Ze dne: 20.3. 2016

20.3.2016 - přechod Slunce do znamení Berana

Motto: příležitost nedělat ze sebe oběti a procitnout ze snu.

Astronomické jaro (Jarní rovnodennost)  začíná 20.3. v 5:30 hod.SEČ

 

Sedm planet v hlavních domech – 1.dům – Venuše, Neptun, Chiron, Merkur, Slunce v Rybách a Uran v Beranu - a Jupiter v 7.domu v Panně. Sedm planet v proměnlivých znameních – Jupiter v Panně, Mars a Saturn ve znamení Střelce a v Rybách Venuše, Neptun, Chiron, Merkur.

Je třeba dát vše do souvislosti s vaším osobním postavením planet v Radixu.

 

Všeobecně vnímám přirozenou touhu každého člověka, dojít co největšího blaha za co nejmenšího úsilí a vše je nyní na počátku nových příležitostí. Ukazují se naše zmatky a klamy, kterými se dostáváme do závislostí na našich očekáváních a fantazírování. To, co máme uvnitř sebe, se promítá do takzvaného vnější světa, kterému říkáme realita. Jaké zlepšení života vnímáte za poslední rok? Výzvu vidím v nesmýšlení o druhých a sobě zle a uvědomit si, čeho jsme dosáhli a kam jsme dospěli. Nezatěžovat sebe ani druhé idealistickými představami. Ubránit se strachu ze samoty nebo nelégálnosti vašich vztahů. Nevyčerpávat se planými řečmi. Jupiter v trinu s Plutem, v souvislosti s domy, kterými procházejí, mohou přispět také ke zkušenosti, že zánik něčeho, na čem lpíme, může být později vnímán jako úspěch nebo pozitivní posun v osobním životě.

Chraňte svou nevinnost a systematicky přehodnocujte stará fakta a bude dobře.

Vše je na počátku nového cyklu – z čeho vyrůstá? Z toho, co jste ze sebe a ze svého života udělali. Svými prožitky tvoříte realitu.

Každý máme potenciální schopnost cítit se dobře - tak do toho - s novým astronomickým rokem.

S úctou Zdeňka KM

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz