Ze dne: 29.3. 2018

Vzpomínka na rok 2013 -

Jsme osobně odpovědní za svůj život.

Samozřejmě, že je pohled astrologa při nadhledu nad situací nadčasový. Žijeme v cyklech, astrologii si vymyslel člověk – pozemšťan, aby měl nástroj k připomínání si a mnohdy znovu uvědomování, kým skutečně je. Dokud žijeme jako spící nebo podřimující součást konformní společnosti, předpovědi jsou zdánlivě přesné, jelikož chybí sebeuvědomění. Rozšiřující se vědomí je pro každého potenciální možnost.
Žijeme v automaticky se projevujících cyklech, dokud ...se nám jakkoli subjektivně nepříjemné prožívání aktuálního stavu nezprotiví natolik, že zvedneme pozadí a pohneme se - do té doby budou u každého jedince astrologické předpovědi samozřejmě fungovat – aby nás přivedly k uvědomění si, kdo jsme a co jsme ochotni udělat. Je třeba se dostat za astrologii a zde je relevantní, zda jsme pochopili, či nepochopili - pouze kvalita našeho současného života.
Nikdo za nás nemůže dýchat, metabolizovat atd. Kdo má hlad – nikdo se za něj nemůže najíst. Každý sám sobě odpovídá za to, jak žije. Z nezměrných možností a nástrojů, si každý sám volí.

Přeji nám všem svobodný a vědomě žitý každý den.

Zdeňka Kavalová

Motto pro duben 2013

Spoléhej na své schopnosti, nech se vést vlastním mravním ideálem, vyjadřuj se sám za sebe a uvědomíš si zcela spontánně, bez složitého pra...kritizování různých sebepoznávacích technik, že život máme ve svých rukách a za vše odpovídáme sami sobě.

Od 20.března 2013 se Sluncem v astrologickém znamení Berana, je nám kladena otázka : jak přistupuješ sám k sobě a co tvé konání motivuje?
Letošní křesťanské svátky shodou okolností kulminují 1.dubna.
Každý začátek je pomíjivý a připomíná také poselství Velikonoc : poslední slovo nemá smrt, ale život.
Proměna pouště v zahradu – jakým zahradníkem jsme každý sám sobě, v takové zahradě se pohybujeme nejenom my, také každý, kdo vstoupí s námi do kontaktu – na území naší zahrady.
Nové možnosti v životě je třeba prolnout s vnitřní silou, kterou disponujeme a nepromarňujeme ji na zakrývání strachů, slabostí a všeho dalšího, co bychom bláhově rádi před světem utajili. Je to plýtvání energií.

Úplněk 27.3.2013 Beran/Váhy nám dal velmi zřetelně výzvu a také ukázal řešení, jak upevnit vztahy, které nám v současné době stojí za to upevnit a sami přijít na to, jak je převést na takový základ, o který skutečně stojíme.
Mysl každého z nás byla významně zostřena a mnozí začali dávat do pořádku mnohé z toho, čemu je třeba dát řád a koncepci. Mnohdy za cenu ztráty různých výhod, výdělku nebo čehokoliv, co se mohlo až doposud zdát i poměrně snadné a jaksi zaběhnutě samozřejmě „fungující“.
Každý z nás je sám sobě kromě matkou, také otcem živitelem a ochráncem.
K dnešnímu dni 29.3.2013 se přání stávají konkrétnějšími a mnozí již začali v těchto dnech na své zahradě pěstovat co jeho životu skutečně prospívá.

Je čas vyjít se svým snem či vizí ven. Dát myšlenkám tvar, rozlišovat a nehodnotit druhé, žít ve shodě s cykly.

Přeji nám s důvěrou a láskou prožívaný přirozený život - je bezpečné být ve shodě s cykly.

Zdeňka Kavalová-Maixnerová

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz