Ze dne: 24.1. 2015

Planety a jejich retrográdní pohyb v roce 2015

V roce vlády Jupitera.

Štěstí je jako moře. Za přílivu

se pyšně vzdouvá, a když opadne,

uvízne život v mělkých vodách bídy.

Julius Caesar

(Brutus ke Cassiovi,

IV.2. 265 – 267)

 

Merkur – 21.1. – 11.2.,  19.5 – 12.6.

Venuše – 25.7. – 6.9.

Marz – po celý rok 2015 v direktním pohybu.

Jupiter – 8.12.2014 – 8.4.2015

Saturn – 14.3. – 2.8.

Chiron – 24.6. – 28.11.

Uran – 26.7. – 26.12.

Neptun – 12.6. – 18.11.

Pluto – 17.4. – 25.9.

 

Retrográdní Merkur –  Merkur – duševní rtuť. O pohybu myšlenek a o tom, zda se v bludišti úvah ztrácíme či nikoliv, se můžeme dovědět z více překvapivých situací, než nám mnohdy bude milé. Věnovat jim zvýšenou pozornost, nám může pomoci naučit se žít v rytmu svého dechu. Merkur nás nejsilněji provází mezi 7. a 14. rokem života, to však neznamená, že by touha po vzdělávání musela ustat s ukončením školní docházky. Samostudium po celý život je přístupné bez rozdílu všem – a jeho dopad na nás i společnost kolem sebe vidíme – to je bez komentáře.

 

Retrográdní Venuše - Venuše – duševní měď. S Venuší žijeme v lásce a souladu, když  dokážeme se šarmem a ve vhodnou dobu žít v potěšení z toho, o čem víme, že nám tyto pocity bezpečně navozuje. Jak reagujeme svými smysly a city na krásu kolem sebe, podle toho naše Venuše vzkvétá nebo chřadne. Třeba se podaří odlišit přátele od známých a podle toho žít.

 

Retrográdní Marz – Marz – duševní železo. Z tohoto centra vychází snahy o rozvoj ve všech oblastech života. Podle plodů poznáš strom – co děláme, to jsme a všechny výmluvy a vysvětlování jsou pitomosti. Umíme v sobě zapálit oheň odvahy?

 

Retrográdní Jupiter -  Jupiter – duševní cín. Můžeme se zdokonalovat v rozdávání  s pocitem vděčnosti za vše, co máme. Kdo neplýtvá, dostává k dalšímu rozmnožování. Kdo si letos v roce vlády Jupitera neváží toho, co má, riskuje, že mu bude odebráno, protože to co má neslouží k dalšímu růstu a člověk by stagnoval.

 

Retrográdní Saturn – Saturn – duševní olovo. Jak umíme ustát změny. Příležitost uvědomit si, že lze překonat pocit nenaplněného života novou zkušeností. Nehledat výmluvy, proč něco nejde a kdo z okolí je tím vinen, ale uvědomit si cestu. Čím větší nevědomost, tím větší strach z toho, co by mohlo přijít. Čas k zvnitřnění a sebe disciplíně. Nehledat chyby na druhých a v kontemplaci nahlédnout do sebe.

 

Retrográdní Chiron – ozývají se z minulosti nezahojené rány všeho druhu. Když to zvládneme, tak sebereme odvahu k rozhodnutí se ke změně nebo alespoň korekci směřování našeho dalšího života.

 

Retrográdní Uran – osvoboď se od toho, čím se držíš v křečovitém zotročování sebe sama. Nevidíš výhled na zlepšení a příliš nevěříš, že dokážeš sám sebe osvobodit od stagnujícího života a sebe zotročování? Přijmi láskyplnou zodpovědnost za sebe a za vztahy, které žiješ.

 

Retrográdní Neptun – co pouštíme do svého života, za to jsme sami sobě odpovědní.  Čas pro osvojení si dovednosti uvolňovat zmatenost ze života, který žijeme.

 

Retrográdní Pluto –  čas pro oživení potřeby uvědomění si, zda jsme schopni k jádru svých posedlostí nebo raději počkáme, až nám život odebere vše přežité, čím sami sobě nejvíce škodíme.

 

Zač sami sobě stojíme, podle toho žijeme a tak přeji přínosná období retrogradity jednotlivých planet a potěšující důsledky z poznávání sebe sama J

 

Zdena KM

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz