Ze dne: 13.5. 2018

15.5.2018 - téma Urana

Uran naznačuje cestu

ke spojení s životem, který přináší nové možnosti, pokroky a v některých případech může člověk vnímat potřebu poznávat podstatu příběhu, který žije (vznešeně to lze nazvat jako potřebu poznávat podstatu universa, ale v takových megalomanských projektech se převážná většina takzvaných hledajících dost často ztrácí a vývoj tím spíše komplikuje.)  V období průchodu Urana znamením Býka, lze většinou předpokládat výzvu neulpívat na zdánlivých jistotách a zvědomovat si vlastní široké plodivé schopnosti, ve všech významech smyslu toho slova, každý podle svého gusta. Zvládnuté emoce vedou k hlubšímu porozumění vztahům a tomu, co vládne celé přírodě. ( malé připomenutí – přátelé je to láska, kterou projevujeme každý osobně podle momentálního stavu vědomí)

 

Pro inspiraci předkládám holá fakta pohybu Urana znamením Býka. Pohledem na horoskopy níže uvedených dat, lze vidět „uranské“ souvislosti, v pohledu na princip planety Uran. Souvislosti nejen dějinné, ale také ve vztahu změn v životech našich předků na rodové linii. Uran kromě jiného lze vnímat jako svým způsobem běžné konformitě se vymykajícího našeho předka (nemusí to být vždy muž, bylo i několik žen s tímto příběhem a dost často je to i naše téma co po předcích odložit a co dále eventuálně rozvíjet.) Průběžně sleduji uranské téma na horoskopech studentů a klientů za posledních 25 let. Ovšem kdo ztratil smysl pro humor a udělal ze sebe „esoterického“ mistra světa, většinou následně v potřebě mít pravdu téměř za každou cenu, postupně poztrácel vnímání pověstné uranské svobody, stal se závislý na své pseudo nezávislosti, díky potřebě mít pravdu za každou cenu, nalhávali si, že něco umí významně lépe než druzí a pro realizaci subjektivního dobra pro druhé, se stali tito jedinci závislí na své domnělé originalitě natolik, že většina z nich posléze odcházela ze života s pocitem zneuznání a nepochopení. Princip Urana se s námi nemaže.

 

8.7.1850 – 3.9.1850R – 15.4.1851 – 2.6.1858 – 14.3.1859 – 6.6.1934 – 9.10.1934R –

27.3.1935 – 7.8.1941 – 5.10.1941R – 15.5.1942 – 15.5.2018 -6.11.2018R – 6.3.2019 – 7.7.2025 – 8.11.2025 R – 25.4.2026 ----přechod do zodiakálního znamení Blíženci.

 

Býk je spojován s hodnotami a zdroji všeobecně a Uran v Býku u každého z nás domem, kterého se téma týká, hodnotově otřese – říkám tomu  před použitím pořádně protřepat.

Uran představuje pouhý instinkt pravdy a nelze si zde lhát – no lze, ale ty konce, že.

Shodou okolností dnes přechází Merkur tranzitem Urana. To jen tak na okraj.

 

Přátelé přeji nám všem úspěšné procitnutí při průchodu Urana znamením Býka od 15.5.2018

 

Zdeňka K.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz