Ze dne: 3.1. 2004

I CHING

I Ching neboli Kniha proměn existuje v různých formách již 4000 let. Legendárnímu císaři Číny, Fu Hsi je přiznáváno vynalezení osmi trigramů.
V naší západní kultuře nejčastěji pracujeme s překlady Jamese Leggeho.


I Ching neboli Kniha proměn existuje v různých formách již 4000 let. Legendárnímu císaři Číny, Fu Hsi je přiznáváno vynalezení osmi trigramů. V naší západní kultuře nejčastěji
pracujeme s překlady Jamese Leggeho – přeložil texty do angličtiny v roce 1899 a s texty Richarda Wilhelma - přeložil do němčiny 1924 a pak z němčiny do angličtiny. U nás vyšel v roce 1995 překlad W.Jamnické s předmluvou C:G:Junga.
Knihu změn je třeba velmi zevrubně prostudovat. Názvy
jednotlivých hexagramů se mohou lišit, v zásadě však vždy vystihují význam tématu. Používám názvy dle Richarda Wilhelma.

Tato moje velice zjednodušená interpretace má sloužit k základnímu náhledu a spíše jako inspirace k vašemu dalšímu hlubšímu studiu této nejstarší a jedné z nejslavnějších knih
věštění na světě.

Přeji hodně poučení při eventuelním studiu I CHINGU a nalezení inspirace pro řešení úkolů, které nám život přináší.

Hexagram č.1 – Tvořivost

Povzneste se nad mínění svého okolí a neúnavně vytvářejte to, v co věříte. Když budete svá rozhodnutí vykonávat okamžitě a nebudete váhat, naučíte se důvěřovat svým schopnostem.


Hexagram č.2 – Pasivita, odevzdání se, ochota přijmout osud
V situacích, které vám připadají nepřehledné zachovejte klid a neuškodíte si ani ješitností ani zbrklou neuváženou činorodostí. Zůstaňte nohama na zemi a vytvořte si vlastní prostor pro tvoření a potom se stanete mírnějšími a ochotnějšími.

Hexagram č.3 – Počáteční problémy
Postarejte se o to, aby to, co právě nově vzniká nenarazilo na překážky, které byste sami neuměli zvládnout. Nechejte do své blízkosti vstoupit osoby, které vás budou inspirovat ke klidnému překonání zmatků. Spolupracovníky přijímejte pouze když víte, že byste vše za cenu přepracování uměli sami zvládnou.

Hexagram č.4 – Nerozvážnost mládí
Rozvážně a odvážně se rozhodněte jak udělat v této záležitosti další krok. Dopřejte si čas na získání dalšího vzdělání. Vaše další cesta se začíná již konkrétněji rýsovat. Konflikt, ve kterém obstojíte nese zkušenost k nezaplacení.

Hexagram č.5 – Čekání
Jste před zkouškou z trpělivosti. Počkat až nastanou příznivější okolnosti není v současné době projev slabosti, nýbrž známka vašeho moudření. Něco se samo časem odhalí a vy ušetříte síly.

Hexagram č.6 – Hádka
Nyní moudřejší ustoupí. Nesnažte se konflikt dovést do konce, protože by pouze posílil. Máte-li čisté svědomí , tak bez problému odejdete. Nejenom, že byste nyní nedošli uznání, ale konflikt byste ještě vyhrotili.

Hexagram č.7 – Armáda
Je třeba pokračovat v cestě a věřit, že sloužíte blahu většího celku. Ovládnete-li nyní svou energii, probudíte-li v sobě nadšení, které bude přesvědčivé, postaví se za vás mnoho lidí. Vytrvalost, rozum a mravní síla nesou úspěch.

Hexagram č.8 – Soudržnost
Nemáte-li v sobě vnitřní zmatek a věříte-li svým schopnostem, odpověď při řešení úkolu přijde sama. Důležitý je společník, abyste se cítili součástí celku. Jedná se o souboj vášní a rozumu. Strach z citového zranění úspěšně a svobodně vyřešíte.

Hexagram č.9 – Někoho zkrotit, něco zdolat
Máte dojem, že nad vámi mají převahu osoby, které vnímáte jako slabší. Nyní vezměte v úvahu své zkušenosti a byť se budete muset dočasně přizpůsobit, směřujte ke svému cíli poctivě a bez myšlenek na útok.

Hexagram č.10 – nevhodné konání
Přehodnoťte vhodnost osob, v jejichž kruhu uskutečňujete své záměry. Diplomacie je nyní nutná, vhodné chování vůči silnějšímu naprosto nezbytné. Jste si vědomi důsledků svých dosavadních činů. Poučte se svými výsledky.

Hexagram č.11 – Mír
Velmi příznivé období, kdy vše je na svém místě. Konejte a neusínejte na vavřínech. Vstřícnost, snášenlivost, skromnost a upřímnost nesou mnoho darů Nezapomínejte myslet na budoucnost a nenechejte se ovlivnit lidmi slabými.

Hexagram č.12 – Váznutí
V situacích, které vám připadají bezvýchodné, se nenechejte zmýlit radami z okolí. Třeba na oko ustupte, protože je důležitá smířlivá komunikace . Zřeknete-li se něčeho, umožníte svůj růst vědomí a prohloubení vlastní osoby. Vše nasvědčovalo, že jste na správné cestě. Komplikace jsou vaše zkouška.

Hexagram č.13 – Různé vztahy mezi lidmi
Ve skupině lidí, se kterými žijete či pracujete nyní musí zavládnout duch dobré vůle. Někdo se může chtít odtrhnout od skupiny a získat vedoucí postavení. Přestože pociťujete těžkosti, by nebylo správné se pustit do boje. Jak snadné je uvěřit pomluvám a zlým slovům.

Hexagram č.14 – Majetek
Pouze člověk skromný a nesobecký nyní vítězně pokračuje v cestě. Poskytnete-li své zdroje ve prospěch projektu, velmi se tím povznesete. Umíte naslouchat a neodsuzovat? Potom jste na svém vzestupu.

Hexagram č.15 – Skromnost
Máte-li nyní pocit, že jste ponižováni, potom ještě znovu celou situaci přehodnoťte. Skromnost vás má dovést k harmonii mezi materiální a duchovní stránkou života. Nutno je však dávat najevo svou rozhodnost a bránit zlu. Všem svým aktivitám věnujte plný zájem a pozornost.

Hexagram č.16 – Oduševnění, nadšení
Neztrácejte ostražitost a nedovolte, aby do vašeho společenství pronikly nové rušivé vlivy, které by vedly k rozptýlení společného nadšení. Necháte-li na sebe působit tlaky okolností, jste na cestě k přepracování a k vytváření zmatků a pochybností.Přijměte pomocníky, kterým důvěřujete.

Hexagram č.17 – Důsledek našich činů
Nyní nelze působit tlakem a násilím. Slepé vykonávání příkazů nadřízených vede k oslabení vlastní psychiky. Posilnit se můžete zvládáním svých nálad a rozhodováním se až po zralém uvážení.

Hexagram č.18 – Práce na pokaženém
Zavádíte nějaké inovace nebo znovu dáváte smysl svému konání stmelováním slupiny. Nevyčítejte si, že jste někdy nebyli dost ostražití a prostě se ze svých minulých omylů poučte a posíleni pokračujte. Nemusíte se obávat, že byste své minulé chyby opakovali.

Hexagram č.19 – Sbližování
Jakmile se dostaneme na vrchol, nastává doba obratu a my zvládáme vše s lehkostí, když jsme se dostali na vrchol díky své vytrvalosti a odpovědnosti. Možná, že nadešel nebo brzy nadejde čas předávání svých zkušeností druhým lidem.

Hexagram č.20 – Úvaha, rozjímání
Nadešel čas umět dobře s nadhledem pozorovat okolní dění. Ve všem co momentálně prožíváte se snažte objevovat hlubší smysl a klaďte si otázku, zda vaše konání vychází skutečně ze srdce. Snažte se vidět souvislosti a budete připraveni na další vývoj.

Hexagram č.21 – Prokousat se
Nyní již je pozdě na to chtít na někoho působit, aby se polepšil. Je třeba zaujmout úplně nový postoj a ten je spojen třeba i se spravedlivým potrestáním. Duše se léčí, rekapituluje a nabírá nové síly. Nebojte se být pevní a neplýtvejte silami na stálá varování, která nikam nevedou. Pouze byste ztratili vlastní důstojnost.

Hexagram č.22 – Půvab
Nadešel čas se zklidnit, radovánkám se věnovat až když máme vše potřebné vykonáno. Krása je výhoda, není to přednost a tak nesmíme v této oblasti přehánět. Skromná a vytrvalá z¨tvorba, zejména umělecká nyní nese plody úspěchu.

Hexagram č.23 – Roztroušenost
Nyní je třeba ctít zákony přírody a ročního rytmu. Samota je nyní plodná a z pocitu osamocenosti bychom mohli udělat osudné přehmaty. Nenechejte se nyní „zachraňovat „ lidmi, kteří by z toho chtěli v budoucnu těžit.

Hexagram č.24 – Návrat
Kolo štěstěny se otočí a vy nyní můžete opět vpustit do svého života světlo a lásku. Obavy se rozplynuly a noční můry plynoucí z předsudků druhých lidí jsou pryč. S radostí užívejte svých tvůrčích sil.

Hexagram č.25 – Nevinnost ( právě to nečekané )
Zlo, které uvnitř nás není, na nás ani nemůže nijak ničivě zaútočit. Nástrahy tohoto druhu zvládnete nejlépe, když se vyhnete souzení a odsuzování. Nyní ze sebe každý vydává to nejlepší co v něm je. Jenom se tiše dívejte, pamatujte si a nesuďte.

Hexagram č.26 – Velká síla krotitele
Nyní je nutné nebojovat proti výsledkům, ale snažit se již více neopakovat příčiny našeho minulého konání. Základem je nyní rozvíjet spravedlivý úsudek ke svědomitému posuzování následků svých činů. Bez výčitek a sebe odsouzení..

Hexagram č.27 – Koutky úst – výživa
Řekni mi s kým se stýkáš a já ti řeknu kdo jsi,. Sledujte kulturu projevu lidí, s kterými se stýkáte a především svou vlastní. O jakém duchu svědčí vaše životospráva a celkový životní styl? Jste se svým způsobem života spokojeni? Je čas pro změny a nápravy.

Hexagram č.28 – Velká převaha
Nadešel čas velkého napětí, plynoucího z celkového přetížení. Je čas zabrzdit a dále nepřetěžovat organismus ani vývoj událostí. Nežli nyní učiníte krok vpřed nebo vzad, vše dopředu dobře promyslete. Neuváženost nese zlom.

Hexagram č.29 – Nedohledno
Užívejte nyní opatrně svou intuici, může pomoci překonat sebeklam. Základ je nepodléhat nyní subjektivitě, náladám a nepropadat se do emocí, které by nad vámi získaly převahu. Nezvyknout si na nebezpečí nebo nepohodlné podmínky je základ.

Hexagram č.30 – Oheň
Vytrvat a udržet si svou příchylnost k člověku nebo nějakému projektu je velice důležité. Základ je nyní neztratit vnitřní svobodu, bez ohledu na to, jak se situace jeví navenek. Rekvalifikace, nebo se cokoliv nového naučit či jakkoliv jinak posílit své vědomosti je pro současné období příznivá aktivita.

Hexagram č.31 – Působení
Kdo si myslí, že je nejchytřejší, tomu nemůže nikdo poradit. Je důležité, co je pro vás důležité z citové stránky. Touha změnit práci nebo silná fyzická přitažlivost k osobě opačného pohlaví je nyní zřejmá.

Hexagram č.32 – Trvání
Je třeba se rozhodnout k něčemu, co byste chtěli dále rozvíjet a považovat za stálou aktivitu. Není důležité zda se jedná o uzavření manželství nebo nový pracovní poměr, důležitá je chuť udržet a rozvíjet dále svůj záměr.

Hexagram č.33 – Ústup
Důsledné se odmlčet, abychom nevnesli do situace boj, to je důležité nyní učinit. Čím větší volnost si necháte pro manévrování, tím lépe pro vás. Nechejte si prozatím pro sebe co víte. Nepřebírejte na sebe odpovědnost za druhé lidi.

Hexagram č.34 – Moc Velikého
Dobře se soustřeďte na další postup, který je již nezbytný, neboť došlo k velkému nahromadění sil. Důležitá je nyní mravnost, proto není dobré se holedbat svými silami a neponižovat slabší.

Hexagram č.35 – Pokrok
Prosazujte se svými schopnostmi, které doposud neumíte docenit. Rozvíjejte své schopnosti dále a věřte, že jsou to dobré vlohy, třebaže je druzí neumí doposud patřičně docenit. Obklopte se důvěryhodnými lidmi, kteří přejí vašemu pokroku.

Hexagram č.36 – Zatmění světla
To, že právě poznáváte své temné stránky, ještě neznamená, že slunce přestalo svítit. Zbavte se strachu z takzvaného zla, neustupujte mu a svou pevnou vůlí překonáte své temné stránky.

Hexagram č.37 – Rod
Jakmile si nyní budete něco jiného myslet, něco jiného říkat a něco zcela jiného konat, potom máte problém – dost velký problém. Ctěte zákon rodiny a mezilidských vztahů.

Hexagram č.38 – Protiklad
Na to, co nyní prožíváte zřejmě ještě nejste připraveni, ale vaše děti to budou milovat. Snažte se v sobě probudit toleranci pro protiklady a také se můžete nyní naučit porozumění vývoji. Jste součástí vývoje.

Hexagram č.39 – Překážka
Pouze, když se vám nyní podaří najít společnou řeč s člověkem, ke kterému nyní cítíte nepřekonatelný odpor nebo zlost či jinou nepříznivou emoci, podaří se vám společnými silami překonat překážku a dojít velkého vítězství.

Hexagram č.40 – Osvobození
Vše ukryté a uvězněné se nyní osvobozuje, uvolňuje. Jste to vy sami, kdo svým konáním připravuje rozhodný krok ke své realizaci. Konfrontace se všemi útěky a zradami, kterých jste se sami na sobě dopustili, je u konce.

Hexagram č.41 – Úbytek
Někdo z vašeho okolí by mohl využít vašich slabostí, zveličit je a tím zásluhou vaší slabosti získat nadvládu nad vámi a celou situací. Nyní je třeba konat jen za použití toho nejnutnějšího. Čím méně zbytečností, tím lépe pro vás.

Hexagram č.42 – Zvelebování
Řekněte si : vládnu tím, že sloužím a dejte se do díla. Znáte to staré známé, být ve správný čas na správném místě. Nyní se ukáže váš smysl pro rozpoznání pravé chvíle a použití vhodného nástroje. Teprve potom se uvidí, jak dále.

Hexagram č.43 – Přelom
Přej a bude ti přáno. Je to náročná výzva, kdy se nesmíme nechat svést okolnostmi ke zlu a oplácení zla zlem. Budete-li zatvrzele stát na straně nehodného jenom proto, že nechcete přiznat špatný úsudek nebo volbu, škodíte tím sobě i dotyčné osobě.

Hexagram č.44 – Jít vstříc
Někdo se umí dobře maskovat a nikdo nemá sebemenší podezření. Takovémuto řešení situací se vy raději vyvarujte. Zásahem štěstěny vyjdete bez úrazu ze spolupráce s falešným člověkem. Nezodpovědnost by vám přinesla velké ztráty na všech úrovních.

Hexagram č.45 – Shromáždění
Z naivity a klanění se falešným modlám budete nyní rychle vyléčeni. Je pouze na vás, jaké nebo čí vedení nyní přijmete. Nyní platí pravidlo : štěstí přeje připraveným. Jakékoliv nástroje je třeba mít v pořádku a funkční.

Hexagram č.46 – Vyšvihnout se, dostat se nahoru
Pozornost a přízeň veřejnosti nebo skupiny v rámci které se snažíte profesně a společensky růst, vás nyní může vynést na výsluní. Při vzestupu se doporučuje skromnost a počítání s tím, že vzestup a sestup se střídají.

Hexagram č.47 – Ohrožení, problémy
Jakmile se vám přestane dařit, tak si vzpomeňte na všechny své minulé úspěchy a dejte si vše do souvislosti. Nebuďte především pověrčiví a nehovořte nikde o svých pocitech ztráty, slabosti, obav a podobně. Ve vnitřní pohodě v klidu chystejte další postup.

Hexagram č.48 – Studna
Okolnosti a vnější kulisy života se neustále mění, ale my jako lidé zůstáváme stále stejní. Neschovávejte se v davu a zvolte vlastní vývoj a pokrok. Je třeba používat více zdravý rozum a vyvarovat se lítostivé přecitlivělosti. Máte jenom to, co jste si připravili svým minulým konáním.

Hexagram č.49 – Převrat
Bez pláče nad minulostí a rozlitým mlékem je třeba postupovat dál. Dokud nepřipustíte, že je třeba ctít zákony přírody, do té doby se budete utkávat v nerovném boji se svým slabým rozume. Orla živí křídla, vlka nohy a člověka srdce.

Hexagram č.50 – Kotlík
Překážkám se nevyhýbej, je nutné je přijmout. Ve světě se zviditelněte a potom budete tak silní, že vaše účast na dění světa se stane samozřejmou a vy se potom budete muset snažit neustále o svůj další duševní vývoj, abyste nepřišli o své místo.

Hexagram č.51 – Drásající
Kdo jednou prožil bolest se už nebojí neznámé ho. Prožitá bolest přináší následné porozumění. Navenek dostatek a uvnitř prázdnota – to není dobré a žádá si to odvahu k bezprostřední dobrovolné změně, aby nemusel zasáhnout život sám.

Hexagram č.52 – Zastavení
Vnitřní klid nastolíme uspokojením své potřeby přehodnocení dosavadního. Nežli začneme něco nového je nejprve třeba se naučit dívat na své okolí znovu nově otevřenýma očima. Vystupte z mlhy stereotypu. Vše na světě má vymezen svůj čas a nelze to změnit.

Hexagram č.53 – Trpělivost ( vývoj )
Nyní nadešel čas, kdy už nechce nikdo v okolí poslouchat pouhé vaše řeči. Je třeba konkrétních činů. Trpělivě jděte za svým cílem a nenechejte se brzdit tím, že vám někdo bude říkat jak se máte chovat, jak máte vypadat a co máte dělat. Nechte druhé na pokoji a v dobrém slova smyslu se starejte o svůj vývoj.

Hexagram č.54 – Děvče se vdává
Nezaprodejte se někomu jenom proto, že vám slibuje něco, co byste mohli dostat zdánlivě bez práce. Mohla by to být prostituce v jakékoliv podobě a to přeci nemáte zapotřebí. Pozor na krátké příležitostné svazky plynoucí z vypočítavosti. Zde nehraje roli zda se jedná o vypočítavost vaši či kohokoliv jiného. Důsledky ponesete vy.

Hexagram č.55 – Hojnost
Altruismus a rovnováha mezi rozumem a srdcem. Úspěch by mohl být provázen lehkým smutkem, protože sami cítíte, že jste dosáhli nebo brzy dosáhnete vytčeného cíle a po něm přijde nutnost přijmout výzvu hledat novou cestu.Dalšího rozvoje dosáhnete pouze v souladu s nejvyšším celkem a v zájmu nejvyššího dobra. Nezklamte především sami sebe.

Hexagram č.56 – Poutník
Nyní je třeba se chovat zdvořile a připravit se na novou cestu. To, co lze zakončit zakončete, protože zbytečné průtahy by vás vysilovaly a zbavovaly odvahy k dalšímu pokroku. Možná samota nebo méně přátel je pouhá zkouška, nenechejte se tím zmást.

Hexagram č.57 – Něžnost
Je důležité porozumět podstatě situace, kterou řešíte. Uvědomte si své slabé stránky a nenechejte se přemoci silou momentálních okolností. Pomalu, ale jistě je nyní ta správná cesta. Jakékoliv násilí a nadřazenost by vás stála mnoho sil a také zbytečné výdaje.

Hexagram č.58 – Jasnost
Velikou radost a zadostiučinění nyní prožijete, když zjistíte, že kolem sebe máte dostatek přátel, se kterými se můžete spojit. V tom je právě síla osobnosti a projev ušlechtilosti člověka, který je v souznění s přáteli a přitom neztrácí vlastní osobitost. Snaha vyvýšit se nad své druhy je nyní projevem slabosti a vnitřní nejistoty.

Hexagram č.59 – Vyluštění
A je zde jasný výsledek, v podobě konečného zbavení se iluzí. Teď konečně skutečně jasně víte, jak se věci skutečně mají. Události se daly do pohybu a zbavují vás všech starých iluzí. Jestliže ještě nenastala jednota je nutný nejprve rozpad a potom nový zdravý růst.

Hexagram č.60 – Omezení
Třebaže se to nedobře přijímá, tak všechna současná omezení a bolesti jsou pro vaše dobro, protože jinak byste se prožívajíc idylku odmítali dále vyvíjet a růst. Za problémy se není nutno stydět. Své ideály nyní nehlásejte, prostě je žijte a jděte místo mentorování raději vlastním příkladem.

Hexagram č.61 – Vnitřní pravda
Přátelé a okolí vám chtějí pomáhat. Jde pouze o to nepřehnat přijímanou pomoc, aby se nestala zneužíváním přízně. Důvěra v prozřetelnost vám pomáhá se koncentrovat na přítomnost a jít pevně s vírou vstříc budoucnosti. Děláte skutečně maximum pro uskutečnění svých snů?

Hexagram č.62 -. Převaha malého
Důležité je nyní uskutečnit záměr a úkol, který máte a netlačit se násilím do popředí. Služba v ústraní a plnění povinností je teď na prvním místě. Základem je nyní posílit vytrvalost a umět žít každodenní dění s vnitřním přesvědčením o smysluplnosti svého konání. Pochybování oslabuje, eventuelně je třeba je odstranit.

Hexagram č.63 – Po skončení (po převratu )
Nenechejte se ukolébat zdánlivým bezchybným a klidným průběhem života. Všechno má svůj čas a nenadálý obrat by byl známkou toho, že ztrácíte ostražitost a schopnost vnímat souvislosti, které se mohou zdát být na první pohled neviditelné a příliš pod povrchem ukryté.

Hexagram č.64 – Před dokončením ( před převratem )
Velmi opatrně našlapujte a zkoušejte pevnost povrchu, po kterém postupujete vpřed. Upevněte své postavení tím, že dobře načasujete jakékoliv i sebemenší změny. Nenechejte se vyprovokovat k neuváženému útoku, byl by to projev vaší velké slabosti.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz