Ze dne: 23.12. 2011

Každý sám sebe odměňuje i trestá tím, jakou realitu svého života si připravuje....

Kdo se povyšuje.....

Odplata za ponižování a ohlupování druhých lidí i sebe sama přichází ve chvíli, když člověk nakonec sám, zdánlivě zcela nečekaně zjistí, že je hloupější nežli ti, ze kterých si dělal blázny nebo se nad ně pyšně povyšoval.

Potřeba povyšovat se nad druhé a dávat jim znát, že jsme lepší nežli druzí, pramení ze strachu souvisejícího s pocitem nemají mě rádi, nejsem dost dobrý. Strach, že nás nemají rádi, naší rodinu nebo děti či partnera vede k rozkladu vlastní vůle a přání být lepší nežli druzí vede k velkému chaosu v životě a v důsledku toho k našemu odmítání. V důsledku toho potom nevěříme, že to druzí myslí upřímně, když nám projeví svůj zájem. Je třeba obnovit úctu a lásku k sobě samým a toho lze dojít porozuměním sami sobě a přijetím sebe sama takového, jaký jsem v tu danou chvíli.....vše je neustálý vývoj....

Mnohdy nemáme odvahu se přímo setkat s člověkem, vůči kterému cítíme nevyrovnaný dluh a potom se pouze hloupě a naivně domýšlíme, jak dotyčná osoba žije, sháníme informace z druhé ruky a vyvozujeme si z toho naprosto nesmyslné závěry....

Není nutné pomýšlet na to, jak si s někým vyrovnat účty tím, že se budeme snažit vytvářet dojem zdánlivé převahy, protože každý z nás sám sebe trestá i odměňuje tím, jakou realitu svého života si připravuje.

Text jsem poprvé vložila na stránky www.kavalle.cz  1.3. 2007 a stále jej vnímám jako aktuální.

S přáním vnitřního míru

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz