Ze dne: 8.9. 2015

Duchovně pokročilý člověk žije vědomím, že lidstvo tvoří jeden celek.

Žijeme společně, ať se nám to líbí nebo ne.

 

  • Duchovnost není Univerzum

Žádný člověk na Zemi nemůže oddělit svoje štěstí, klid a blaho od druhých lidí.

Dobře si uvědomujme a vnímejme, kdo takto pouze hovoří a nekoná a u koho jsou slova a činy v souladu. Současné aspekty planet podporují tuto naši možnou volbu, která je pouze a jenom na každém z nás.

  • "Právě tak jako prasíla uzavřená v atomu může být využita jak k dobru, tak i ke zničení lidstva, stejně tak mohou síly uzavřené v lidské mysli vést jak k osvícení, tak i k zotročení, ke světlu právě tak, jako k temnotě. Pouze při naprostém sebeovládání a jasném poznání těchto sil se může člověk odvážit je probudit"

 (Láma Góvinda - občanským jménem E.Hoffman 1898 -1985)

 

Indická moudrost o tom, jak je možné vnímat setkání s bližním:

Ten, kdo neví a neví, že neví, je chudák, slovo nedocení – polituj ho.

Ten, kdo neví a ví, že neví, je hloubavý, slovo přijme – pouč ho.

Ten, kdo neví a tvrdí, že ví, je hlupák a slovo ignoruje – tomu se vyhni.

Ten, kdo ví a neví, že ví, spí a slovo nepotřebuje – probuď ho.

Ten, kdo ví a tvrdí, že neví, je vychytralý, slovo zneužije – tomu se vyhni.

Ten, kdo ví a ví, že ví, je prorok a slovo poskytne – toho vyslechni.

Přeji příjemnou přípravu k podzimní rovnodennosti :-)

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz