Ze dne: 9.4. 2016

Novoluní 7.4.2016

Téma: přibližuji se své podstatě a vládnu z roviny své mysli.

Novoluní doběžné k Uranu v astrologickém znamení Berana.

Slunce, Luna, Uran / trinus Saturn. Marz kvadratura Neptun.

Případná, více či méně zjevná ztráta odvahy a vůle si žádá méně se starat o soukromí druhých lidí a více konat a konkrétně zpracovávat vlastní pocity. Urovnat si myšlenky a zřetelně si uvědomit, jak pojmenováváme svět kolem sebe, jak přemýšlíme o sobě a o druhých a jaké to má důsledky v našem životě.

Závěr: teprve, když přijde čas zkoušek, poznáme, jak pracujeme s naší energií Marzu. Sebekázeň nám pomůže méně se bát a více milovat.

Situace vyzrává do 13.4. - nastává Luna opozice Pluto, poté bude zesílená příležitost konkrétněji vnímat, o jaké téma se ve dnech novoluní jednalo. Dejte situaci do vztahu s astrologickými domy vašeho Radixu. Významné lekce dostaneme díky tomu, jak prožíváme mezilidské vztahy. U žen téma ženskosti a prožívaného mateřství ve vazbě na matku, u mužů uvědomění si, jaký vliv má matka na vztahy k ostatním ženám. V každém případě se jedná o příležitost položit si otázku, kdo jsem já a zda uspokojuji skutečně své citové potřeby – SVÉ.

Co potřebujeme ovládnout, je třeba nejprve pochopit. Kdo se již dostatečně vybouřil ve vnějších aktivitách, je více než je mu milé nervově napnutý, cítí, že je třeba začít řídit a harmonizovat především sebe sama. Více relaxovat, více kvalitního spánku. Rozčílení a zloba jsou nyní velmi nebezpečné úměrně k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

 

Přeji úspěšné sladění se s vašimi skutečnými potřebami.

S úctou Zdeňka KM

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz