Ze dne: 24.11. 2013

Slunce prochází znamením STŘELCE

Slunce prochází astrologickým znamením Střelce od 22.11.2013 – 04:48 SEČ – 21.12.2013 18:11 SEČ<

Nová dobrodružství a láska k životu.

 

Obohacujme se zajímavými setkáními s lidmi, se kterými se vzájemně inspirujeme a rozšiřujeme obzory. Jupiter miluje dostatek.

Stojíme-li nohama pevně na zemi, vědomi si pomíjivosti všeho kolem nás i v nás, poté co jsme prošli obdobím Štíra, jsme celkem slušně vybaveni k současné fázi roku. Sdílením společných zájmů s lidmi, se kterými máme opravdový vztah k něčemu, co nás povzbuzuje a inspiruje, můžeme dojít k originálnějšímu utváření života. Nepůjde však nikoho nutit do vztahů, protože jsme v tomto období velmi vnímaví k rozpoznání manipulace nebo vypočítavosti či jiného možného zneužívání nás samých někým, kdo maskuje svou vlastní neschopnost, lenost, strach, či jiný projev duchapitomosti. Takové lidi bezpečně poznáme a platí to samé i naopak.

 

Mohou znovu vyplynout napovrch nezhojené rány, v případě, že jsme je nezvládli zhojit během období Štíra. Velmi nerozumné je ohrožovat sami sebe pobýváním mezi lidmi, kteří neumí odpouštět nebo v sobě živí zášť.

 

Současné období Střelce přirozeně vyplývá z předchozích fází roku a tak si za sebou táhneme vše, co jsme zametli pod koberec - mnohdy za celé dlouhé roky.

 

Vládcem znamení Střelce je Jupiter v nás, který vede k životu jako naplněnému dobrodružství a umí poznat falešné kamarádství, které má příživníkovi sloužit pouze pro vlastní užitek.

Vládcem příštího roku je Saturn a ten zřetelně projeví výsledek působení Jupitera v nás.

 

Slunce nyní posvítí na Střelce v nás ( zde přihlédněte k Vašemu astrologickému domu, do kterého vnáší světlo) - a vše, co vynese na světlo, má přinést respekt. Čemu věříme, tím směrem se vydejme. V opačném případě máme problém, který je vlastně výzvou a ta má vždy řešení.

 

Přeji radost ze života,

 

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

 

Svět je oikós, náš společný dům,

Jupiter nad ním drží vztažené ruce,

v jedné má roh hojnosti a v druhé meč -

a nebem se nese jeho heroický smích.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz