Ze dne: 31.3. 2009

Alegorie znamení zvěrokruhu

.... bylo ráno a Bůh stál před svými dvanácti dětmi a do nitra každého z nich vložil semeno lidského života. Děti před něj jeden po druhém předstupovaly a převzaly jeho dary.

.... bylo ráno a Bůh stál před svými dvanácti dětmi a do nitra každého z nich vložil semeno lidského života. Děti před něj jeden po druhém předstupovaly a převzaly jeho dary.

Tobě Berane dávám svoje semeno jako prvnímu, ty máš tu čest ho rozesít. Každé semeno, které zaseješ, nechť se ve tvé ruce mnohonásobně rozmnoží. Nebudeš mít čas na to, abys viděl semena růst, protože všechno, co zaseješ, vytvoří zase něco nového, co musí být zaseté. Ty budeš první, kdo prodchne lidského ducha moji myšlenkou. Ale tvoje úloha není v tom myšlenky živit, ani o nich pochybovat. Tvůj život je čin a jedinou úlohou, kterou ti ukládám, je: začni tím, že obeznámíš člověka s mým stvořením. Aby tvá práce byla dobrá, dávám ti ctnost sebevědomí. Beran pokojně odešel zpět na svoje místo.

Tobě Býku dávám sílu, aby si ze semena něco vytvořil. Tvá úloha je velká, protože vyžaduje
trpělivost. Musíš zakončit zaseté, protože jinak vítr rozfouká semena. Není tvou úlohou vyptávat se, měnit mé záměry, ani se spoléhat na druhé při plnění toho, co od tebe vyžaduji. A proto ti dávám sílu. Dobře ji využij. A Býk odešel na své místo.

Vám Blíženci dávám otázky bez odpovědí, abyste mohli jít vstříc všemu, co se děje mezi lidmi a mohli to poznávat. Nikdy nebudete vědět proč hovoří anebo naslouchají, ale při hledání odpovědí najdete dar poznání. A Blíženci odešli zpět na své místo.

Tobě Raku dávám úkol, aby ses naučil lidi prociťovat. Chci, abys je dokázal rozesmát i rozplakat, aby všechno co vidí a o čem přemýšlejí vyžadovalo vnitřní bohatství. K tomu
ode mne dostáváš dar rodiny, aby rozmnožila tvé bohatství. A Rak odešel na své místo.

Tobě Lve dávám úkol, abys otevřel svět mému stvoření v plném lesku. Ale musíš se chránit před pýchou a stále mít na mysli to, že je to mé stvořeni a ne tvoje. Protože když na to zapomeneš, lidé tebou budou opovrhovat. V tvé práci je mnoho radosti jenom tehdy, když ji děláš dobře. Proto dostaneš dar cti. A Lev odešel zpět na své místo.

Ty, Panno dostaneš za úkol prověřit vše, co člověk s mým stvořením udělá. Ty máš jeho cesty důkladně prozkoumat a upozornit ho na omyly, aby mohlo být stvořeni tvým prostřednictvím dokonalé. K tomu ti dávám dar čistých a jasných myšlenek. Panna odešla zpět na své místo.

Vám Váhy dávám za úkol, aby si člověk vzpomněl na své povinnosti, které máš vůči bližnímu, aby se mohl naučit spolupracovat a viděl své konání těž z jiného hlediska. Zavedu tě všude, kde budou neshody a za tvé snažení tě podaruji láskou. A Váhy odešly na svoje místo.

Tobě Štíre dávám velmi těžký úkol. Budeš schopen poznat smýšlení lidí, ale nedovoluji ti, aby jsi hovořil o tom, co se učíš. Často budeš vlivem svého poznání trpět a ve své bolesti se ode mne odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, kdo způsobuje tvé utrpení, ale převrácení mé ideje. Uvidíš do člověka tak hluboko, že ho uvidíš jako zvíře. Také ty sám budeš muset bojovat se zvířecími instinkty natolik, že se ti ztratí z očí cesta. Ale když se nakonec ke mně navrátíš, mém pro tebe nejvyšší dar - cílevědomost. Štír se vrátil zpět.

Střelče, od tebe žádám, aby si lidi přivedl k smíchu, protože budou zatrpklí z vlastního neporozumění mé myšlenky. Skrze smích dáš lidem naději a skrze naději se jejich zrak opět obrátí ke mně. Přijdeš do styku s mnohými životy i kdyby jen na okamžik a budeš cítit nepokoj v každém z nich. Tobě Střelče dávám dar nekonečného nadbytku, aby si se mohl dostatečně rozvíjet a aby si sám mohl osvítit nejtemnější kouty. A Střelec odešel zpět na své
místo.

Od tebe Kozorožče žádám, aby se lidé ve tvém potu tváře od tebe naučili pracovat. Nemáš
lehkou úlohu, protože námaha všech lidí bude ležet na tvých bedrech. Ale pro břemena tvého nákladu ti vkládám do rukou zodpovědnost za lidi.

Tobě Vodnáři dávám představu budoucnosti, aby mohli lidé vidět jiné možnosti. Poznáš bolest samoty, protože ti nedovolím, abys zosobňoval moji lásku. Ale proto, že lidem ukážeš nové možnosti, dostaneš dar svobody, aby si s její pomocí mohl sloužit lidem. Vodnář se vrátil zpět na své místo.

Vám Ryby dávám nejtěžší ze všech úloh. Máte posbírat starosti všech lidí a odevzdat mi je zpět. Vaše slzy budou nakonec mými slzami, protože utrpení, které na sebe vezmete je důsledkem nepochopení mé myšlenky. Ale vy se musíte umět nad lidmi smilovat, aby to mohli ještě jednou zkusit. Pro tuto těžkou úlohu dostanete největší dar ze všech. Budete jediní ze všech mých dětí, které mě budou chápat a rozumět mí. Ale tato skutečnost bude patřit jenom vám, protože když se o ni podělíte s lidmi, nikdo vás nebude poslouchat. A Ryby
odešly zpět na své místo.


Potom Bůh řekl: každý z vás vlastní část mé ideje. Nesmíte tento díl zaměnit s ideou samotnou a ani nesmíte chtít zaměnit navzájem jednotlivé díly, protože každý z vás je dokonalý. Nebudete to však vidět dříve, dokud vás všech dvanáct nebude zajedno. Až potom bude každému z vás sdělena moje idea ve svém celku. Děti odešly a každé z nich bylo pevně rozhodnuté splnit svou úlohu co nejlépe, ale žádné z nich nerozumělo své úloze a svému daru.

A Bůh se smál a řekl: ještě mnohokrát ke mně přijdete a budete mě prosit, abych vás osvobodil od vašich úloh a já vašim přáním vždy vyhovím. Budete procházet nespočetnými inkarnacemi, dokud úplně nesplníte původní úlohu, kterou jsem vám určil. Dávám vám nekonečně mnoho času - a až po splnění táto mé úlohy budete moci být se mnou.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz