Ze dne: 22.4. 2014

Aktuální velká kvadratura - 12.4. – 4.5.2014

Téma: schopnosti si nelze koupit.

Není nutné vyšilovat více než při jakýchkoliv jiných uskupeních planet do tvaru velké kvadratury. Je to pouze dlouhodobější trvání prožitků, vzhledem k tomu, že aspekty jsou mezi planetami s delšími cykly oběhu, než u osobních planet.

 

Vše, co vykonáme, má přirozený důsledek, jak už to tak v životě chodí. Vše se bude odvíjet od toho, jak se přimějeme jednat  ze svobodné vůle, jak jsme v daný okamžik naladěni svou energií a důsledek bude zcela zákonný.

 

Marz v kvadratuře k Jupiteru dává příležitost prožít následky a upravit své jednání, když jednáme přátelsky z egoistických důvodů.

 

Marz v kvadratuře k Plutu nám ukáže, jak snadno se přestáváme ovládat.

 

Marz v kvadratuře k Uranu, nám ukáže do jaké míry nás dráždí názorové rozdíly a jakým způsobem prosazujeme vlastní názory.

 

Jupiter v kvadratuře k Uranu nám dá příležitost poznat jasnost či zatemněnost našich myšlenek a úměrně zatemněnosti myšlenek vidět, do jak nesoudných finančních experimentů jsme schopni se pustit.

 

Jupiter v opozici k Plutu, nám dá prostor a příležitost vidět, jak silná je naše snaha druhé převychovávat a dohlížet na ně, aby se chovali tak, jak potřebujeme my. Bez ohledu na potřeby dotyčných osob.

 

Prožijeme období, kdy úměrně stavu našeho ducha poznáme na vlastní kůži, že se nyní nejenom nám narušují koncepty, které jsme si vytvořili.

 

Nikdo nám nemůže být nebezpečný, nebezpeční nebo bezpeční jsme sami sobě skrze stav naší mysli.

 

Přeji nám všem, abychom prošli tímto obdobím s noblesou a nemuseli si připadat jako ublížené oběti okolního světa.

Jsme totiž inteligentní bytosti, které když se daří, jsou schopny používat rozum i srdce bez vážných následků na těle a na duši.

 

Mějte se krásně a něco pro to dělejte J

 

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz