Ze dne: 7.3. 2016

Novoluní 9.3.2016

Motto: Naplnění života účastí na celku - nohama na zemi, vědomi si pomíjivosti.

Nikdo nám nic nezavinil.

Novoluní se odehrává s převahou šesti planet ve druhém domu ve znamení Ryb, v opozici na Jupitera v Panně. Ve znamení Ryb ve druhém domu jsou Slunce, Měsíc, Merkur, Chiron, Neptun, jižní lunární uzel, plus Venuše ve druhém domu ve Vodnáři. Jupiter  v Panně  v konjunkci se severním lunárním uzlem, opozice Slunce, Měsíc, kvadratura Saturn, trinus Pluto. Mars bez větších aspektů. Uvědomte si, do jaké oblasti vašeho osobního horoskopu novoluní vstupuje.

 

Konjunkce Slunce/Měsíc – soucitně rozlišovat, nemanipulovat. Nevyčerpávat se sebe ničícími aktivitami, zlozvyky a návyky. Zanechat vyčerpávání se pomocí pohodlným a vypočítavým lidem. Přehnaná vlídnost a sebezničující pomoc je jupiterskou výzvou, toho zanechat. Jupiter vyzývá k usilovnému zlepšování sebe sama, nevnucovat nikomu své ideály a spojovat se raději s lidmi společných ideálů. Chovat se podle toho co doporučujeme druhým nebo co se sami učíme.

Neptun vstoupil do znamení Ryb od roku 2011/2012. Neptun inspiruje hluboce a neotřesitelně, jeho silná přesvědčení rozdělují společnost, má vliv na lidskou věrnost, upřímnost, čestnost, sekularizaci a ideje společnosti.

 

Co pro nás znamená hmotná existence, kterou projevujeme také způsobem a kvalitou hmotného zajištění. Jak majetkem rozšiřujeme vlastní hmotnou existenci. Výzvu vidím také v uvědomění si, že profesionální schopnosti plní funkci zdroje zajištění a nyní je dobré se na ně důkladněji podívat a uvědomit si, jaká je míra naší užitečnosti celku. Zda si nerozhodností, fanatismem, nekvalitní prací nebo pohodlností sami komplikujeme život. Výzva k většímu rozvoji a realizaci společných ideálů je zjevná. Každý jasně ukazujeme, o jaké představy, ideje a duchovní hodnoty se opíráme a o tom svědčí povaha naší každodenní práce. Z hodnotového žebříčku každého z nás v celé jeho šíři je možno vnímat, co si připravujeme do budoucna. Uvědomit si a reagovat především na to, co se od srpna loňského roku a od vstupu Neptuna do znamení Ryb připravuje, co ještě není většině zcela zjevné, co nelze vidět pouhým okem. Čím více jsme zaujati pouze sami sebou a nevěnujeme pozornost okolí, tím většího překvapení se můžeme dočkat.

Náhody ani překvapení však neexistují, jsou to sebe ospravedlňující výmluvy - jsou projevem nevšímavosti, malé vzdělanosti, nelásky a nepozornosti vůči sobě a okolí.

 

Překonávej sebe sama, jsi to, co jsi ze sebe každým svým rozhodnutím udělal.

Nikdo ti nic nezavinil.

 

Přeji krásné dny a dávejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit.

 

S úctou Zdeňka KM

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz