Ze dne: 15.2. 2012

Senioři a týrání v rodině

– nebuďte lhostejní a nemlčte,

když je třeba podejte pomocnou ruku a tyranům se nepoddávejte.

 

Nejčastější problémy nejen seniorů v mé poradenské praxi, jsou : zdraví – osamělost – nedostatek informací.

Klient potřebuje slyšet, že pro něj mám dostatek času, potřebuje sám vycítit, že ho nebudu soudit, ani bagatelizovat téma, s kterým přišel.

Potřebuje dokázat mluvit o tom, čeho se bojí a dostat prostor ke vzpomínání na událost a poté přijde přrozeně čas ke změně a posunu k smysluplnějšímu vnímání budoucnosti.

Astrolog zde skutečně není k tomu, aby oslňoval svými báječnými znalostmi a chlácholil různými předpověďmi.

 

Obvykle se za seniora v naší společnosti pokládá osoba pobírající starobní důchod.

 

Po roce 2001 psychologové stále častěji uvádí dělení seniorů:

65 –74 let        mladí staří

75 – 84 let       staří

85 a více let    velmi staří

 

Stále častěji však přicházejí s tématem problémů v souvislosti se změnou vnímání aktuálního věku lidé již po 5o. roce věku.

  

Člověk senior potřebuje mluvit o tom, čeho se bojí, potřebuje slyšet, že na něj má člověk čas, nebagatelizovat jeho problém, dovolit vzpomínání na minulost – a je-li třeba, hovořit o tématu : co bude po smrti. K tomu člověk nemusí být astrolog. 

 

Psychické týrání - slovní agrese, ignorování, vyloučení z rodinného života, ponižování, křik což přináší úzkost a deprese, které jsou hůře snesitelné, než fyzické týrání

 

Zanedbávání - zanedbávání je pasivní forma týrání a zneužívání. Může se jednat o nedostatek pozornosti k potřebám seniora :

fyziologické – nedostatečné jídlo, pití, hygiena, teplo

psychologické – nedostatek lásky, bezpečí, odpírání náležení k rodině

potřeby sociální – kontakty, sociální komunikace, apod.

 

Ekonomické zneužívání - příbuzní chtějí přepsat ještě za života dům, byt. Chodí pro peníze - senioři jsou okrádání o věci, převážně cennosti. Někdy si senioři myslí, že jim nezbývá jiná možnost nežli si „koupit“ pozornost.

 

Jestliže patří člověk zatím ještě k těm mladším ročníkům a pozorujete u něj sklon se takto chovat ke starším lidem, potom nezbývá než takovému člověku popřát hodně štěstí a probuzení se ze zlého snu, a především k nápravě následků jeho chování,  kterým ubližuje druhým a sám sobě.

 

Rozhodně však takové chování netolerujte, protože z mladého tyrana vyroste starý tyran -  když mu to bude procházet.

 

Jestliže jste takové chování zpozorovali sami u sebe, potom mohu říci jenom jediné : smilujte se sami nad sebou.

 

Jistě jste si dali „astrologicky“ do souvislosti cyklus Chirona : uzavírá 1.cyklus většinou mezi 50. a 51. rokem věku a také cyklus Saturna :  3. (doběžná) kvadratura 2. saturnského cyklu cca 52 let věku -  a Saturnův 2. návrat cca 59 let věku. Cyklus Jupitera : uzavírá svůj 4. cyklus cca během 49. roku života. Uran :  3. kvadratura 1.cyklu cca 62 let věku.

Nutno si však bez příkras uvědomit také skutečné události 1.poloviny saturnského cyklu cca během 15. roku věku a události vážící se k završení 1.saturnského cyklu cca během 30.roku věku a 1.poloviny cyklu Urana cca 42 let věku.

Časové údaje uvádím „cca“, protože je třeba dopočítat přesné časové informace z údaje data narození konkrétního člověka.

 

Kdo nemá úctu sám k sobě, není schopen ji projevit ani druhým lidem.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz