Ze dne: 5.1. 2004

Tarot - Malá arkána - MEČE

...další pokračování možné interpretace tarotových listů

Eso Mečů –
1. text – je před tebou období zhruba jednoho roku, kdy můžeš začít realizovat nový potenciál tvořivosti. Tvůj cit pro správnou volbu je nyní na velmi vysoké úrovni. Probuď v sobě svou hravost a nepomíjej veselé stránky života.
2. text – velká příležitost uvidět hluboko zakořeněné problémy, vyjasnit je a vyjádřit slovy. Řešení spojené s tímto listem musí být jednoznačné jako chladné ostří meče. Pozor však na zbytečnou agresi nebo násilí, to by mohl být počátek vznikajícího nepřátelství nebo doposud neprojevené nemoci.

Dvojka Mečů –
1. text – vnitřní spor je překonán a nyní dochází k rozřešení dvou záležitostí nebo sporů. K tomu aby bylo nyní možno dojít vnitřního klidu je třeba dojít pochopení a sloučit dva protiklady.
2. text – využij současnou situaci k tomu, abys si se naučil lépe vnímat to, co vlastně máš skutečně rád. Tvoje mateřské rysy ve vztahy by neměly v druhém člověku vzbuzovat pocit malého dítěte. V partnerském vztahu nyní nalézáš bezpečný útulek. Citovými výkyvy bys přitáhl k sobě nestálé a citově nevyrovnané partnery.

Trojka Mečů –
1. text – je třeba skoncovat se starými smutky a s vracením se v myšlenkám ke starým bolestem. Zabýváním se minulostí narušuješ svou vnitřní rovnováhu. Smutné myšlenky vytvářejí zmatky ve vztahu a chybná rozhodnutí.
2. text - Smutek se neodehrává jen na povrchu, zabýváš se zničující výdrží záležitostmi z minulosti a tím se sám zraňuješ do hloubi duše. Strach ze samoty Ti brání řešit současnou situaci.

Čtyřka Mečů –
1. text – je třeba pochopit celou záležitost na úrovni mentální, citové, duchovní a fyzické. Myšlení je v procesu růstu, napadají tě neobvyklé myšlenky, které je třeba využít. Na povrchu se zdá všechno klidné, ale pod povrchem tiká časovaná bomba.
2. text – rozhodně nyní není příliš příznivý čas snažit se vynutit příslib manželství nebo nucení do jakéhokoliv partnerského vztahu. Je třeba vyřešit otázku, zda se vázat nebo zda raději ještě počkat, zda nenalezneš v eventuálním dalším vztahu větší uspokojení.

Pětka Mečů –
1. text – strach nám našeptává, že budeme opět raněni jako v minulém vztahu. Vnitřní svět je vzhůru nohama. Co pro Tebe znamená pojem svoboda a volnost? Sebedůvěra a sebeúcta utrpěly těžkou ránu. Nyní je důležité zbavit se obavy, že se budou opakovat minulé negativní prožitky.
2. text – proč jsou schopni tě ocenit pouze přátelé a ti, které miluješ nedovedou ocenit Tvou oddanost a upřímnost? Zbav se strachu tam, kde jsi vázán svými city. Staré vztahy končí, když nenecháš padnout staré předsudky vůči partnerovi.

Šestka Mečů –
1. text – nyní jsi postaven před výzvu odvrhnout společenská omezení a žít plně podle svých vlastních tužeb, ideálů a představ. Pociťuješ silný přetlak sdělit něco, co je naprosto nové. Tvá mysl je nyní schopná sdělovat nové nápady objektivním způsobem.
2. text – nervozitu a stísněnost nyní nelépe odstraníš, když budeš o tom, co prožíváš mluvit se svými bližními. Základ je však nevykořisťovat druhé méně zdatné osoby, nepomlouvat, nekritizovat. Nadělal by sis mnoho nepřátel a napětí se tím stějně nezbavíš.

Sedmička Mečů –
1. text – po něčem toužíš, ale sám sebe přesvědčuješ, že se Ti to stejně nepodaří uskutečnit. Základní výzvou je nyní překonat rezignaci a pocit marnosti. Něco předstíráš a obelháváš sám sebe. Vybíráš si iluzorní řešení místo obtížnějšího, ale upřímnějšího rozhodnutí.
2. text – pomluvám, nedobrým radám a nespokojenosti se nyní vyhneš, když si dopřeješ více volnosti a podnikneš něco co Ti dodá vzpruhu. Co Ti brání věnovat se tomu, co opravdu chceš?

Osmička Mečů –
1. text – vše podrobuješ přílišné analýze a tím vznikají pochyby a zmatek. Čím více se snažíš zamotané klubko rozmotat, tím pevněji se zauzlovává. Neboj se odpoutat od okolností, k nimž jsi připoután a jimiž sám sebe manipuluješ.
2. text – máš příležitost zbavit se přílišného analyzování. Je čas začít se dále rozvíjet dalším vzděláváním. Nemluv do věcí, kterým nerozumíš a s druhými lidmi komunikuj tak, abys opět nastolil ztracenou nebo pošramocenou důvěru. Tam, kde jsi dříve manipulovat druhými lidmi, poznáš tuto zkušenost na vlastní kůži.

Devítka Mečů –
1. text – otvíráš staré rány a vnitřním dialogem zraňuješ sebe sama. Cítíš se jako oběť okolností a nacházíš v této roli určité uspokojení. Strachem ze samoty, rozchodu a ztráty partnera je možno si nyní přivodit bezesné noci. Pozor na spory se sousedy, příbuznými nebo sourozenci, ještě lze takovýmto situacím předejít.
2. text – udělej rázný konec se sebeobviňováním. Nauč se svěřovat se lidem, se kterými se každodenně stýkáš a nebudeš mít potřebu se poprat nebo bojovat vždy, když s Tebou nebude někdo souhlasit.

Desítka Mečů –
1. text – říkáš to, co si doopravdy myslíš ? Není-li tomu tak, potom hledej důvod, proč Ti takový způsob komunikace nepřipadá bezpečný a kdy a kde ta potřeba říkat a slyšet jenom to, co Ti vyhovuje, vlastně začala. Jsi schopen se utkat vítězně s nepředvídanými událostmi.
2. text – cestování a seznamování se s co nejširším okruhem lidí, Ti pomůže vyřešit současnou výzvu. Učiníš-li nyní rázný konec nějakého vztahu, potom je to spíše řešení na způsob zatažení nouzové brzdy. Nerozebírej vše chno tak dlouho, až vznikne zmatek a nejistota.

Autor: Zdeňka Kavalová

Fáze měsíce

 

Archív komentářů

2010 © Kavalle.cz | created by websession.cz