Ze dne: 9.10. 2012

Saturn vstoupil do znamení Štíra

Saturn procházel astrologickým znamením Vah od 29.10 2009 - 5.10.2012

Saturn procházel astrologickým znamením Vah od 29.10 2009 - 5.10.2012

Jaká je naše osobní historie období, které nás nabádalo v době Saturna v jeho povýšení, abychom ovládli své city.

Základní výzvou bylo projevit pochopení sobě i druhým lidem. Konec iluzím bylo třeba prožít co nejupřímněji a přijmout pohled na sebe sama, bez ohledu na to, zda bylo zjištění příjemné či nepříjemné.

Pročistily se vztahy a s dotyčnými lidmi si již není co namlouvat nebo idealizovat. V jednom příspěvku jsem psala: dejte lidem šanci ke smíření a dejte jim ve svém srdci volnou ruku, ať se rozhodnou sami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Nyní již víme, jak se vztahy uspořádaly, když jsme nepodlehli svým emocím, pomstychtivosti, vyřizování si účtů chamtivostí, zlem, bojem a city jsme ovládli. Co jsme si způsobili ukvapeností a co jsme dokázali opanováním sebe sama mistrně zvládnout?

Přechodem Saturna do znamení Štíra přichází nabídka k projevení smyslu pro spravedlnost a mravní odvahu. Saturn nyní ukazuje, zda a v jaké míře máme ovládnutou svou nižší povahu a jak je vyvinuta stránka duchovní. Nezapomínejme, že hmotu-tělo uvádíme do pohybu silou svého ducha.

Zdravotně se nezvládnutí této výzvy k toleranci a silné vůli, nesobeckosti, kritičnosti, projevuje nejčastěji záněty močového měchýře, nepravidelnou menstruací, problémy s otěhotněním, zácpou a dalšími důsledky ve smyslu této planetární vazby.

Saturnský princip nás bude učit posilovat sílu vůle, trpělivosti.

Saturn ve znamení Štíra se nás ptá, zda víme co to je být ne muž nebo žena – ale co to je být člověk.

Každým dnem svého života budeme nyní na tuto otázku dávat odpověď sami sobě a těm, kteří budou mít odvahu ji slyšet.

Do poloviny září 2015 nám bude s trpělivostí sobě vlastní Saturn tyto otázky klást.

Saturn vstoupil do znamení Štíra v konjunkci s Merkurem a trinové vazbě na Neptuna v Rybách. Budou nás podporovat, když o to budeme stát, v ovládání se a nepodléhání omamným látkám a jakémukoli omamování se přeludy a iluzemi.

Jenom psychicky silný člověk si může dovolit být soucitný a skromný.

Přeji nám všem, aby se během tohoto období v nás projevovala a žila schopnost své sny realizovat a ne jen planě fantazírovat :-)

Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz