Ze dne: 31.12. 2011

Přání ke kalendářnímu roku 2012

Přeji nám, až koncem roku 2012 pohlédneme na svůj život a život kolem nás, abychom mohli s klidem v duši říci - byl to dobrý rok.

Následující text není moje potřeba předpovědi pro kalendářní rok 2012, spíše vyjádřením toho, jak vnímám současnost . Za mnohem významnější považuji uvědomělé prožívání osobního solárního roku každého jednotlivce - od narozenin do narozenin.

V průběhu roku 2012 bude opět více lidí docházet k poznání, že čím více toho o vesmíru víme, tím více je dobré jej respektovat. Prožíváme příznivý čas k naučení se nebo dalšímu rozvíjení schopnosti navodit v sobě stav harmonie a poté nás jakákoli fyzická, psychická a duchovní zkouška může přivést k opětovnému poznání, že byla a vždy bude ku prospěchu našeho dalšího rozvoje, třebaže jí vnímáme jakkoli bolestně nebo nepříjemně. Uvědomujte si své myšlenky, směřují nás k tomu, co chceme vědomě či nevědomě vykonat.

Přestaneme-li být především k sobě a proto následně i k druhým agresivní, nalezneme klid a harmonii a těžké okamžiky života budeme chápat jako cestu k nalezení harmonie a budou stále méně časté a nastanou-li, uvědomíme si svou možnost volby, jak se v této situaci chceme cítit.

Jsme bytosti, které neumírají - postupujeme na cestě k poznání dokonalosti vesmíru.

Jsme stvořeni k lásce.

Přeji nám, až koncem roku 2012 pohlédneme na svůj život a život kolem nás, abychom mohli s klidem v duši říci - byl to dobrý rok.

Již v Egyptě ve školách mystérií, bylo cílem kněží sdělit lidu základní principy a pravdy a my s těmito skutečnostmi v astrologických školách pracujeme dodnes.

Krab ve znamení Raka symbolizuje fázi „já cítím“ - období, kdy člověk nejistě přijímá duchovní potravu, kdy je jeho vědomí ještě neurčité, teprve zahajuje svůj vývoj a poprvé experimentuje se svými smysly.

Dvojčata v Blížencích symbolizují zjištění „já myslím“ - touhu učit se a objevovat, dualitu potřebnou k nalezení pravdy, znalost a zkušenost získanou porovnáváním protikladů.

Znamení Býka v ženách probouzí mateřství, znamená „já mám“ čili materiální vlastnictví -  kořen, díky němuž země přijme sílu života a stvoří semena, plodnost.

Beran představuje ve světě „já jsem“ - uvědomění si vlastní existence. Sílu, která čelí utrpení a proměňuje skálu v krystal. Hmotu, která se dokáže kontrolovat a stává se transparentní. Množící sílu, která rozhýbává život. Jaro.

Ryby charakterizuje věta „já věřím“. Získání systému víry. Proplouváme nevědomím a hledáme původ jazyka a jednání.

Vodnář ozařuje znalosti, které získali Blíženci. Dopravuje duši člověka ke vzdáleným světům a říká mu „já vím“.

Kozoroh naloží s nashromážděnými znalostmi v duchu věty „já užívám“ a koncentruje hmotu dokud není transparentní.

Střelec říká „já vidím“ a představuje fázi, ve které se vyvíjející vědomí posunulo nad svoji zvířecí podstatu. Vědomí Kentaura je soustředěno k božské duchovní moci myšlenek, moudrosti věků.

Štíra charakterizuje věta „já si přeji“. Je to zvíře, které se dokáže usmrtit vlastním jedem. Zkušenosti ho dovedou ke zjištění, že vesmír je dokonalý a že všichni bychom měli být šťastní.

Váhy sdělují „já vyvažuji“. V této fázi se učíme těžit ze svých zkušeností být flexibilní, snažit se dosáhnout harmonie. Všechny zkušenosti jsou zváženy a my si ponecháváme jen to, co je cenné.

Pannu charakterizuje formulace „já analyzuji“. Sklízíme, co jsme zaseli. Panna je matkou vesmíru. Díky ní se učíme nereagovat, přemýšlet a až pak mluvit.

A konečně Lev tvrdí „já mohu“. Je králem zvířat, velkým otcem zvěrokruhu, silou ohně. Ověřil si všechny pravdy tím, že prožíval důsledky svých rozhodnutí v mnoha vtěleních.  V této fázi se člověk přestává identifikovat se svými zvířecími instinkty. Jeho vědomí už není pramenem nekontrolovatelných vášní, opouští kruh zvířat. Lev se povznáší nad Raka a postupuje k dalšímu stupni vesmíru, kde člověk zažívá situace vyžadující větší zodpovědnost, protože se stává průvodcem vědomí ostatních na cestě zdokonalení vedoucí k Bohu.

Přeji nám, až koncem roku 2012 pohlédneme na svůj život a život kolem nás, abychom mohli s klidem v duši říci - byl to dobrý rok.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz