Ze dne: 3.3. 2002

Numerologie 2

Číslice je zobrazením toho, co vyjadřuje číslo a je to jedna z největších abstrakcí, jaké je lidská mysl schopna.

Význam jednotlivých vibračních polí v numerologické mřížce

3

pojmová představivost

6

láska ke kráse,domov, rodina

9

analytické schopnosti

2

intuice

5

emocionální hloubka, zaujetí

8

logika a intelekt

1

slovní vyjadřování

4

zručnost a asertivita

7

pochopení a účast


1 Schopnost vyjadřovat vlastní pocity slovy - Pozor nezaměňovat se schopností hovořit. Jde o to, jak je člověk schopen vyjadřovat strach, hněv.... Jde o schopnost vyjádřit vůdcovství, organizační schopnosti a ambice.

2 Intuice - Zde se jedná především o schopnost svou schopnost intuice rozeznat. Toto číslo spíše jemně a pomalu přesvědčuje, málokdy vnucuje. Diplomacie, schopnost smiřovat. Přirozená jemnost se může projevovat jako ostýchavost a někdo by zde mohl vnímat slabost.

3 Pojmová představivost, mentální postřeh - Schopnost vizuální představivosti a logické úvahy. Představivost, otevřenost, vstřícnost. Schopnost pojmout abstraktní pojmy. Komunikace je výborná, mnohostrannost, společenskost, zájem o sexuální stránku života.

4 Zručnost a asertivita - Číslo materie, reprezentující stabilitu, pevnost a solidnost. Nekonvenčnost a podnětnost není silnou stránkou. Organizační schopnosti a snaha po dokonalosti. Odhad proporcí, smysl pro barvu a tvar. Manuální dovednost. Snaha zajistit si materiální zabezpečení. Organizační schopnosti.

5 Emocionální hloubka a vůle - Nenápadnost a nezneužívání svého vlivu je dosti častý jev. Jakoby se pod povrchem ukrývala stále doutnající energie, připravená vyrazit napovrch. Hnací silou je zde touha. Nutný je zde pocit volnosti. Aktivita, výkonnost, vliv na ostatní. Schopnost dokázat to, co si umane.

6 Láska ke kráse, domovu a rodině - Je to jedno z nejvíce harmonických čísel. Je to typicky ženské číslo, které vyjadřuje svazek 2 x 3 . 2 - princip ženský a 3 - princip mužský. Reprezentuje pečovatelský přístup ženy - jistotu, vřelost, vytrvalost, stálost a všechny aspekty mateřství. Hluboká senzitivita, čerpání jistoty v rodině. Odhad na lidi, dobrá paměť, romantika.

7 Pochopení a účast - Navazování kontaktů z důvodů potřeby si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Smysl pro spravedlnost, silné vnímání křivdy. Vcítění se do problémů druhých. Obtížně udržuje odstup od problému. Z obranných důvodů se může projevovat uzavřenost a individualismus. Může být považována za chladnou a odtažitou, což těmto lidem vůbec nevadí.

8 Logika a intelekt - Rychlý odhad a zhodnocení situace. Číslo praktických zájmů. Upoutání člověka k materii a praktičnosti. Umíněnost a vytrvalost. Systematičnost, ambicióznost. Vůdcovské schopnosti mohou uvolnit sklon k manipulování. Sebekritika a snadné vyvedení z míry. Číslo karmy.

9 Analytické schopnosti - Vysoké ideály a schopnost vnést do svého života zkušenost a pochopení. Prosazování vysokých ideálů, tvořivost, umělecký talent, neotřelé nápady a vědomí si své výjimečnosti. Pýcha na vlastní schopnosti a potřeba obdivu a pochvaly - svými úspěchy se nehonosí.

Vibrace čísel 1 - 9 a nula v datu narození
Mužské a ženské číslice :

Ženský princip - v numerologii se všechna sudá čísla přiřazují k ženskému principu. Pasivita, poddajnost.

Mužský princip - všechna lichá čísla náleží k mužskému principu. Aktivita, tvořivost.


Termíny mužský a ženský princip nemají nic společného s pohlavím. Každý z nás má mužské i ženské vlastnosti. V terminologii numerologické se obtížně těmto označením vyhneme a tak raději nebudeme vnímat tyto jednotlivé vlastnosti sexisticky.

Pythagoras / 580 - 497 př.n.l. / vyjadřoval spravedlnost číslem 4 a manželství číslem 3. Pro zajímavost si můžeme uvést, že Pythagoras proslul kromě geometrie také ve studiu hudby, architektury, astrologie a astronomie. Zjistil, že se „ světy“ pohybují v prostoru podle rytmu a harmonie posvátných čísel. Objevil matematické vztahy mezi hudebními tóny včetně oktáv, i to, že intervaly stupnic harmonizují.

Nula v datu narození : nula se do matematiky začlenila relativně později - v arabském světě v 9. století, v západní Evropě až o několik století později. Číslice 0 nemá v numerologii žádný výrazný význam. Dodává energii sousednímu číslu a zvyšuje jeho sílu a potencionalitu. Ukrývá latentní možnosti, které musíme chtít probudit.

Vedle 1 - Zvyšuje originalitu a nezávislost
Vedle 2 - Zvyšuje senzibilitu, intuici, potřebu harmonie a mírové spolupráce
Vedle 3 - Posiluje mentální vnímavost
Vedle 4 - Posiluje nejistotu, praktičnost, schopnost plánovat
Vedle 5 - Zvyšuje živost, těkavost a potřebu jít progresivně kupředu
Vedle 6 - Posiluje potřebu harmonické domácnosti, loajálnost. Možná je i samolibost a potřeba vměšovat se, protože si myslí, že ví všechno nejlépe
Vedle 7 - Posiluje přemýšlivost a uzavřenost
Vedle 8 - Zvyšuje materialismus nebo také cestu vedoucí od tělesného života
Vedle 9 - Posiluje neotřelý pohled na svět, vědomí výjimečnosti

VIBRAČNÍ VLIV ČÍSLA JE VÝRAZ IDEE, NA KTERÉ JE ČÍSLO ZALOŽENO

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz