Ze dne: 19.2. 2002

Numerologie 1

Číslice je zobrazením toho, co vyjadřuje číslo a je to jedna z největších abstrakcí, jaké je lidská mysl schopna.

Číslo 1 – Jedná se o zdroj energie a života symbolizovaný Sluncem. Jednička hovoří o tvůrčím záměru a také o tom, že je nutné se vždy soustředit na jednu činnost. Je to spolehlivost, úsilí, víra ve vlastní schopnosti. Podle souvislostí nás toto číslo může varovat před pýchou, ledabylostí, před opuštěností osamělého bojovníka. Jelikož je číslem Slunce a všeho, co je silné, tvůrčí a individuální, tak lidé narození pod číslem jedna jsou rození vůdci. Jsou ambiciózní a aktivní. Často mohou být dominantní a v širších souvislostech i agresivní. Je to mocné číslo, které dává předpoklady k úspěchu.

Číslo 2 – Tato energie je jemnější a pasivnější nežli energie čísla jedna. Skrývá v sobě kouzlo a sílu intuice, ale lidé pod touto vibrací narození mohou trpět i nedostatkem sebedůvěry. Energie dvojky má dopad na naše psychické funkce. Vliv čísla dvě má větší dopad na ženskou složku naší psychiky. Dualita jako taková, nás vybízí k analýze a k uvědomění si, že je třeba určité dvě složky dovést k rovnováze, vybízí ke sjednocování protikladů. Vede nás k tomu, abychom se v životě vyhnuli lidem podlézavým a vtíravým.


Číslo 3 – Je symbolem obratnosti. Talentovanost a schopnost dosáhnout úspěchu v činnosti, kterou si sami zvolili, se u osob narozených pod touto vibrací dá předpokládat. Trojka nás nabádá k překonávání rozporů a k rozšiřování konkrétních znalostí a praktických dovedností. Činnost by měla být vyvážena smyslem pro společenský takt. Trojka, trojice a vše co se vyskytuje trojmo znamená štěstí, dosažení cíle a spokojenost s danou činností. Také nás může nabádat k vyhýbání se zbytečnému diskutování, obhajování či zdůvodňování našich činů. V otázkách financí jsme nabádáni k umírněnosti a k myšlení na budoucnost. Také se objeví neumíme-li včas říci ne. Za vnější okázalostí se může skrývat mnohdy duchovno, jelikož trojka je číslo nejsvětější Trojice.


Číslo 4 – Je symbolem hmotného světa. Známe čtyři roční doby, světové strany, živly. Se čtyřkou dojdeme vnitřní rovnováhy po překonání překážek a obtíží. Toto číslo v sobě obsahuje svoje vlastní protiklady a proto se často na věci dívá z opačného pohledu. Takto orientovaní lidé jsou často stálí a praktičtí, ale ne vždy se zabývají materiální stránkou života. Jsou to také čtyři apokalyptičtí jezdci, kteří se skrývají za symbolikou tohoto čísla. Jestliže příliš pochybujeme nebo kritizujeme čtyřka nás varuje. V podstatě toto číslo přináší poselství, že když si zachováme klid a důvěru, dojdeme cíle. Většinou přichází v době očistné krize, při hledání řešení těžké situace nebo při tvůrčím napětí.


Číslo 5 – Číslo smyslů je symbolicky přiřazeno k rychlému, nestálému, pohotovému a důvtipnému Merkuru a lidé pod touto vibrací narozeni jsou zrovna tak rtuťovití. Živost, impulsívnost, sensualita, hledání radostí a slastí života, rychlé myšlení. Problémy mohou nastat v oblasti nervové soustavy. Lehce se tito lidé spřátelí a peníze vydělávají riskováním a spekulacemi, přičemž se v případě neúspěchu velmi rychle dokáží opět vzpamatovat. Je to pentagram. Pravidelný, ale nevyvážený pětiúhelník. Situace, ve kterých se toto číslo vyskytuje mohou upozorňovat na pozitivní změnu, když se dokážeme dívat na svět novýma očima a hledat nové příležitosti. Většinou se blíží změna, kterou budeme pociťovat pozitivně, když se dovedeme radovat z něčeho nového a přijímat to s vděčností. Většinou je třeba odhodit staré myšlení.

Číslo 6 – Hexagram - spojení makrokosmu a mikrokosmu. Je symbolem souladu. Je to "úspěšné" číslo, neboť je součtem 1+2+3 . Šestka nemá ráda nesoulad a proto dokáže také zarputile bojovat za vyrovnání a harmonii. Spolehlivost a důvěryhodnost spojená s láskou reprezentovanou rodinným štěstím se u osob narozených pod touto vibrací vyskytuje velmi často. Je to číslo spíše romantické nežli sensuální. Symbolika tohoto čísla v sobě také skrývá upozornění na to, abychom se nestali na čemkoliv závislými a nestali se obětí neuskutečnitelných ideálů. Také se velice často objevuje v souvislosti se situacemi, kdy je třeba někomu z našich bližních cokoliv odpustit. Vibrace Venuše.


Číslo 7 – Číslo nevypočitatelnosti a záhadnosti. O sedmičce se traduje, že má okultní význam a lidé pod touto vibrací narození mívají dost často blízko k filosofii. Přináší originální myslitele a spíše sklony k introverzi, ovšem neprojevuje-li se zde spíše neklid a vášeň nebo inklinování k okultismu. Upozorňuje nás na možnost vpádu iracionality do života. Známe sedm dní v týdnu, sedm klasických planet, sedm sloupů moudrosti. Ohlašuje, že se na naší cestě vývoje projeví osudové zkušenosti. Hovoří o tom, že je třeba své skutky analyzovat. Sedmý den je zasvěcen Bohu a toto číslo nabádá k pohledu do nitra. Neptunské vibrace.


Číslo 8 – Osmiúhelník je rovnoměrně rozložená energie. Osobně nesouhlasím s běžně opisovaným pohledem numerologů, že je to číslo chladné cesty za světským úspěchem. Tito lidé jsou pouze na pohled chladní, ale je zde silná vůle a individualismus. Málokdo těmto lidem rozumí, protože jejich city jsou velmi hluboké a intenzívní. U tohoto čísla je výrazný maximalismus, síla a vážná přemýšlivost. Dynamická aktivita a vůle. Číslo osm nás většinou nabádá, že se máme oprostit od temných myšlenek a vzpomínek. Alkohol a jiné návykové látky, které oslabují organismus, těžko stravitelná jídla a konzervací uchovávaná strava také mohou přinášet životní lekce spojené s touto číselnou symbolikou. Vibrace Saturna.

Číslo 9 – Toto číslo je symbolem uskutečnění a lidskosti. Někdy je považováno za absolutní číslo se zvláštním, posvátným významem. Jestliže je znásobíme jakýmkoliv číslem - reprodukuje samo sebe 2x9=18 1+8=9 , 6x9=54 5+4=9 atd. Tato symbolika hovoří o tom, že je třeba dávat. Marsovská vibrace. Hovoří o odvaze a bratrské lásce. Čím víc dáváme, tím více se nám vrací. Také přichází v obdobích, kdy je třeba určitou kapitolu života uzavřít a pokračovat dál. Jedná se spíše o lásku univerzální nežli fyzickou, o které toto číslo vypovídá. Životní prožitky a následné zkušenosti spojené s číslem devět jsou plné iluzí, inspirace, fantazie, ale také obětování se, soucitu nebo tajemství.


Každá planeta ve vesmíru vibruje s určitým číslem. Také každé astrologické znamení má svého planetárního vládce. Chceme-li nalézt odpověď, je třeba začít chápat kódy hvězdných znamení a zde začínáme u planet, jejichž frekvence vnímáme jako magnetický směr nebo vzor.

0 – Je to velmi mocné číslo vibrující planetou Pluto, vládcem znamení Štíra.
1 – Je číslo Slunce, vládce znamení Lva.
2 – Je číslo Měsíce, vládce znamení.
3 – Je číslo planety Jupiter, vládce znamení Střelce.
4 – Je číslo planety Uran, vládce znamení Vodnáře.
5 – Je číslo planety Merkur, vládce znamení Blíženců a Panny. / dokud nebude objevena planeta opravdově vládnoucí znamení Panny./
6 – Je číslo planety Venuše, vládce znamení Býka a Váhy / dokud nebude objeven opravdový vládce znamení Býka./
7 – Je číslo planety Neptun, vládce znamení Ryb.
8 – Je číslo planety Saturn, vládce znamení Kozoroha.
9 – Je číslo planety Mars, vládce znamení Berana.

Numerologická mřížka

Zápis jednotlivých číslic do numerologické mřížky.

3 6 9
2 5 8
1 4 7


Každá číslice představuje určitou energii a proto může být v jednom poli více číslic nebo některé pole zůstane neobsazené. Číslice, které do čtverce vpisujeme jsou obsaženy například v datu narození, nebo jsou ekvivalenty systému číslo - písmeno.

Ekvivalent číslo - písmeno je tematika, se kterou se budeme zabývat při našem devátém setkání a potom podrobněji ve druhém pololetí studia, ale pro úplnost pro začátek alespoň přiřazení. Jeden systém vynechává číslo 9. Vynecháváno je proto, že je mu připisován speciální význam. V kabalistické tradici je číslo devět považováno za numerický ekvivalent jména Boha. Soudobé směry používají všechna primární čísla 1 - 9

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F
I K G M H V Z P
Q R L T N W    
J   S     X    
Y              


1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz