Ze dne: 26.1. 2012

2012 - rok Merkura

Smilujme se nad sebou....

"Přijde čas, kdy bude hanba být nemocný, kdy nemoci budou chápány jako výsledek působení zvrácených myšlenek." - Wilhelm von Humboldt.

Lidé hovořící různými jazyky odlišně chápou svět kolem sebe - Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt (22.6.17678.4. 1835) německý diplomat, filozof, zakladatel Humboldtovy university v Berlíně, přítel Goetha a Schillera a významný německý jazykovědec, který evropským zájemcům přiblížil baskičtinu. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky jazykovědě a společenským vědám patří historicky první formulace myšlenek, jež později vešly ve známost jako teorie jazykového relativismu. Jejich základem je stanovisko, že lidé hovořící různými jazyky odlišně chápou svět kolem sebe.

 

-------- J ---------

 

Podle chaldejského řazení planet, je vládcem roku 2012 Merkur. Rok 2012  - ( náš vnitřní kalendář je pro každého z nás jiný a odpovídá našemu uvědomění ) - začíná jarní rovnodenností, a tak by bylo dobré si začít dělat, pravda poněkud opožděně pro někoho, ale jak se lidově říká, pozdě, ale přece inventuru roku, kterému vládla a ještě stále vládne Venuše.

Známe to z přechodu planety z jednoho znamení nebo domu do následujícího, mnohdy za sebou dotyčná planeta pořádně bouchne dveřmi. Potřebuje předat zprávu, protože nám chtěla pomoci najít vnitřní světlo a místo toho jsme dělali, že tady vlastně ani není. Co v životě popíráme se dříve či později pořádně natlakuje. Po celou dobu jsme se odmítali učit žít a ještě se zlobíme na následky, které jsme si tím způsobili. Každý prvek v horoskopu si potřebuje přijít na své, splnit svůj úkol a víme sami, jak nám je, když jsme jakýmkoli způsobem odmítáni.  Je čas seznámit se důvěrněji se svou Venuší ( =  jak reagujeme na krásu smysly a city, nemůžeme dávat, dokud nevíme, kým jsme ), než přijde Merkur ( = princip vnímání a pojímání, schopnost vnímat příčiny a následky, je to Venuše s rohy moudrosti). Merkur s námi bude potřebovat hovořit, ne poklábosit si a plácat nesmysl za nesmyslem – věřte, že to Merkurovi nedělá moc dobře, když to musí poslouchat.

 

Často slýcháme, že nám chybí víra a úcta k lidem, neuvědomujeme si, že tomu je zejména proto, že postrádáme potřebnou úctu k sobě samým. Nevážíme si vlastního  daru života a ještě požadujeme od druhých, aby si vážili nás a dávali nám pouze to, co dělá dobře naší posedlosti myšlenkami o tom co je a není správné. Jsme posedlí myšlenkami místo toho, abychom mysl používali.

Krásná slaďoučká slovíčka nejsou vždy pravdivá a pravdivá slova často neradi slyšíme. Někteří potřebují být chlácholeni a udržováni v nemocném stavu mysli, potřebují potvrdit, že jsou to ti druzí, kteří jim ubližují. Někomu postačí, že za jeho nespokojenost nese vinu „špatné postavení planet“ , jiný se spokojí s předpovědí na určitý čas dopředu – vypne a přežívá – až do další předpovědi.

Počátkem března 2012 ( záleží na tom, jaký kdo používá orbis pro opozici) již bude odeznívat opozice Jupiter-Saturn. To neznamená, že je „to“ za námi, ale je třeba „vzít Merkura do hrsti“ a nepokračovat ve zmateném jančení. Zkuste rychle posbírat rtuťové kuličky, když třeba rozbijete teploměr – a hned si uvědomíte, jak se k takovým situacím postavit. Co všechno víte o rtuti, použijte pro řešení dotyčné situace. Že o rtuti moc nevíme – tak se to naučme a nebo počkejme až se „něco“ stane, alespoň si bude na co stěžovat a kvůli čemu se litovat. Naučit se konat ve správný čas a přijímat odpovědnost za své myšlenky, slova a činy nám nemůže nikdo zakázat. Po polovině června 2013 ( záleží na tom, jaký kdo používá orbis pro trinus), bude probíhat  trinus Jupiter – Saturn a potom se ukáže, jak jsme dokázali během opozice Jupiter-Saturn zmoudřet.

Nevěšme hlavu, když se nepohneme vytouženým směrem, když se nedaří, tak se nedaří a nakonec člověk má nezadatelné právo zůstat nespokojený až do smrti, to mu nelze upřít, když to potřebuje, tak to potřebuje.

Chceme být šťastní a spokojení – tak se to naučme.

Kdo se nyní dokáže smilovat sám nad sebou, má před sebou věřte velmi dobré vyhlídky.

Nedovolme, aby nás někdo chlácholil nebo litoval a sliboval úspěch bez práce a začneme mít radost ze života, který si budeme užívat tak, jak po tom toužíme.

 

Přeji krásně, v lásce prožitý úplněk 7. února 2012 :-)

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz