Ze dne: 24.7. 2014

Novoluní 27.7.2014

Motto novoluní: smilujte se sami nad sebou.

Saturn ukončil retrográdní fázi 20.7.2014 na 17.° Štíra v opozici na Lunu a trinu k Chironovi.

Marz prochází od 26.7.2014 znamením Štíra

Novoluní proběhne 27.7.2014 na 4.°Lva

v konjunkci s Jupiterem na 3.° Lva.

 

 

Alespoň po dobu tří dnů před novoluním se smilujte sami nad sebou.

 

Slunce ve Lvu neúnavně hledá zdroje a je to herec – učíme se usměrnit touhu se předvádět.

Luna ve Lvu touží po odezvě, někdy přehání své problémy a odezvu si vynucuje. Konjunkce Slunce/Luna – pohřbít staré a pokračovat v životě.

Pomoci může období tří dnů před novoluním, jelikož cítíme, že je třeba se zbavit obtěžujících návyků, které v sobě máme zakonzervované. U většiny lidí toho je víc, než za období od předcházejícího novoluní. Více, než jsme ochotni si připustit žijeme sliby, předsevzetími, která brzy vezmou za své a kdo je k sobě hodně neupřímný, vymluví se na prokrastinaci – to je teď v módě – připadáme si zajímavější a tak nějak za to nemůžeme, je to diagnóza, se kterou se cítíme spíš jako oběť, než cokoli jiného. V každém případě je to projev ohroženého duševního zdraví.

Všímejte si, zda umíte žít za pomoci uvědomělého očišťování se v časech zakončování lunárních cyklů – jedenkrát měsíčně zhruba tři dny před novoluním je potřeba natolik silná, že si ji lze při troše dobré vůle a pozornosti uvědomit.

Ten, kdo žije podle vlastních pravidel a jaksi nezapadá do konformní společnosti, jistě ví, o čem je řeč. V té době již znamení ztrácejí své učebnicové projevy a astrologické předpovědi určené pro konformní společnost přestávají platit. Víme, jak se cítíme a víme si s tím rady a nemusíme si o tom číst v denním tisku. Připomíná mi to dobu před rokem 1989, kdy jsme na otázku: tak co, jak se máš, - odpovídali s nádechem černého humoru: nevím, ještě jsem dnes nečetla noviny.

Marz během průchodu znamením Štíra ví, že nežli žít v nesnesitelné situaci, tak to raději nic. Nenechává se zneužívat, využívat, manipulovat a podvádět, v pravý čas odejde bez boje, se soucitem nad stavem ducha dotyčné osoby.

Marz a Jupiter musí žít v dokonalé rovnováze. Marz je kázeň a odvaha, kterou máme k dispozici, abychom svedli zápas o sebe samé a neplýtvali silami v bojích s druhými. Ostražitost a přibývající zkušenosti pomáhají vycítit budoucí zlo. Bitva je pro hlupáky, kteří neumí řešit situace jinak. Jakmile nám začne být stále více jedno, co si o nás druzí myslí, jde vše přirozeněji. Znamení je kolektivní energie, archetypický postoj, jehož projev si zprvu neuvědomujeme.

Udržujme proto rovnováhu Marze a Jupitera. Jsou nyní v kvadratuře, je příležitost to využít. Marz rozbíjí – neničí – rozbíjí, aby bylo možno znovu tvořit na lepším základě.

Marz ve Štíru nás učí neriskovat zdraví předváděním se v aktivitách, které jsou nad naše síly. Během jeho průchodu znamením Štíra je dobré nikoho neoklamat, nepodvádět, nezneužívat, protože tím ztrácíme úctu sami k sobě. Nečestné jednání člověka nečestného znevažuje a ztracené se pomalu, velmi pomalu získává zpět.

Není nutné obarvit si vlasy na zlatou či oranžovou barvu, důležité jsou nyní změny vnitřní, všichni cítíme, že tímto procesem procházíme. Někdo pouze v předsevzetích.

Vnější a vnitřní změna by měly jít ruku v ruce. Jinak ustrneme v polovině cesty a přechodně se zabavíme a povyrazíme změnou pouze vnější a zbudou ze všeho na hlavě červení vlasy.

Pozor také na charitu vystavovanou na odiv světu. Ti, kteří skutečně pomáhají, zůstávají v anonymitě, nic si tím neřeší – prostě konají.

Slunce ve Lvu ví, že srdce je třeba chránit před nástrahami vnějšího světa – neztratit srdce – je to náš život. Cítíte to také? V době následujícího úplňku, uvidíme, kam jsme svá předsevzetí dotáhli.

 

Přeji hodně tvůrčího neklidu a radost ze života – pro kterou je třeba něco udělat.

 

Zdena K.M.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz