Ze dne: 20.3. 2012

SLUNCE VE ZNAMENÍ BERANA

Slunce v prvním znamení odpovídá zaměření člověka na sebe.

Vstupem Slunce do znamení Berana každoročně začíná astronomické jaro a probíhá jarní rovnodennost.

Znamení vládne z exoterického pohledu Mars a Pluto. Esoterickým vládcem Berana je Merkur a hierarchickým vládcem Uran. Jinými slovy řečeno, dokud nezačne Beran myslet srdcem a cítit mozkem, dokud nezačne používat zdravý rozum, bude neustále narážet hlavou do zdi a s rozbitou hlavou se moc velké zázraky dělat nedají. Jedině, když se ozve Uran, vyslyšíme ho - nastane uranské uplatnění síly, proměny a obnovy z hlubin bytí.

Pevná vůle, ctižádost a touha po nezávislosti vedou Berany  k dosažení samostatnosti, vedoucího postavení a co nejrychlejšímu dosažení cíle. Většinou dlouho neuvažují zda jim stačí síly. Předpoklady pro rozvíjení smyslu pro povinnost rozvíjejí někdy s velkým přeháněním. Vlastnosti, kterými sami sobě škodí si uvědomují poměrně rychle a hledají řešení. Ztroskotají-li, je to důsledek toho, že se bez rozvahy vrhli do díla, které nedotáhli do zdárného výsledku.

 

Každé kategorické prohlášení vždy poněkud kulhá.  V osobním horoskopu nemáme pouze Slunce. Souhra či nesouhra ostatních prvků horoskopu podává jemnější informace. Kdo kašle na možnost sebeovládání, na hlubší zájem o přemýšlení a rozvíjení taktu a základní elementární slušnosti, kdo sleduje pouze vlastní úzké sobecké zájmy, vyřizování si účtů bojem, ten prostě narazí.

 

Každý z nás má ve svém nativním horoskopu znamení Berana – proto je dobré si uvědomit, které beranské vlastnosti vnímáme jako pozitivní a které naopak. Ve kterém domě našeho horoskopu sbíráme zkušenosti tohoto druhu ? Má-li dojít k průlomu překážkami, je třeba poznat jednu možnost a tím směrem se vydat – to je nastolení cesty k souladu.

 

Pokusíme-li se o sebereflexi, potom se můžeme podívat na vývoj beranských kvalit. Astrologie sama jako taková za nás nehne ani prstem, náš život je naše dílo.

Beran hovoří: chci být a udělat.

Počáteční fáze vývoje – hněv

Další fáze – netrpělivost

Další fáze – iniciativa a rytířskost

Další fáze – v souladu se sebou a druhými lidmi, po překonání rozporů, jednám nezištně a odvážně.

 

Mars a Pluto jsou rozkladné energie, kvalita našeho života svědčí o tom, jak jsme či nejsme schopni disciplinovanou aktivitou veškerou svou silou uvádět hmotu do pohybu. Je to projekce nás samých, která svědčí o prožívání individuality. Je důležité vidět v našich činech zhmotnění původní motivace a netvářit se, že se nám věci dějí – je tomu tak, že my své vize zhmotňujeme.

Pluto dočišťuje nastřádané, skrze naše jednání uvolňuje z podvědomí, co je třeba dokončit. Sebestředný člověk není schopen zpočátku toto téma zpracovávat.

 

Přeji nám všem odvahu k překonání rozporů a život v souladu sami se sebou – vše ostatní je přirozený důsledek tohoto souladu.

Zdeňka Kavalová-Maixnerová :-))

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz