Ze dne: 2.1. 2016

Kabala I. - destaro přikázání

Ezoterický a exoterický význam  deseti přikázání.

EZOTERICKÝ  VÝZNAM

 

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

- nedávat přednost menším božstvům, jako jsou pověst, peníze, sex, moc atd.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho

- nevytvářet modly

Nevezmeš jména Hospodina, svého Boha, nadarmo

- nejvyšší jméno Boží zní „Já jsem“. Používat jméno nadarmo slovy jsem hloupý, nemožný, úžasný, nejlepší apod. je způsob sebepoškozování.

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

- zastavit se, odpočinout si, připomenout si, kdo jsme. Stresem poškozujeme nejen sebe, ale i prostředí, ve kterém se nacházíme a žijeme. Budovy musí odpočívat stejně jako živé organismy.

Cti svého otce a matku

- nezapomínat na posvátné mužství a ženství. Mít v úctě tradici v čase a místě zrození.

Nezabiješ

- nezabiješ je přijatý chybný překlad ze 4.století n.l.  Vraždit  zahrnuje destrukci vlastního emocionálního a spirituálního života, zrovna tak jako života jiných lidí.

Nesesmilníš

- nesměšovat dvě věci, které si navzájem škodí. Nejedná se jen o manželskou nevěru, vztahuje se také na dva lidi, kteří si škodí jeden druhému mentálně a spirituálně a nadále setrvávají v tomto škodlivém svazku.

Nepokradeš

- zahrnuje krádež myšlenek a pověsti a také, že si z něčího života vezmeme tolik, až nic nezůstane.

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

- jedná se o veřejné šíření informací, které poškozují dobré mínění nebo nepravdivě vytváří vysoké mínění o někom nebo o něčem.

 Nebudeš dychtit po domě svého bližního

- být vděční za to, co máme. Soustředění pozornosti na blahobyt druhých vzbuzuje zášť, která vede k pocitu strádání a neštěstí.

 

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ – EXOTERICKÉ ZNĚNÍ

 

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho

Nevezmeš jména Gospodina, svého Boha, nadarmo

Pamatuj a den odpočinku, že ti má být svatý

Cti svého otce a matku

Nezabiješ

Nesesmilníš

Nepokradeš

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

Nebudeš dychtit po domě svého bližního

 

 

Možná vám slova připomínají první dva stupně jógy – jama - 5 negativních aspektů, které je třeba kontrolovat a eliminovat a nijama - 5 zásad, které vedou k zušlechťování vlastního charakteru a vybudování harmonické osobnosti. Podoba není čistě náhodná. Jama a nijama upozorňují na morálně etické aspekty života. Jóga pracuje s vědomím člověka, který se vydal na cestu prohloubení vědomí.

 

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz