Ze dne: 31.1. 2012

Neptun vstupuje do znamení Ryb

3. února 2012

Neptun potřebuje pro svůj život čisté nekontaminované vody.

 

Neptun prochází celým zodiakem 245,33 roku, jedním znamením prochází cca 14 let, průměrná rychlost za jeden den – 0°00,4´

3. února 2012 přechází Neptun do znamení Ryb a tato skutečnost je doprovázena dalšími aspekty, zejména nás zajímají ty dlouhodobější:

Jupiter opozice Saturn – poznaná nutnost vyplývající z tohoto aspektu je trpělivost, přesnost a respektování tradičních nadčasových hodnot. Hledání pravdy, zastávání se spravedlnosti a být si vědomi relativity dobra a zla. Převzetí zodpovědnosti za rozhodování se ke konkrétnímu konání. Poznat rámec svých možností je aktuální téma.

Jupiter trinus Pluto – tématem je touha po moci spojované s vnucováním své pravdy druhým lidem. V období prožívané krize se tyto síly mobilizují z hlubin člověka. Povýšenost a snaha  dogmaticky druhé převychovávat se skutečně nedoporučuje, jinak přijde zkušenost, která není nijak příjemná J zato však velmi poučná. Když se však daří, jsme poučení schopní a výsledky jsou velmi příjemné.

Neptun trinus Saturn – potřeba pohlédnout do hloubky situací, které prožíváme. Zejména máme-li pocit husté mlhy kolem sebe. Řídká mlha pomáhá cítit a vnímat omezení a v důsledku ruší zastaralé hranice. Tajnůstkářství, strach a nedůvěra některé lidi stimuluje k pohledům do své vlastní větší hloubky. Kdo výzvu nezvládá, kuje tajné plány, cítí se ohrožen, eventuelně ze strachu a nedůvěry nastupují pocity méněcennost a nakonec člověk stejně dojde potřeby do svých hlubin nahlédnout, aby se těchto nepříjemných průvodních jevů zbavil. Ovšem nikdo to za nás neudělá, to musíme sami.

A krátkodobější aspekt odeznívající opozice Venuše-Mars, (potrvá podle vašeho používaného orbisu ) – cca  do 6.2.2012 – výzva ke spolupráci, aktivitě a neodsouvání svých potřeb do pozadí. 

Jak podle vás vypadá nekontaminovaná voda? Co všechno do ní již podle vás nepatří a ve svém životě to nepotřebujete?

Přeji krásně prožívané nepunské roky, kdy si budeme uvědomovat, že jsme nástrojem v rukou vyšších sil, dobrých i zlých.

Neptun hledá, jak krásu vyrobit nebo vyjádřit – čím přispěješ Ty? Co Tvůj vnitřní hlas na to říká?

 

 

----------------------------------------

Astrolog Mark Husson pojal toto období přechodu Neptuna do znamení Ryb jako inzerát ve znění:  plavec hledá nový domov. To vnímám jako velmi výstižné.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz