Ze dne: 3.1. 2004

TAROT - Malá arkána - HOLE

Nové inspirativnítexty pro Tarot - malá arkána Hole

ESO Holí
1. text – začíná se rodit nová idea, podnik, filosofie, či cokoliv jiného. Přichází příliv nové energie, která doposud nemá směr. Cítíš, se svět kolem, se svými zaběhanými návyky není v pořádku a máš silnou potřebu jej změnit.
2. text – silná potřeba změny, ale ještě nevíš, jak změnu provést. Je před Tebou další nová fáze vývoje. Náladovost a vznětlivost by Tě mohly přivést k neuváženým činům. Chuť a odvaha riskovat nese šance k úspěchu.

Dvojka Holí
1. text – tvořivá energie čeká na tvořivé uspořádání. Akci započni až po důkladném promyšlení všech kroků. Nyní víš, že strachem si vytváříš obavy z budoucnosti a brzdíš sám sobě vlastní vývoj. Nevyvolávej spory a hleď do budoucnosti s nadějí.
2. text – Vystup odvážně a neohroženě. Můžeš posílit své sebevědomí oblečením, které bude odrážet Tvoje odhodlání. Touha je nyní tak silná, že máš dost sil bojovat za svou filosofii.

Trojka Holí
1. text – usměrněná energie vede k úspěchu. Tvoje činnost by nyní měla být založena na společných zájmech či schématech. Hlavní výzvou je nyní nepodlehnout netrpělivosti či zbrklosti. Základ je také hned neusnout na vavřínech.
2. text – Pohled na sebe sama je nutný, protože je třeba si být vědomi svých vnitřních stránek. Pracuj na své upřímnosti a celistvosti. Nepromyšlené akce vedou k problémům.

Čtyřka Holí
1. text – pocit útlaku a strachu přichází, když něco starého končí a něco nového začíná. Nežli se pustíš do nových začátků, završ vše staré, tím zmírníš svou úzkost. Nepřiměřené a marnotratné výdaje nyní nesou problémy.
2. text – svou sílu a energii nyní využij jako pevný základ pro další růst. Expanze skončila a je třeba nyní udržet svou energii a nedopustit, aby se začala vytrácet. Něco se uzavírá a cítíš potřebu začít něco nového nebo ddále pokračovat v započatém díle.

Pětka Holí
1. text – omezení energie by nyní přineslo stav otupělosti. Je třeba být připraven a nevylučovat ze svého života aktivitu. Neklaď překážky své tvořivosti, protože v nitru bouří energie, která se chce projevit. Nesetrvávej dlouho v záporném rozpoložení mysli.
2. text – úzkost přichází jako důsledek potlačené tvůrčí energie. Vytvoř si taková pravidla, která je možno dodržovat. Především získej uznání pro svou tvůrčí činnost. Nedovolte, aby někdo odstranil stranou Tvoji odvážnou myšlenku.

Šestka Holí
1. text – zodpovědnost nyní není vnímána jako přítěž. Vyhni se teatrálním gestům a prostě využij svých vloh k radostnému projevení svých schopností. Představa, že jsme spolkli všechnu moudrost světa, by nám byla nyní spíše na překážku.
2. text – je zde pokrok v práci a harmonie ve vztazích. Cítíš-li se odříznutý od světa, tak přemýšlej, jak dojít vítězství
tak, aby nebylo poražených. Opravdové vítězství přichází, když oba soupeři odchází z boje s vědomím, že právě oni jsou ti, kteří vyhráli.

Sedmička Holí
1. text – za pomoci jógy nebo eventuelně bojového umění se snaž dostat svou mužskou a ženskou složku do souladu. Nyní není důležitý jenom výsledek, ale také to, jakým způsobem jej bude dosaženo. Nyní si stůj za tím, co je pro Tebe opravdu životně důležité.
2. text – co se týká intelektuální kapacity, nedopusť komplex méněcennosti, to však neznamená, že bys měl glorifikovat své vlastní úspěchy. Nedaří-li se Ti žít sám se sebou ve vnitřním míru, potom je právě na čase naučit se vyjádřit svou vášeň. Je třeba se postarat o novou expanzi.

Osmička Holí
1. text – pocit, že Tě nyní něco připravuje o energii znamená, že je nyní nutné jasně a zřetelně vyjádřit své stanovisko. Změny ve Tvých zkostnatělých představách a přesvědčeních jsou nyní nutné.
2. text – ohnivou energii nelze schraňovat, protože to odporuje podstatě ohnivé energie. Když ji nevyužíváš a neudržuješ v pohybu, vyprchá. Konstruktivně se začni zabývat otázkou smyslu svého života, přemýšlej o své budoucnosti a udělej cokoliv, čím rozšíříš své obzory.

Devítka Holí
1. text – poctivě nyní přistupuj především k sobě samému. Rozluč se svými dogmaty a věčnými pravdami. Se zásadami, kterými se již od dětství potlačuješ a spoutáváš se rozluč. Máš umělecký talent? Sportovní sklony? Cestuj nebo se vdej z lásky, ale něco udělej.
2. text – přichází pochopení druhých lidí a možnost vlastního vyniknutí. Začni bez obav rozvíjet svou vlastní životní filosofii. Dlouhé cesty, sňatek, zabydlení se v cizině – co z toho Tě oslovuje?

Desítka Holí
1. text – uvolni silnou energii, která nyní spočívá ve Tvých vztazích. Vlastní autocenzurou utiskuješ především Ty sám sebe. Za žádných okolností se neomezuj nacvičeným chováním nebo se nesnaž být někým jiným.
2. text – v tíživých situacích nesetrvávej déle nežli je bezpodmínečně nutné. Důsledně sleduj směr své cesty a jednej tak, jak Ti velí Tvé srdce. Nyní přijmeš nové hranice, které rozšíří Tvůj obzor. Jsi to Ty,kdo přijde s novou ideou.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz