Ze dne: 13.9. 2015

Novoluní 13.9.2015

Motto: Kdo uplatňuje moc nad druhými, místo sám nad sebou, stagnuje a nechce si připustit, že na sebe nestačí.

Novoluní  vrcholící 13.9.2015 předznamenává události podzimní rovnodennosti, která proběhne 23.9. 2015 v 10:20SEČ

 

Planety se projevují v rezonanci s energií v nás,  proto je velmi hloupé se na astrologické postavení planet vymlouvat nebo něco zdůvodňovat. Nezdůvodňuj svůj život a žij, tak aby nebylo nutné cokoli skrývat nebo lhát.

 

Slunce a Luna – otec vesmír, matka země, jsou opět na počátku nového cyklu. Do dalšího novoluní máme příležitost si uvědomovat jak se chováme ke své matce a otci jak se chovali rodiče a prarodiče ke svým matkám a otcům. Podle toho si můžeme především my i lidé kolem nás uvědomit, jaký v sobě uchováváme potenciál a jak s ním nakládáme. Známe ze zlidovělého rčení: „jaká matka, taká Katka a jaký otec, taký chlapec“. Nejlépe si to uvědomujeme u druhých lidí, vůči sobě jsme velmi často, častěji než jsme ochotni připustit, pyšně a hloupě shovívaví. Žijeme-li ve vnitřní samovazbě, v zatuchlé kobce plné nesouhlasu s tím jak myslí a žijí lidé bezprostředně kolem nás, máme pocity křivdy, pohrdání a dalších nemocných pocitů. Opět je zde, tak jako každé novoluní příležitost ze svého chorobného pociťování a nálad udělat zdravé cítění a stát se skutečnou osobností v pravém smyslu toho slova.

 

Novoluní nastalo na 21.° znamení Panny – je v našich silách stát se vědomou osobností. Nepřizpůsobovat se tomu nejnižšímu v sobě a ještě hloupě kritizovat a soudit životy druhých lidí.

Věřit nebo vědět? To je otázka pro každého jednotlivě. Vyžaduje to udělat v sobě pořádek a nebýt líní. Pořádek v sobě samých je dosažitelný, vyžaduje úsilí a námahu a průběžné odkládání toho, čím si škodíme a dostáváme se na cestu postupného a soustavného vývoje a stále méně bereme to, čeho se nám dostává, jako samozřejmost, kterou nám druzí jaksi samozřejmě a ze zvyku „dluží“. Současné novoluní osvětlilo příležitost objevit v sobě co je třeba odložit a vážit si a žít to dobré v sobě.

Někdo to má hned, jinému to trvá, záleží jak je kdo šikovný. A těm, kteří nedělají ani to, na co stačí, popřát hodně sil a sebeúcty.

 

Přeji krásně prožité novoluní

 

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu.

Zdroj : www.kavalle.cz  Autorka článku : Zdeňka Kavalová-Maixnerová

 

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz