vztahům. Stane-li se součástí celku, je to spíše snaha hledat bezpečí v množství. Emoce intelektuálně zkoumá, raději pozoruje, nežli by se zapojila.  “Neosobní postoj”. Považuje se za unikátní, výjimečnou.

Ryby - velmi často upravuje svůj život podle nadějí a doufání v lepší budoucnost. Extrémně senzitivní vůči kolektivní náladě. Přecitlivělá od psychiky až k alergii. Často hluboce „otrávená“ svými vlastními životními podmínkami. Okázalá mučednice. Sklon žít za někoho jiného. Odráží city a nálady druhých, nachází v tom východisko. Luna v Rybách se raději vcítí do druhých, místo, aby situaci řešila.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz