Ze dne: 2.1. 2004

TAROT - Malá arkána - Poháry

další nové texty k výkladu Tarotu.

Eso Pohárů –
1. text – základní, ještě plně neprojevená idea lásky a citu je zde. V této fázi vývoje nehraje zatím ještě roli, zda se bude jednat v budoucnosti o lásku mileneckou nebo lásku k bližnímu. Podvědomě začínáš vnímat, že je před Tebou cesta dalšího citového rozvoje.
2. text – pocit neopětované lásky pramení z Tvé neschopnosti nebo neochoty prožívat city navenek tak, jak je cítíš a prožíváš v nitru. Nepoužívej na svou obranu ochranné masky. Využij šance najít hlubokou lásku.

Dvojka Pohárů –
1. text – vyjasni si, co je pro Tebe nyní z citového hlediska důležité a co nepodstatné. Prožívej také vášeň pro svého koníčka nebo zájem. Citová stránka nabude rovnováhy ve chvíli, kdy začneš projevovat svou tvořivost.
2. text – je zde počátek uvědomění si nového citu a je otázka, zda dovedeš v sobě tyto láskyplné pocity přijmout a mít odvahu je dále opatrovat a rozvíjet. Raduj se ze své dobré nálady nebo ji zaplašíš podvědomou představou, že to stejně dlouho nepotrvá.

Trojka Pohárů –
1. text – sděl city, které prožíváš osobám, kterých se týkají. Je dobrá příležitost sdělit své city tomu, koho máš rád a koho si vážíš. Narůstá vnitřní pocit lásky a štěstí., kterou není třeba skrývat. Není-li tomu tak, potom nevnímáš a neprojevuješ to, co skutečně cítíš.
2. text – když si neumíš říct o to, co potřebuješ, potom Tě vše hned dojme. V takovém případě není dobré si poplakat a jít od toho pryč. Tím nic neřešíš a učíš se žít s pocitem, že z jakéhokoliv důvodu není možné nebo bezpečné své city žít.

Čtyřka Pohárů –
1. text – prožíváním vztahů, ve kterých se cítíš ohroženě a děláš kompromisy, potlačuješ to, co skutečně potřebuješ potlačovat. Není nutné prožívat to, co druzí očekávají. Jinak nastane pocit prázdnoty, znechucení a zranitelnosti.
2. text – Vztah vypadá pouze navenek harmonicky, ale uvnitř je prázdnota. Vnitřní a vnější prožitek je nyní důležité začít prožívat plně a bez předstírání. Možnost nového vztahu nebo zkušenosti je na obzoru.

Pětka Pohárů –
1. text – pozor na negativní myšlenky. Reakcí by byl velký smutek, strach, že nezvládneš své úkoly. Postav se nyní pocitu zklamání. Nyní není důležité, jaké prožíváš události a situace, ale jak se k nim postavíš a jak je nakonec zvládneš. Je čas posílit svůj vliv.
2. text – jsi ve fázi vývoje, kdy se máš naučit dělat to, na co jsi poznal, že Ti síly stačí. Záludným nebo zákeřným chováním by ses dostal do nebezpečných situací. Víš vůbec, co doopravdy chceš? Z pochyb a beznaděje nyní prýští nová naděje.

Šestka Pohárů –
1. text – nové známosti, sexuální požitek, romantická láska, odpoutání se od zklamání nebo nalezení potěšení z toho, co nyní prožíváš. V současné době dostáváš tolik, kolik jsi v minulosti dával. Neztrácej kontakt se svými citovými potřebami.
2. text – máš v sobě ukryté dítě, které se touží smát. Vzdej se svých starých představ o tom, co dospěli smí a co nesmí. Dítě v Tobě touží se smát a oslavit Život. Nevyvážené citové vztahy mohou s sebou nést záněty močového měchýře.

Sedmička Pohárů –
1. text – jestliže si pleteš lásku se sexem, potom můžeš mít dojem, že se láska začíná vytrácet. Snaž se získat zpět krásné pocity, které Ti pomohou poznat Tvou ženskou i mužskou stránku povahy.
2. text – nyní se můžeš naučit prosazovat se nenásilným způsobem. Láska Ti odhaluje hlubší a skrytější stránky Tvé povahy. Nyní ukazuješ, jak umíš zvládat eventuelní skepsi ve vztahu. Jestliže očekávání neodpovídají realitě, potom žiješ v iluzi a fantazii.

Osmička Pohárů –
1. text – pocit únavy pramení z Tvého nerespektování vlastních mezí a možností. Vymez si své hranice a nevyčerpávej se. Zbav se starých vzorců. Vydávej jenom tolik energie, kolik můžeš, trochu disciplíny vnést do života může být jenom ku prospěchu. Změna, přerušení vztahů nebo odchod jsou možné.
2. text – schraňovaná a nevydávaná energie nese citový chlad a pocit, že není možná obnova vztahu. Nenaplňuj potřeby a přání druhých lidí, plyne z toho citová vyhaslost a neschopnost realizovat své plány. Pocit odklonu od cíle, kdy Ti ještě není znám nový cíl, Tě nyní nesmí přemoci.

Devítka Pohárů –
1. text – Tvé štěstí se nyní doslova zhmotňuje, znáš důvod svého prožívaného štěstí. Další vývoj událostí závisí na tom, zda jsi ochoten a přístupný také výzvě k duchovnímu růstu. Dostane se Ti harmonie a zadostiučinění po přetrpěných zkouškách.
2. text – není nutné považovat se za lepšího člověka a vyvyšovat se nad ostatní. Štěstí nám nese hledání rovnováhy mezi materiálními potřebami a duchovními touhami. Vydej se na dno svých citů, zharmonizuj je a přijmi je bez ohledu na jejich kvalitu.

Desítka Pohárů –
1. text – žiješ to, co sis sám vytvořil kvalitou svého myšlení. Touha hledání se realizovala a sleduj nyní pocit v hloubi svého nitra. Máš po čem jsi toužil a nyní za to platíš. Je před tebou vstup do dokonalejšího životního stadia. Dobrá pověst a domácí zázemí nese pocit naplnění.
2. text – krize a potíže jsou překonány a je čas uvažovat jak dále. Když všechny oblasti života nesou pocit naplnění, jdi dále v rozvoji stávajícího. Jinak je nutná změna směru a hledání nového počátku. Učiň cokoliv, co tě vyváže z pout každodennosti.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz